Uw zonnestroomproject in Nederland realiseren zonder zorgen

Alle PGMD informatie en documentatie

Sinds april 2019 zijn over het hele Europese net de nieuwe regels, gepubliceerd in de “Requirements for Generators” (RfG), van kracht. Deze zijn in Nederland geïntegreerd in de Netcode Nederland, waarin wordt vastgelegd waaraan installaties moeten voldoen die op het publieke net gekoppeld worden. De regels waaraan moeten worden voldaan hangen af van de grootte van de aansluiting:

  • Type A : < 1MW Wel certificatieplicht echter is het voorleggen van de certificaten uitgesteld tot april 2021

  • Type B : >= 1MW en < 50MW PGMD proces met aanleveren van certificaat of equivalente simulatie- en testresultaten

  • Type C : >= 50MW en < 60MW PGMD proces met aanleveren van certificaat of equivalente simulatie- en testresultaten

  • Type D : >= 60MW of verbonden op het hoogspanningsnet

Specifiek proces te bespreken met de hoogspanningsbeheerder (TENNET)

 

Alle SMA omvormers – zowel string- als centrale omvormers - voldoen uiteraard aan deze nieuwe regels en we hebben dan ook samen met netbeheerders en adviesbureaus in de achtergrond de noodzakelijke verificaties en controles uitgevoerd om dit te bevestigen. Dit alles met als resultaat dat u ook binnen het nieuwe regelgevende kader zonder zorgen gebruik kunt maken van de oplossingen van SMA, voor kleinere residentiële installaties, middelgrote projecten tot grootschalige industriële zonnestroomvelden. 

Voor type B en type C installaties heeft Nederland het PGMD proces in leven geroepen. Dit staat voor Power Generating Module Document en heeft als doel om bij het aanmelden van de installatie bij de netbeheerder een dossier toe te voegen dat aantoont dat de installatie voldoet aan alle regels. Dit gaat van enkele algemene gegevens tot het aanleveren van materiaal dat aantoont dat de gebruikte omvormers voldoen aan alle vereisten zoals beschreven in de Netcode Nederland.

Op deze pagina kan u alle informatie downloaden om uw PGMD aangifte zo eenvoudig mogelijk te maken. De informatie is gegroepeerd per omvormertype en bevat volgende items:

  1. PGMD template [excel bestand] : deze bevat de gegevens gevraagd in het PGMD formulier met betrekking tot de omvormers

  2. EN50549 certificaat : dit document bewijst dat de omvormer voldoet aan de regels zoals deze zijn vastgelegd in de Netcode Nederland

  3. Technische informatie : deze map bevat wat achtergrondinformatie ter ondersteuning indien hierover vragen zouden zijn vanuit de netbeheerders

Selecteer de juiste omvormer om uw infopakket per mail te ontvangen :

Indien u interesse hebt om het pakket voor onze centrale omvormers te ontvangen, gelieve ons te contacteren via deze mail.

Concreet gebruikt u dus het eerste bestand om de omvormerinformatie in te vullen in het document. Het tweede bestand stuurt u mee met uw PGMD aanvraag ter bevestiging van de conformiteit. Dit is voldoende informatie voor de netbeheerder om uw project gevalideerd te krijgen.

U kan de laatste versie van het PGMD document terugvinden op de website van Netbeheer Nederland.
Met bovenstaande documenten kan u elk project eenvoudig en zorgeloos voltooien. Indien u toch nog bijkomende info nodig hebt voor een geavanceerde projectberekening bij complexe projecten, kan u ons altijd via deze mail contacteren.