Zomeractie SUNNY BOY 3.0-5.0 - 5 jaar extra garantie voor uw klanten en 40 euro installateur cashback

Koop en verkoop nu een SUNNY BOY 3.0-5.0
en laat uw klanten profiteren van 5 jaar extra garantie

De omvormer Sunny Boy 3.0–5.0 met SMA Smart Connected is een compleet pakket voor eigenaars, dat zorgt voor optimale tevredenheid. Het 16 kg lichte toestel is in een handomdraai te installeren en kan eenvoudig via een smartphone of tablet in bedrijf worden gesteld. Dankzij automatische updates voor de omvormer is de meest actuele versie altijd gegarandeerd. Voor deze sterke allrounder start SMA nu een verkoopactie om u te ondersteunen bij het genereren van nieuwe omzet.

SMA zomeractie 5+5 - Sunny Boy - Smart Connected

Beperkt aanbod

In de actieperiode van 1 juli 2018 tot 30 april 2019 ontvangen eigenaars die kiezen voor een Sunny Boy 3.0–5.0 bovenop de fabrieksgarantie van 5 jaar een geheel gratis verlenging van 5 jaar garantie. Met de garantieverlenging SMA ACTIVE profiteren eigenaars zo van 10 jaar garantie op hun nieuwe omvormer. De enige voorwaarde hiervoor is dat de registratie van een actie-omvormer in Sunny Portal gebeurt gedurende de genoemde actieperiode.

Zo gemakkelijk werkt 5+5

 • Actie-omvormers herkent u aan de actiestickers op de verpakking.
 • U installeert de actie-omvormer en registreert de installatie tussen 1 juli 2018 en 30 april 2019 in het SMA Online-portaal op www.sunnyportal.com.

Klantenvoordeel 5+5

 • Maximale investeringszekerheid dankzij een garantie van 10 jaar*.
 • Uitbreiding van de SMA fabrieksgarantie met 5 jaar SMA garantieverlenging ACTIVE.
 • Met SUNNY PORTAL hebben uw klanten altijd een overzicht van de opbrengst van hun installatie.

Deelnamevoorwaarden

 • De actie geldt voor installaties van 1 juli 2018 tot en met 30 april 2019 in alle landen van de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en Israël.
 • De aanbieding geldt uitsluitend voor de omvormers SB3.0-1AV-40, SB3.6-1AV-40, SB4.0-1AV-40, SB5.0-1AV-40, die zijn voorzien van de actiesticker en binnen de actieperiode zijn geïnstalleerd en geregistreerd. De serienummers van de actie-omvormers zijn opgeslagen bij SMA. Overdracht naar nietgemarkeerde toestellen is niet mogelijk.
 • Serienummers van omvormers die niet bij SMA zijn opgeslagen, zijn uitgesloten van de promotie-actie.
 • De Sunny Boy moet zijn geïnstalleerd en geregistreerd in het Sunny Portal gedurende de periode van 1 juli 2018 – 30 april 2019 op www.sunnyportal.com.
 • Verlenging van de 5 jaar SMA fabrieksgarantie met nog eens 5 jaar SMA ACTIVE garantieverlenging.
 • De algemene voorwaarden van de SMA garantieverlenging en de SMA fabrieksgarantie zijn van toepassing.
  www.SMA-benelux.com/service-en-ondersteuning/overzicht


* 5 jaar SMA fabrieksgarantie + 5 jaar SMA garantieverlenging ACTIVE. Hierbij gelden de algemene voorwaarden van de SMA fabrieksgarantie en garantieverlenging (zie www.SMA-benelux.com/service-en-ondersteuning/overzicht).

 • Ja, upgraden van een actieve garantie naar een comfortgarantie is mogelijk.
 • Neem hiervoor contact op met MeinService@sma.de

 • Een garantieverlenging is mogelijk volgens de garantievoorwaarden.
 • Neem hiervoor contact op met warranty@sma.de

 • Ja, SMA Smart Connected is direct gekoppeld aan een garantie-uitbreiding en wordt ook geactiveerd voor de garantieperiode.

