SUNNY DESIGN

SUNNY DESIGN

Eenvoudig een installatie ontwerpen

Met Sunny Design wordt het ontwerpen van zonnestroom installaties eenvoudiger en sneller dan ooit tevoren. Gewoon alle vereiste gegevens invoeren en u krijgt binnen enkele minuten het optimale installatievoorstel gepresenteerd. De gratis software biedt installateurs en installatieplanners een gebruiksvriendelijke bedieningsinterface. Naast de technische controle van de verschillende componenten levert de software ook gegevens voor een bedrijfsmatige evaluatie van de installatie. De klant krijgt zo een op maat gemaakte zonnestroom installatie en de installateur bespaart kostbare tijd.

Sunny Design bestaat ook in een webversie.

Eenvoudig

 • Optimale configuratie voor met netwerk verbonden PV installaties
 • Doelgerichte aanwijzingen voor de optimalisatie van de installatie
 • Gratis download


Veelomvattend

 • Database met huidige gangbare modules
 • Gebruikt weergegevens in hoge resolutie
 • Wereldwijde locatiekeuze
 • Automatische online updates
 • Genereert configuratiesuggesties
 • Analyse van de energie van een bedrijfsjaar

Sunny Design (Web/Desktop)
Wijzigingen in versie 3.51

 • Sunny Design maakt nu mogelijk dat PV-installaties worden aangelegd met de Smart-moduletechniek TS4-Retrofit van Tigo Energy.
 • Sunny Design ondersteunt ook Smart-modules met Tigo TS4-componenten.
 • Er wordt rekening gehouden met de invloeden van de verschillende TS4-producten op de aanleg en de energieopbrengst.
 • Nieuwe systeemcomponenten voor monitoring: SMA Com Gateway, Tigo Gateway, Tigo Cloud Connect Advanced.
 • Nieuwe omvormers: SB3.0/3.6/4.0/5.0-1AV-40, SC 1850-US-10
 • Bijgewerkte database voor PV-module, nu ook met stekkertype van de module.
 • De nieuwe versie bevat ook verschillende kleine correcties en andere verbeteringen.


Sunny Design (Web/Desktop)
Wijzigingen in versie 3.50

 • Volledige productondersteuning voor Sunny Boy 5.0/6.0-1SP-US-40 (parallelschakeling van ingangen).
 • Stand-alone systemen: integratie van de Sunny Island 4548/6048-US evenals de Multicluster Box 12U.
 • De begrenzing van de teruglevering van werkelijk vermogen bij het netaansluitpunt door de SMA Cluster Controller wordt nu ondersteund.
 • De integratie van een warmtepomp in het energiebeheer van de Sunny Home Manager kan nu worden gesimuleerd.
 • In de gebruikersinstellingen kan nu een alternatieve dimensioneringsfactor (PV-piekvermogen / max. werkelijk AC-vermogen van de omvormer) worden geselecteerd.
 • Configuraties met centrale omvormers bevatten nu ook informatie over SMA systeemtechniek.
 • De behandeling van de Duitse KfW-subsidie "Speicher" (50%-begrenzing) is bijgewerkt.
 • De projectdocumentatie is uitgebreid met een pagina over de leidingdimensionering.
 • De rendabiliteitsanalyse bevat nu ook de kosten van het batterijsysteem, het rendement en de gemiddelde totale kosten van de stroomproductie.
 • Via de gebruikersinstellingen kunnen projecten op de startpagina worden verborgen, bijvoorbeeld tijdens presentaties.
 • Verbeterde weergave van de vermogenstolerantie van PV-panelen.
 • Handmatige invoer van het rendement van de batterij.
 • Verbeterde update-dialoog bij Sunny Design Desktop.
 • Verschillende kleine verbeteringen en correcties.


Sunny Design (Web/Desktop)
Wijzigingen in versie 3.40

 • Sunny Design maakt nu de configuratie van stand-alone systemen ("off-grid") mogelijk
  • Nieuw projecttype "PV-project zonder netaansluiting" met configuratiestappen die specifiek zijn voor off-grid-toepassingen
  • Systeemoverzicht met weergave van de installatiestatus en de waardering van de configuratiedetails
  • Systeem-wizard voor snelle en eenvoudige aanmaak van een individueel systeemvoorstel
  • Ondersteuning van off-grid Multicluster Boxen bij de configuratie van het batterijsysteem
  • Ondersteuning van een optionele genset als aanvullende energiebron
  • Nieuw vormgegeven weergave van de energiestromen binnen het systeem
  • Diagram voor de weergave van de solaire dekkingsgraad op maandbasis
  • Projectdocumentatie specifiek voor off-grid-toepassingen
 • Uitgebreide persoonlijke instellingen
 • Talrijke kleine verbeteringen en foutcorrecties


