SUNNY EXPLORER

SUNNY EXPLORER

De gratis softwareoplossing voor de PC

PC inschakelen, Bluetooth activeren, Sunny Explorer starten – en meteen hebben installateurs en installatiebeheerders een overzicht over hun zonnestroom installatie. De gratis PC software is de optimale uitbreiding voor omvormers met Bluetooth. Zo zijn de belangrijkste installatiegegevens op de PC te visualiseren. Ook bij het parametreren van de omvormers biedt Sunny Explorer ondersteuning: aangezien een moeizame bekabeling niet nodig is, kan de zonnestroom installatie bliksemsnel en gemakkelijk onderhouden worden.

Gemakkelijk

 • Gratis pc-software voor draadloze controle van de zonnestroom installatie met Webconnect of Bluetooth
 • Snel overzicht over opbrengsten en status


Gebruiksvriendelijk

 • Intuïtieve bediening
 • Grafische weergave van de belangrijkste installatiegegevens


Veilig

 • Langdurige opslag door gegevensuitvoer in CSV-formaat
 • Snelle diagnose door toegang op meetwaarden en gebeurtenisgeheugen

De meest recente versie kunt u direct downloaden in de downloadsectie.


Sunny Explorer Version 1.07.23.R (Updated June 2015)

 • Update of the device support


Sunny Explorer versie 1.07.11.R (stand maart 2014)

 • Actualisatie van de compatibiliteit met apparaten:
  • SB6000TL-US-22
  • SB5000 TL-US22
 • Overeenstemming met nieuwe landnormen/-richtlijnen:
  • G59/3


Sunny Explorer versie 1.07 (stand januari 2014)

 • Actualisatie van de ondersteuning van apparaten
 • Betere prestatie van Speedwire-verbindingen
 • Foutcorrecties


Sunny Explorer versie 1.06 (stand november 2013)

 • Actualisering van de apparaatcompatibiliteit
 • Ondersteuning van nieuwe landcodes met de nieuwe landspecifieke toepassingsrichtlijnen


Sunny Explorer versie 1.06 (stand augustus 2013)

 • Actualisering van de apparaatcompatibiliteit (SMA Energy Meter)
 • Ondersteuning van nieuwe landcodes
 • Foutcorrecties

Sunny Explorer versie 1.06 (stand mei 2013)

 • Actualisering van de apparaatcompatibiliteit (STP-omvormers)
 • Compatibiliteit met nieuwe landnormen


Sunny Explorer versie 1.06 (stand maart 2013)

 • Actualisering van de ondersteuning van apparaten (omvormers, Sunny Island 6.0H, Power Control Module, SMA Grid Gate (GRIDGATE-20), Speedwire/Webconnect Piggy-Back)
 • Multicast-ondersteuning voor speciale routers, switches en powerline-adapters
 • Opvragen van alle gebeurtenissen van een omvormer voor de gebruikersgroep "installateur"
 • Visualisatie van de omvormerstatus "Geen teruglevering"
 • Diverse verbeteringen en correctie van fouten


Sunny Explorer versie 1.05 (stand oktober 2012)

 • Patch voor apparaten met Speedwire als communicatiemethode.


Sunny Explorer 1.04 (stand juni 2012)

 • Actualisering van de ondersteuning van apparaten (omvormers, Bluetooth® Piggy-Back Off-Grid Module, SMA Power Control Module)
 • Ondersteuning van Speedwire® als communicatiesoort voor omvormers met Webconnect datamodule evenals omvormers met geïntegreerde Webconnect functie (STP/WTP 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL)
 • Verbeterde installatieanalyse en -controle voor installateurs door visualisatie van de Bluetooth netwerktopologie en weergave van de verbindingskwaliteit tussen afzonderlijke apparaten
 • Oplossing van fouten


Sunny Explorer 1.03 (stand oktober 2011)

 • Parameters van de VDE-toepassingsregel (VDE-AR-N 4105) instelbaar (alleen voor Duitsland)
 • Aan de hand van het in het apparaat ingestelde land wordt vanaf nu gecontroleerd of de invoer van een GridGuard-wachtwoord noodzakelijk is.
 • Interne verbeteringen bij update van de omvormers


Sunny Explorer 1.02 (stand augustus 2010)

 • Grafische weergave van dag-, maand- en jaarenergiewaarden berekend voor de complete installatie
 • Snellere weergave van de diagrammen
 • Probleemoplossingen


Sunny Explorer 1.1 (stand december 2009)

 • Uitbreiding van de grafische weergave van dag-, maand- en jaarenergiewaarden voor iedere omvormer
 • De gegevensexportfunctie maakt het mogelijk om energiewaarden en gebeurtenissen voor langere tijd op te slaan in csv-formaat
 • Weergave van de verbindingskwaliteit in de statusbalk
 • Uitvoering van toekomstige apparaatupdates via Bluetooth

Downloads

Taal:
PC-softwareSUNNY EXPLORER Setup 1.07.27.R
Type: PC-software
Taal: Internationaal
Documentnummer: SunnyExplorerSetup_V1.07.27.R
Versienummer: 1.07.27.R
GebruiksaanwijzingGebruiksaanwijzing - SUNNY EXPLORER
Type: Gebruiksaanwijzing
Taal: Nederlands
Documentnummer: Explorer-BA-nl-17
Versienummer: 1.7
Installatie handleidingInstallatiehandleiding - Vervanging van SMA apparaten in installaties met SMA communicatieproducten
Type: Installatie handleiding
Taal: Nederlands
Documentnummer: Geraeteaustausch-IA-nl-20
Versienummer: 2.0
Technische informatieSMA Bluetooth - SMA Bluetooth® Wireless Technology in de praktijk
Type: Technische informatie
Taal: Nederlands
Documentnummer: BT_Quick-TI-nl-12
Versienummer: 1.2
Technische beschrijving:SMA Bluetooth® Wireless Technology - Technische beschrijving
Type: Technische beschrijving:
Taal: Nederlands
Documentnummer: BT-TNL100511
Versienummer: 1.1SMA beveiligings- en wachtwoordconcept bij d.m.v. wachtwoord beveiligde PV-installaties met Bluetooth® Wireless Technology - Technische beschrijving
Type: Technische beschrijving:
Taal: Nederlands
Documentnummer: Sicherheit-TNL103010
Versienummer: 1.0