 • Registratie van een zonnestroominstallatie in Sunny Portal is een eerste vereiste voor de garantieverlenging. Voor de gratis garantieverlenging komen alleen zonnestroominstallaties in aanmerking die op 30 april 2019 geregistreerd zijn.

 • Als de omvormer in Sunny Portal is geregistreerd, activeert SMA de garantieverlenging automatisch.
 • Het serviceteam kan automatisch zien dat de omvormer een garantieverlenging heeft.
 • Binnen de promotieperiode stuurt SMA ongeveer vier weken na registratie een bevestiging van de garantieverlenging naar het in Sunny Portal vermelde e-mailadres.

 • Ter markering welke omvormers in aanmerking komen, brengt SMA tijdens de promotieperiode een sticker aan op de verpakking van de omvormers.

 • De garantieperiode voor de Sunny Boy 3.0-5.0 kan tot 15 jaar worden verlengd (5 jaar fabrieksgarantie + 10 jaar garantieverlenging)
 • Ja, het is mogelijk om aanvullend op de 5+5 de garantie met verdere 5 jaar te verlengen: met de garantieverlenging COMFORT of ACTIVE
 • De aanvullende 5 jaar garantieverlenging kunt u kopen via de gebruikelijke saleskanalen. Installateurs kunnen de aanvullende 5 jaar garantieverlenging via hun groothandelaar of direct bij SMA kopen (warranty@sma.de). Eigenaars van een installatie kunnen de garantieverlenging van 5 jaar kopen bij hun installateur of direct bij SMA (warranty@sma.de).
 • Prijzen onder https://www.sma.de/en/products/solarinverters/sunny-boy-30-36-40-50.html, downloads, garantie.
 • De garantieverlenging kan binnen de fabrieksgarantie van 5 jaar worden gekocht of op het tijdstip van de installatie.
 • Bij aankoop van de 5 jaar garantieverlenging moet het serienummer van de 5+5 actie-omvormer worden aangegeven.

Koop nu een Sunny Boy 3.0-5.0
en ontvang 40 euro cashback


Binnen de actieperiode van 1 juli 2018 tot 30 april 2019 ontvangt u als installateur 40 € terug voor elke Sunny Boy 3.0–5.0 dat u heeft aangekocht.Registreer hier