Sunny Design (Web/Desktop)
Wijzigingen in versie 3.30

 • Berekening van de harmonischen (THD-calculator)
  • Eenvoudige overname van projectgegevens in de berekening
  • Bericht conform VDE-AR-N-4105
  • Selecteerbare uitvoertaal van bericht
  • Vervangt bestaand EXCEL-tool voor laagspanningsprojecten
 • Uitbreidingen voor de berekening van het eigen verbruik
  • 12 nieuwe verbruiksprofielen voor particuliere huishoudens
  • Gelijktijdige selectie van meerdere verbruiksprofielen binnen een project
  • Nominaal vermogen van de warmtepomp vrij selecteerbaar
  • Nieuwe diagrammen laten telkens het verbruiksprofiel voor één week per seizoen zien
 • Individuele benaming van installatieonderdelen voor een eenvoudigere toewijzing van de omvormers bij de leidingdimensionering
 • Verbetering van de wizard voor hybride PV-systemen
 • Uitvoer van verdere simulatieresultaten als diagram en als CSV-bestand
 • Ondersteuning van multicluster-batterijsystemen met max. 24 Sunny Island-omvormers
 • Selecteerbaar aantal verschillende omvormertypen in configuratievoorstellen
 • Schalen van instralingsgegevens op projectniveau
 • Afdrukbare configuratievergelijking
 • Implementatie van een nieuw archiefformaat (.SDPA) voor de gelijktijdige export c.q. import van meerdere projecten
 • Verbeteringen bij de gegevenssynchronisatie
 • Talrijke verdere verbeteringen en foutcorrecties


Sunny Design (Web/Desktop)
Wijzigingen in versie 3.20

 • Uitbreidingen voor de berekening van het eigen verbruik
  • Ondersteuning voor systemen met warmtepompen voor verwarming en warm water
  • Import van verbruiksprofielen van Sunny Home Manager-installaties
  • Automatische aanvulling van ontbrekende gegevens
  • Verbruiksanalyse voor commerciële verbruiksprofielen
 • Berekening van de rendabiliteit voor alle projecttypen
  • Inachtneming van maximaal drie verschillende tarieven voor stroomafname
  • Prijsbeheer voor PV-panelen en omvormers
 • Configuratie van decentrale middenspanningsprojecten
  • Installatietypen bij middenspanning naar keuze centraal of decentraal
  • Verbeterde leidingdimensionering voor decentrale middenspanningsprojecten maakt parameterbepaling voor Integrated Plant Control mogelijk
 • Uitgebreide persoonlijke instellingen
  • Minimumdiameter bij leidingdimensionering vrij configureerbaar
  • Vooraf ingesteld projecttype vrij configureerbaar op de startpagina
 • Optimalisaties voor hybride PV-projecten
 • Gedetailleerde weergave van de generatorstromen
 • Eenvoudige export van meerdere projecten als ZIP-archief
 • Ondersteuning van de parallelschakeling van meerdere omvormeringangen voor de omvormers FLX PRO 15 en FLX PRO 17
 • Talrijke verdere verbeteringen en foutcorrecties


