Cyberveiligheid @ SMA

De digitalisering van de overgang naar duurzame energie biedt grote kansen, omdat digitale technologie kan worden gebruikt om verbruikers, producenten en het elektriciteitsnet slim met elkaar te verbinden. Zo is het mogelijk om fluctuaties in de elektriciteitsproductie uit wind, zon en andere hernieuwbare energiebronnen met batterijsystemen te balanceren en te coördineren. Digitalisering speelt dus een sleutelrol in geïntegreerde energieplanning. De nieuwe functionaliteiten zorgen er in hoge mate voor dat een gedecentraliseerde bevoorrading op basis van duurzame energie mogelijk wordt.

Cyberveiligheid en gegevensbescherming vormen twee grote uitdagingen bij de digitalisering van de energievoorziening. In de afgelopen tien jaar zijn de bedreigingen voor IT-systemen en gedistribueerde structuren van het Industrial Internet of Things (IIoT) aanzienlijk toegenomen. Massale, gerichte aanvallen met een criminele of terroristische achtergrond die kunnen leiden tot tijdelijke systeemstoringen, verliezen en massale datalekken, manipulatie van informatie en zelfs fysieke schade aan systemen zijn tegenwoordig bijna schering en inslag.

Energievoorzieningssystemen maken deel uit van de kritieke infrastructuur en vormen dus een aantrekkelijk doelwit voor cyberaanvallen. Succesvolle aanvallen op energievoorzieningssystemen, waarschuwingen van verschillende grondwettelijke instanties bescherming zoals het Duits Federaal Bureau voor Informatiebeveiliging illustreren deze bedreigingen.

Als een van de belangrijkste wereldwijde marktspelers op het vlak van zonne-energie is SMA zich bewust van deze risico's en nemen we cyberveiligheid serieus. De producten en diensten van SMA worden daarom regelmatig onderworpen aan kwetsbaarheidstests door verschillende beveiligingsonderzoekers. Op basis van de resultaten van deze tests verbeteren we onze producten, nemen we tegenmaatregelen en implementeren we proactief nieuwe processen. Samenwerken met onafhankelijke beveiligingsonderzoekers is een cruciale pijler voor de voortdurend ontwikkeling van producten en oplossingen en voor de toename van het publieke bewustzijn rond cyberveiligheid.

SMA heeft een proces bepaald voor het aanpakken van beveiligingsproblemen. Volg de richtlijn voor Responsible Disclosure om beveiligingsproblemen te melden.

SMA blijft actief betrokken bij het werk van cyberveiligheidsverenigingen en nationale en internationale organisaties die zich bezighouden met het elektriciteitsnet, zoals het Forum Netztechnik/Netzbetrieb van de Vereniging ter bevordering van elektrotechniek, elektronica en informatietechniek (VDE), de SunSpec Alliance en het Open Web Application Security Project (OWASP).

Voor een melding, kunt u het formulier invullen of een bericht verzenden naar het e-mailadres Information-Security@sma.de.

Contact

Voor een melding, kunt u het formulier invullen of een bericht verzenden naar het e-mailadres Information-Security@sma.de.

Naar het contactformulier