Deelnamevoorwaarden

 • De cashback actie geldt van 1 juli 2018 tot 30 april 2019.
 • Enkel installatiebedrijven die de SB3.0-1AV-40, SB3.6-1AV-40, SB4.0-1AV-40 of SB5.0-1AV-40 zelf installeren en verkopen aan eindklanten, mogen een aanvraag voor een cashback indienen. Deelnemende bedrijven worden geverifieerd aan de hand van hun btw-registratienummer. Eindklanten, groothandelaars en medewerkers van SMA zijn uitgesloten van het recht op cashback. SMA heeft het recht om aanvragen af te wijzen indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Als een aanvraag wordt afgewezen, wordt de aanvrager hierover onmiddellijk geïnformeerd.
 • Alleen installatiebedrijven met een officiële vestiging in alle landen van de Europese economische ruimte, Zwitserland en Israël kunnen een aanvraag voor cashback indienen.
 • De cashback heeft alleen betrekking op de omvormers SB3.0-1AV-40, SB3.6-1AV-40, SB4.0-1AV-40 en SB5.0-1AV-40 die worden geleverd met een actiesticker. De actiesticker is te zien aan de buitenkant van de omvormerdoos.
 • De serienummers van de omvormers waarop de actie betrekking heeft, zijn geregistreerd bij SMA. De actie kan niet worden overgedragen op ongemarkeerde toestellen.
 • Omvormers waarvan het serienummer niet bij SMA is geregistreerd, zijn uitgesloten van de actie.
 • De cashback kan alleen worden aangevraagd via de online registratietool die op de SMA website wordt aangeboden. Alle andere communicatie voor een aanvraag van de cashback wordt terzijde gelegd. Het online registratieformulier zal in zes talen beschikbaar zijn, namelijk Engels, Duits, Frans, Nederlands, Italiaans en Spaans.
 • Het online registratieformulier moet volledig worden ingevuld en er moet een aankoopbewijs worden overlegd dat bewijst dat het installatiebedrijf de actie-omvormers van de groothandelaar heeft gekocht, anders kan de aanvraag voor deze cashback-actie niet worden ingediend. Als aankoopbewijs geldt een inkoopfactuur die is gedateerd tussen 1 juli 2018 en 30 april 2019. Facturen die buiten deze termijn zijn gedateerd, zijn niet geldig en worden niet in behandeling genomen.
 • SMA accepteert aanvragen tot 15 mei 2019 op voorwaarde dat de factuur/het aankoopbewijs voldoet aan de bovenstaande criteria. Aanvragen die na deze datum worden ontvangen, worden ongeldig verklaard.
 • Ingediende facturen worden alleen in behandeling genomen als de volgende items duidelijk worden vermeld op deze facturen: de ontvanger van de factuur (uw bedrijf met de naam die u hebt gebruikt voor registratie van uw deelname), factuurnummer en -datum, het omvormertype SB3.0-1AV-40, SB3.6-1AV-40, SB4.0-1AV-40 of SB5.0-1AV-40 en het aantal aangekochte toestellen. Desgewenst kunt u informatie die niet relevant is voor de aanvraag doorstrepen (prijs, details over andere producten, enz.). Er mogen alleen facturen worden ingediend voor toestellen die effectief werden aangekocht. In geval van fraude of een poging tot fraude worden deelnemers onmiddellijk uitgesloten van de cashback actie.
 • Na bevestiging van de registratie kan het maximaal 3 weken duren voordat de cashback wordt betaald. In de tussentijd zullen de ingediende gegevens worden geverifieerd. Als de ingediende gegevens onvolledig zijn, wordt contact opgenomen met het deelnemende installatiebedrijf. Als SMA oordeelt dat de door het installatiebedrijf verstrekte gegevens ongeldig zijn volgens de algemene voorwaarden, wordt het bedrijf hiervan op de hoogte gebracht.
 • Alle gegevens die via de online registratietool worden verstrekt, worden alleen gebruikt voor deze cashback actie.
 • De waarde van de cashback die per omvormer wordt uitbetaald, waarbij geen minimum- of maximumaantal geldt, is vastgesteld op 40 euro inclusief btw. Voor alle niet-Europese landen zal deze waarde het equivalent van 40 euro zijn, afhankelijk van de valutakoers op de dag van uitbetaling en de transferkosten die van de betaling worden afgetrokken. De waarde van de cashback wordt betaald via een bankoverschrijving naar de IBAN-rekening die bij de registratie is opgegeven.
 • Er wordt een e-mail verzonden naar het e-mailadres dat bij de registratie is opgegeven om het installatiebedrijf te informeren over aanvaarding van de aanvraag en de betaling van de 40 euro per omvormer. Tegelijk met dit e-mail stuurt SMA een creditnota voor het bedrag van de betaling.
 • Het installatiebedrijf is verantwoordelijk voor afhandeling van de vereiste formaliteiten volgens de belastingwet in het betreffende land. Daarom moet altijd de belasting worden gecontroleerd en indien van toepassing worden betaald door de ontvanger.
 • De cashback kan op geen enkele andere manier worden betaald dan 40 euro per omvormer via een bankoverschrijving.
 • SMA behoudt zich het recht voor om de regels voor de cashback actie op ieder gewenst moment aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving.

SUNNY BOY 3.0-5.0

Productpagina
SUNNY BOY 3.0-5.0


Meer informatie