Wijzigingen in versie 3.10

 • In Sunny Design zijn nu drie verschillende projecttypes beschikbaar, die speciaal aan de specifieke eisen zijn aangepast van PV-installaties zonder eigen verbruik, PV-installaties met eigen verbruik en hybride PV-systemen. Deze projecten worden in de overzichten gekenmerkt door speciale symbolen.
 • In de projectgegevens kan een begrenzing van het werkelijk vermogen nu binnen een breed instelbereik handmatig worden bepaald.
 • Bij projecten met eigen verbruik kan de Sunny Home Manager worden gebruikt voor de begrenzing van het werkelijk vermogen, bijv. voor de begrenzing op 70 % conform de Duitse stimuleringswet voor duurzame energie (EEG). Hiermee wordt ook rekening gehouden tijdens de berekening van de opbrengstprognose.
 • Bij projecten met eigen verbruik is bovendien een nieuwe planningsstap "Verbruiksprofiel definiëren" ingevoegd, die naast een grafische weergave van gemiddelde dagprofielen ook een editor voor het aanmaken van eigen verbruiksprofielen bevat.
 • Bij de configuratie wordt nu rekening gehouden met de vereisten van landspecifieke normen in België (RGIE), Australië (AS/NZS 5033) en Italië (CEI-021).
 • In de nieuwe sectie "Planning van de installatiebewaking" kunnen aan de PV-installatie communicatieproducten (hard- en software) voor installatiebewaking, installatiebeheer en voor de visualisatie van belangrijke installatiegegevens worden toegevoegd. De nieuwe functie biedt tevens configuratievoorstellen op basis van de individuele eisen aan de installatiebewaking.
 • De AC-leidingdimensionering ondersteunt nu ook split-phase-netwerken.
 • De projectdocumentatie kan nu ook voor configuratiealternatieven snel en eenvoudig worden aangemaakt.
 • Het scherm voor het aanmaken van eigen PV-modules is verbeterd. Alle verplichte gegevens zijn samengevat om de invoer te vereenvoudigen.
 • Ontbrekende PV-modulegegevens kunnen nu via een link op de startpagina per e-mail worden doorgegeven.
 • De gebruikersinterface en de documentatie zijn nu ook beschikbaar in het Japans.
 • De nieuwe versie is voorbereid voor omvormers met geïntegreerde accu. De eigenschappen van deze omvormers tellen in toekomst mee voor de configuratie, opbrengstsimulatie en prognose van het eigen verbruik.


Wijzigingen in versie 2.30

 • Bij centrale omvormers die blindvermogen kunnen leveren, is de berekening van de minimale gelijkspanning op basis van de verschuivingsfactor herzien.
 • Bij een wijziging van de netspanning wordt nu een controle van de minimale PV-spanningen uitgevoerd.
 • Bij de opbrengstprognose wordt beter rekening gehouden met gelijkstromen.
 • Nieuwe omvormers: STP 5/6/7/8/9000TL, SC 500CP XT, SC 630CP XT, SC 800CP XT, SC 850CP XT, SC 900CP XT, SC 720CP XT, SC 760CP XT, SC 720CP XT (700 kVA / 315 V), SC 760CP XT (740 kVA / 333 V), SC 800CP XT (780 kVA / 351 V)
 • Geactualiseerde nationale goedkeuringen: SB 2100TL, SB 3000TL-21, SB 3600TL-21, SB 4000TL-21, SB 5000TL-21, SB 3/4/5000TL-20, SCxxxHE-11
 • Nieuwe productafbeeldingen voor SB 1300TL-10, SB 1600TL-10, SB 2100TL
 • Nieuwe locaties: Islamabad (Pakistan); Hanoi, Ho Chi Minhstad (Vietnam)


Wijzigingen in versie 2.21

 • Bij de uitvoer van de projectdocumentatie is nu ook een pagina voor eigen verbruik beschikbaar.
 • PV-generatoren kunnen nu maximaal 500.000 modules bevatten.
 • Wanneer het aantal strings aan een ingang het aantal omvormeraansluitingen overschrijdt, wordt nu een overeenkomstige aanwijzing in het overzicht weergegeven.
 • Bij de leidingdimensionering worden nu bij de DC-kabeldiameters ten minste 4 mm2 voorgesteld.
 • Verbeterde configuratiesuggesties door geoptimaliseerde ranking bij evaluatie op basis van rendabiliteit.
 • Wanneer bij een locatie geen maximale asymmetrische belasting is ingevoerd, is het selectievakje "Rekening houden met max. asymmetrische belasting" niet meer voorgeselecteerd.
 • Bij de controle op te lage stringspanningen wordt nu alleen nog een gele waarschuwing weergegeven wanneer de min. PV-spanning lager is dan de min. MPP-spanning van de omvormer bij nominale netspanning.
 • De opbrengstberekening bij een door een trackingsysteem gestuurde modulehelling is verbeterd.
 • Een probleem bij de toegang tot niet meer bestaande netwerkstations bij het starten van Sunny Design is verholpen.
 • Nieuwe locaties: Esbjerg, Odense (Denemarken)
 • Op enkele locaties worden nu verbeterde weergegevens toegepast. Hierdoor kan de opbrengstprognose evenals de berekende optimale nominale vermogensverhouding verschillen ten opzichte van de voorgaande versie.
  (Europa: Athene, Bologna, Bordeaux, Freiburg, Genève, Koper, Kreta, Leipzig/Halle, Londen, Marseille, Moskou, Murcia, Ostrava, Oviedo, Pamplona, Parijs, Salonika, Sevilla, Timisoara, Tripoli, Valencia, Wenen.
  Afrika: Algiers, Centraal-Afrika.
  Azië: Beersheba, Chandigarh, Chennai, Chiang Mai, Jaipur, Kolkata, Lhasa, Mumbai, Nagano, New Delhi, Riyadh, Singapore.
  Noord-Amerika: Regina, Santo Domingo.
  Zuid-Amerika: Belém, Cayenne, Guayaquil.
  Oceanië: Port Moresby)


