Vaak gestelde vragen over de invoering van de digitale teller

In Vlaanderen wordt de komende jaren de digitale teller bij alle consumenten geïnstalleerd. Dat heeft gevolgen voor wie een zonnestroominstallatie heeft of overweegt om er een te installeren. Hieronder vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen.

De terugdraaiende teller verdwijnt. Wat betekent dat?

Concreet wordt hiermee bedoeld dat het principe van de terugdraaiende teller niet meer van toepassing is voor wie een zonnestroominstallatie heeft in combinatie met een digitale teller. Hebt u een digitale teller, dan wordt sinds 1 maart 2021 uw stroomoverschot niet meer afgetrokken van de stroom die u opneemt van het net. Met stroomoverschot bedoelen we stroom die uw zonneënergieïnstallatie produceert en die u zelf niet verbruikt. Hebt u nog een teller van het oude type ook wel Ferraris, teller genoemd, dan verandert er voor u voorlopig niets. Op termijn zullen alle tellers van het ‘oude type’ vervangen worden door een digitale teller. Bekijk ook deze video.


Wat betekent het verdwijnen van de terugdraaiende teller financieel?

Bent u eigenaar van een zonnestroominstallatie en hebt u een digitale teller, dan ontvangt u voortaan een tarief voor de stroom die uw installatie produceert en die u niet verbruikt. Dat is het injectietarief. U dient hiervoor een terugleveringscontract af te sluiten met uw energieleverancier. Het prosumententarief vervalt en dat hoeft u dus niet meer te betalen.

Neemt u stroom af van het net, omdat uw zonnestroominstallatie geen of onvoldoende stroom produceert, zoals bijvoorbeeld ’s nachts, dan betaalt u het gewone tarief. Het tarief dat u voor stroom betaalt, ligt veel hoger dan het injectietarief. Bekijk ook deze video.

Als compensatie voor eigenaars van een zonnestroominstallatie die het verrekeningsvoordeel verliezen, voorziet de Vlaamse overheid een eenmalige retroactieve investeringspremie. Hier leest u er meer over.

Door de nieuwe regeling wordt het voordelig om de stroom die uw zonnestoominstallatie produceert zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Hoe u dat het beste aanpakt, leggen we uit in deze video en in onze blog.

Met een PV-batterij kunt u nog meer eigen stroom verbruiken. Bekijk hiervoor deze video.

Uw installateur adviseert u graag

Ik heb al een digitale teller en een zonnestrooominstallatie. Wat nu?

Omdat de stroom die u afneemt van het net niet meer verrekend wordt met de stroom die u aan het net levert, wordt het heel belangrijk om zoveel mogelijk stroom ‘in huis te houden’. De digitale teller laat toe om uw verbruik gedetailleerd op te volgen. Op de website van Fluvius vindt u hierover alle informatie en kunt u zich registreren.

De Vlaamse overheid voorziet een eenmalige retroactieve investeringspremie. Hier leest u of u daarvoor in aanmerking komt. Als u deze premie investeert in uw installatie om uw eigenverbruik te verhogen, zorgt u ervoor dat uw zonnestroominstallatie nog meer rendeert. Met een PV-batterij injecteert u de energie die u opwekt niet tegen een laag tarief in het net, maar slaat u ze op voor wanneer u stroom nodig hebt. Samen met de Sunny Home Manager beschikt u over een totaaloplossing zonnestroom die ervoor zorgt dat u minder dure stroom moet afnemen van het net. Bekijk onze video over batterijopslagUw installateur adviseert u graag.


Is zonnepanelen plaatsen nog interessant?

Een zonnestroominstallatie is nog altijd een rendabele investering. Door de daling van de kostprijzen, de zonnepanelenpremie en de hoge energieprijzen verdient u uw zonnestroominstallatie gewoonlijk binnen de tien jaar terug. Daarna gaat ze nog 15 jaar mee. Ter vergelijking: spaargeld op uw spaarrekening vermindert jaar na jaar in waarde omdat de lage interest de inflatie zelfs niet compenseert. Bovendien beperken zonnepanelen onze CO2-uitstoot.

Uw investering wordt nog rendabeler wanneer u de stroom van uw zonnepanelen zelf verbruikt en zo weinig mogelijk teruglevert aan het net. Uw eigenverbruik kunt u op verschillende manieren verhogen, afhankelijk van de samenstelling van uw gezin en uw verbruikersprofiel. U kunt de manier aanpassen waarop u met energie omgaat. Een PV-batterij  plaatsen is ook een optie. Voor een optimaal energieverbruik zet u onze Sunny Home Manager in. UW installateur adviseert u graag.