Wijzigingen in versie 2.20

 • Toepassing van de EEG 2012 (Wet Hernieuwbare Energie) bij configuraties in Duitsland. Optionele toepassing van de 70%-begrenzing.
 • Genereren van configuratiesuggesties met meerdere omvormertypen
 • Automatische installatieconfiguratie
 • Evaluatie van configuratiesuggesties op basis van opbrengst en rendabiliteit
 • Installatiespecifieke berekening van de optimale verhouding van het nominale vermogen
 • Centrale weergave van aanwijzingen voor de configuratie
 • Mogelijkheid tot vergelijking van alternatieve configuraties
 • Uitgebreide projectdocumentatie en installatieoverzicht
 • Import van eigen verbruiksprofielen en weergegevens
 • Mogelijkheid aanwijzingsdialogen te deactiveren/activeren
 • Uitgebreide instelmogelijkheden


Wijzigingen in versie 2.11

 • Een fout bij het opstarten van Sunny Design (melding "Input string was not in a correct format") is verholpen. Deze string verscheen bij specifieke regionale Windows-instellingen.
 • Een lay-outprobleem in de projectdocumentatie is verholpen.
 • De weergave van de aanwijzingen voor VDE-AR-N 4105 is verbe-terd.
 • In de modulegegevens is de weergegeven eenheid van degrada-tie gecorrigeerd.
 • Bij netaansluiting is de omschakeling van middenspanning naar laagspanning verbeterd.
 • De documentatie is nu in alle ondersteunde talen beschikbaar.
 • Er zijn 12 nieuwe locaties in Japan, Australië en Oceanië toege-voegd.


Wijzigingen in versie 2.10

 • Componenten voor registratie van het eventuele eigen verbruik van PV-energie voor privéhuishoudens en zakelijke verbruikers.
 • Optionele inachtneming van de richtlijn "parallelle werking van opwekkingsinstallaties in het laagspanningsnet" (VDE-AR-N 4105) bij installatie in Duitsland.
 • Nieuwe navigatielijst
 • Extra instelmogelijkheden bij netaansluiting van de omvormer , bijv. opgeven van spanningstolerantie en verschuivingsfactor.
 • Uitbreiding van installatievoorstellen met afdrukfunctie en helpdialoog
 • Projectdocumentatie met nieuwe lay-out en afbeeldingen van de gebruikte omvormer.
 • Nieuwe omvormers:
  • Sunny Boy 3300-11, Sunny Boy 3800-11,
  • Sunny Boy 3000/4000/5000TL-21
  • Sunny Mini Central 4600/5000/6000A-11
 • Talrijke nieuwe landen en locaties
 • Database met nieuwe landen en locaties


Wijzigingen in versie 2.01

 • Het maximale aantal strings per omvormeringang werd verhoogd van 999 naar 5000
 • In enkele talen werden teksten geoptimaliseerd om de lay-out te verbeteren van de toepassingen en de projectdocumentatie
 • De uitgave van de projectdocumentatie werkt nu ook bij projecten met heel lange PV-generatornamen
 • Bij de weergave van modulegegevens worden de waarden vanaf nu correct afgerond
 • Verschillende problemen bij het aanmaken van eigen PV-modules werden opgelost

Downloads

Taal:
PC-softwareSUNNY DESIGN 3.50.0.4 - Komplettversion inklusive aller Standorte / complete package including all locations
Type: PC-software
Taal: Internationaal
Documentnummer: SDesign-3_50_0_4_Internet
Versienummer: 3.50.0.4
GebruiksaanwijzingGebruiksaanwijzing - SUNNY DESIGN 3 en SUNNY DESIGN WEB
Type: Gebruiksaanwijzing
Taal: Nederlands
Documentnummer: SD3-SDW-BA-nl-20
Versienummer: 2.0