Waarom zonnepanelen plaatsen in 2021?

De prijs van energie is de voorbije jaren de hoogte in gegaan. Daarom blijft het interessant om op een duurzame manier te voorzien in uw eigen energie en die op een slimme manier te verbruiken. Een totaaloplossing rond zonnestroom is de makkelijkste manier om dit te realiseren. Door de daling van de kostprijzen, de zonnepanelenpremie en de hoge energieprijzen verdient u uw zonnestroominstallatie gewoonlijk binnen de tien jaar terug. Daarna gaat ze nog 15 jaar mee. In vergelijking met een spaarrekening haalt u hiermee een heel mooi rendement.

Het verbruik van de stroom die u zelf produceert kunt u optimaliseren door de stroom die u niet onmiddellijk nodig hebt, op te slaan in een PV-batterij en uw verbruik slim te regelen door de Sunny Home Manager. Voor een PV-batterij voorziet de overheid bovendien een premieUw installateur adviseert u graag.


Zonnepanelen wat levert het op?

Het installeren van een zonnestroominstallatie levert u een mooi rendement op. In plaats van alsmaar duurdere stroom af te nemen van het net, produceert u uw eigen energie die u dan ook nog eens op een slimme manier kunt verbruiken. De overheid helpt een handje mee en voorziet een premie, zowel voor zonnepanelen als voor een PV-batterijUw installateur adviseert u graag.


Wat verandert er voor zonnepanelen in 2021?

Dat hangt af van uw situatie. Heb u al een zonnestroominstallatie en heb u nog een teller van het oude type, de zogenaamde Ferraristeller? Dan kunt u beter alvast informatie inwinnen en u voorbereiden op de komst van de digitale teller, want vroeg of laat wordt die bij u geïnstalleerd. Op onze blog kun u er alvast meer over lezen.

Hebt u een zonnestroominstallatie en werd bij u al een digitale teller geïnstalleerd, dan wordt sinds 1 maart 2021 uw stroomoverschot niet meer afgetrokken van de stroom die u opneemt van het net. Met stroomoverschot bedoelen we de stroom die uw zonnestroominstallatie produceert en die u zelf niet verbruikt. Het tarief dat u krijgt voor uw stroomoverschot ligt veel lager dan wat u betaalt voor de stroom die u van net afneemt.

Om vergoed te worden voor de energie die uw zonnestroominstallatie produceert en die u niet verbruikt, dient u een terugleveringscontract af te sluiten met een energieleverancier. Dit zogenaamde injectietarief is niet gelijk voor alle elektriciteitsleveranciers. Kijk hier voor de voordeligste injectie- en elektriciteitstarieven.

Natuurlijk is het voordeliger om de stroom die uw zonnepanelen produceren zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Uw eigenverbruik kunt u op verschillende manieren verhogen. U kunt uw verbruik enigszins aanpassen, zodat u meer energie verbruikt wanneer de zon volop schijnt. Een thuisbatterij plaatsen is een andere optie. Tenslotte kunt u uw energieverbruik slim regelen. Uw installateur adviseert u graag.


Zonnepanelen wat moet ik weten?

Zonnepanelen zijn en blijven een rendabele belegging. Waarom, dat verneemt u hier. [FAQ 5. Waarom zonnepanelen plaatsen in 2021?]

Als eigenaar van zonnepanelen is het in elk geval het beste om zoveel mogelijk zelf de stroom te verbruiken die uw installatie produceert. Hoe u dat doet leest u op onze blog

Heb u al zonnepanelen en werd bij u al een digitale teller geïnstalleerd, dan geldt het principe van de terugdraaiende teller niet meer. Hebt u daarentegen nog en terugdraaiende meter, dan kunt u zich het best voorbereiden op de komst van de digitale teller door na te gaan hoe u de stroom die u zelf produceert maximaal kunt verbruiken. Bekijk daarom alvast onze video.


Zonnepanelen: wie krijgt de subsidie?

De Vlaamse overheid moedigt het plaatsen van een zonnestroominstallatie aan op verschillende manieren. Zo kunt u een premie aanvragen bij het plaatsen van zonnepanelen.

Ook voor de aankoop en plaatsing van een PV-batterij voor 31 december 2021 kun u een premie aanvragen. Een erkende installateur vindt u hier.

Wie al zonnepanelen heeft in combinatie met een digitale meter en daardoor sinds 1 maart 2021 geen gebruik meer kan maken van het principe van de terugdraaiende teller, kan een eenmalige retroactieve investeringspremie aanvragen.


Zonnepanelen zonder netaansluiting: is dat mogelijk?

Een zonnestroominstallatie zonder netaansluiting, die dus zelfvoorzienend is, dat kan, maar het is verre van evident. Het betekent dat u zelf voldoende energie moet opwekken om periodes met geen of minder zon – voornamelijk ’s nachts en in de winter – te overbruggen door beroep te doen op de energie die u hebt opgeslagen in batterijen en/of energie die u haalt uit een andere bron. Een generator op diesel is hierdoor bijna onvermijdelijk, maar gezien het milieu-onvriendelijke karakter, is dit niet echt een optie. Een zonnestroominstallatie zonder netaansluiting vergt dus een goed doordacht systeem met voldoende en goed gerichte zonnepanelen, batterijen en aangepast verbruik!


Bestaat er een premie voor de terugdraaiende teller?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een eenmalige retroactieve investeringspremie aanvragen bij de Vlaamse overheid. Hier leert u er meer over.


Betaal ik nog een prosumententarief zonder terugdraaiende teller?

Zodra de digitale teller bij u is geïnstalleerd, hoeft u geen prosumententarief meer te betalen.


De terugdraaiende teller en groenestroomcertificaten. Hoe zit dat?

Of u nog een terugdraaiende teller hebt of al een digitale meter, dat verandert niets aan het feit of u recht hebt op groenestroomcertificaten. Sowieso is het aantal installaties dat recht heeft op groenestroomcertificaten zeer beperkt. Om te weten of u er recht op hebt en hoeveel, neemt u het best contact op met uw distirbutienetbeheerder.

PV-installaties hebben een levensduur van minstens 20 jaar. Zonnepanelen blijven dus nu en in de toekomst een goede en veilige investering.


Terugdraaiende teller of batterij: wat is het beste?

Zo lang u een terugdraaiende teller hebt, wordt de stroom die u niet verbruikt verrekend met de stroom die u afneemt van het net. Het net slaat de stroom dus eigenlijk voor u op, tot wanneer u hem zelf nodig hebt. Zodra een digitale teller bij u is geïnstalleerd betaalt u veel meer voor de stroom die u afneemt dan u ontvangt voor de stroom die in het net injecteert. Er gebeurt geen verrekening meer. Daarom is het belangrijk om bij een digitale teller de stroom die uw zonnepanelen produceren zo veel mogelijk zelf te verbruiken met een slim energiemanagementsysteem. Een PV-batterij wordt dan interessant. In deze video verneemt u er meer over.


Compensatie terugdraaiende teller aanvragen, hoe doe ik dat?

Wanneer u zonnepanelen hebt en er bij u een digitale teller geïnstalleerd wordt, kan u een eenmalige retroactieve investeringspremie aanvragen bij de Vlaamse overheid. Wil u graag zelf berekenen hoeveel deze premie voor u zou bedragen? Hier vindt u een simulator.


Hoeveel bedraagt de eenmalige retroactieve investeringspremie?

Hoeveel deze premie voor u bedraagt, kunt u hier berekenen.


Wat doet een thuisbatterij?

Informatie over de thuisbatterij en opslag van de stroom die uw zonnepanelen produceren vindt u in deze video.


Wat is een thuisbatterij?

Informatie over de thuisbatterij en opslag van de stroom die uw zonnepanelen produceren vindt u in deze video.


Waar kan ik een thuisbatterij het best plaatsen?

Een thuisbatterij is best zwaar, dus kunt u ze beter niet op de bovenste verdieping plaatsen wanneer er ook voldoende ruimte is op de gelijkvloerse verdieping. Ook de temperatuur speelt een rol: een batterij heeft het niet graag heel koud of heel warm. Een kelderruimte waar de temperatuur in de winter flirt met het vriespunt is dus geen geschikte plek, evenmin als een zolderverdieping die in de zomer in een sauna verandert. Uw installateur adviseert u graag.


Is een thuisbatterij rendabel?

Een PV-batterij laat u toe om uw eigenverbruik te verhogen en dat is dan weer voordelig zodra u een digitale teller hebt. De energie die uw PV-installatie overdag levert, slaat u op voor verbruik ’s avonds of op sombere dagen en zo hoeft u geen dure stroom van het net aan te kopen. Hoeveel voordeel uw huishouden heeft bij een thuisbatterij hangt af van uw verbruikspatroon. Dat kunt u het beste met uw installateur bespreken. Een installatie met materiaal van SMA is modulair opgebouwd en laat toe om op gelijk welk moment een batterij toe te voegen. In afwachting, kunt u uw verbruik zelf al opvolgen dankzij de digitale meter, want meten is weten. Op de website van Fluvius vindt u hiervoor alle informatie en kunt u zich registreren.


Waarom een thuisbatterij plaatsen?

Een thuisbatterij toevoegen aan uw zonnestroominstallatie wordt nog interessanter zodra u een digitale teller hebt. De stroom die u aan het net teruglevert wordt dan niet meer verrekend met de stroom die u afneemt van het net en het prijsverschil tussen beide is best groot. Een PV-batterij laat u toe om uw eigenverbruik te verhogen. Dat betekent dat u de stroom die u produceert zo veel mogelijk zelf verbruikt en dat u dus minder afhankelijk bent van het net voor dure stroom. In deze video verneemt u er nog meer over.


Welk vermogen thuisbatterij heb ik nodig?

Dat hangt af van uw verbruik en van de productiecapaciteit van uw zonnepanelen. Uw installateur gaat dat graag voor u na. In afwachting, kunt u uw verbruik zelf al opvolgen dankzij de digitale meter, want meten is weten. Op de website van Fluvius vindt u hiervoor alle informatie en kunt u zich registreren.


Kan ik in de toekomst een thuisbatterij plaatsen bij zonnepanelen?

Indien uw installateur voor uw zonnepanelen een omvormer van SMA heeft geplaatst, kunt u er op elk moment voor kiezen om een PV-batterij toe te voegen. Dat is bijvoorbeeld interessant wanneer u overstapt op de digitale teller. De installaties die SMA aanbiedt, zijn modulair en dus uitbreidbaar volgens uw behoeften en de veranderende omstandigheden. Bekijk ook deze video over de opslag van stroom. De batterij-omvormers van SMA kunnen ook toegevoegd worden aan een installatie met een ander omvormer van een ander merk dankzij de SMA Energy Meter.


Kan ik een thuisbatterij en een laadpaal combineren?

Dat is zeker mogelijk. Of het ook rendabel is en hoeveel zonnepanelen u in dat geval nodig hebt, hangt af van uw verbruik. Uw installateur adviseert u graag.


Waar een thuisbatterij kopen?

Een PV-batterij koopt u het beste samen met een omvormer bij een erkend installateur. Een installatie van SMA kunt u probleemloos op elk moment uitbreiden met een thuisbatterij. Een erkend installateur vindt u hier.


Welke thuisbatterij moet ik kiezen?

Zoals voor uw hele zonnestroominstallatie gaat u het beste voor kwaliteit. Zo geniet u nog vele jaren zonder zorgen van de energie van de zon, nadat uw installatie al lang is terugverdiend. Een erkend installateur adviseert u hierover graag.


Welke omvormer voor thuisbatterij is het beste?

SMA biedt omvormers aan van hoge kwaliteit, zowel voor PV-batterijen als voor zonnepanelen. Afhankelijk van uw verbruik of van uw bestaande installatie zal uw installateur u de juiste omvormer aanraden. In deze video verneemt u meer over opslag van stroomEen erkend installateur vindt u hier.


Kan ik mijn auto gebruiken als thuisbatterij?

Dit is nog niet mogelijk. Dat is wel mogelijk alleen je kan nog niet terugladen van de batterij naar het net. Behalve een drietal Japanse modellen laten elektrische auto’s het nog niet toe. Gezien er nog geen Europese regelgeving voor bestaat, zijn ook de omvormers ? De laadpaal bedoel je? van SMA er nog niet voor aangepast.


Disclaimer

Informatie over de energie- en subsidieregelgeving en de invoering van de digitale teller is gebaseerd op gegevens die terug te vinden zijn op de website van de Vlaamse Overheid. SMA doet al het mogelijke om de actualiteit te volgen en u correct te informeren. Gezien de vele veranderingen in de regelgeving kunnen we niet garant staan voor de correctheid van deze informatie.