Welke impact heeft de Requirements for Generators (RfG) regelgeving op de SMA omvormers?

Flag

Franstalige versie

Lees meer

Versie 01 september 2020

Op 27 april 2016 werd een nieuwe verordening gepubliceerd door de Europese Unie, met nieuwe en gestandaardiseerde aansluitvoorwaarden voor stroomgeneratoren in Europa (De Europese Verordeningen 2016/631 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net - NC RfG). Deze dient uiterlijk op 27 april 2019 te worden toegepast.
Daar deze verordening veel nationale accenten toelaat, is het helaas niet mogelijk om één unieke standaard voor aansluitingsvoorwaarden te verkrijgen. Deze Europese regelgeving vertaalt zich lokaal in België in de vernieuwde C10/11 normering en in Nederland in de NEN-EN 50549-1 norm voor installaties type A en het PGMD proces voor de grotere installaties type B en C.

Huidige status België

In België werd de herziening van norm C10/11 goedgekeurd op 01 september 2019. Sinds 01 november 2019 moet deze regelgeving gevolgd worden. Synergrid heeft een update gemaakt van de lijst met omvormers die geplaatst mogen worden in de zogeheten C10/26 lijst van gehomologeerde materialen. De finale lijst is nu gepubliceerd en van kracht sinds 01 september 2020 en deze bevat uitsluitend omvormers welke volledig voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Voor vervangingen in een bestaande installatie wordt er in de norm gevraagd toestellen te gebruiken die aan de nieuwe regelgeving voldoen. Uitzondering hierop is mogelijk wanneer de omvormer omgeruild wordt binnen de 10 jaar na keuring én door een identiek of vergelijkbaar model.

De nieuwe regelgeving vindt u terug op de website van Synergrid bij Technische voorschriften > Elektriciteit > C10/11 ed.2.1

Huidige status Nederland

In Nederland is er 2 jaar uitstel verkregen voor de nieuwe regelgeving in installaties van type A. Dit zou betekenen dat de nieuwe regels voor omvormers er pas komen tegen april 2021.
Grotere installaties type B/C moeten lopen via het PGMD proces, ook daar zijn nog veel onduidelijkheden binnen de markt. Wij volgen het kort op.
Type D installaties (de hele grote) worden case by case uitgewerkt in samenspraak met TenneT. Voor meer vragen of informatie, gelieve u tot het overkoepelend orgaan van netbeheerders te wenden. SMA is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve of gedateerde informatie.

 

Impact SMA omvormers

SMA voldoet aan deze nieuwe regelgeving voor het volledige actuele portfolio. De omvormers moeten beschikken over de juiste firmware (FW 3.10). Mogelijk dient er een firmware update uitgevoerd te worden.

Download hier de nieuwe firmware updates van al onze omvormers.

Lees hier hoe u een firmware update kan uitvoeren.

Omvormers die WEL nog mogen geïnstalleerd worden

 • Sunny Boy 1.5/2.0/2.5 VL-40

 • Sunny Boy 3.0/3.6/4.0/5.0 AV-41

 • Sunny Tripower 3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0 AV-40

 • Sunny Tripower 15000/20000/25000 TL-30

 • Sunny Tripower CORE1 50-40

 • Sunny Boy Storage 3.7/5.0/6.0*

 • Sunny Island 4.4M/6.0H/8.0H 

Omvormers die NIET meer mogen geïnstalleerd worden wanneer de RfG regelgeving in voegen treedt

 • Sunny Boy 3000/3600/4000/5000TL-21

 • Sunny Boy 3.0/3.6/4.0/5.0 AV-40

 • Sunny Tripower 5000/6000/7000/8000/9000/10000/12000TL-20

 • Sunny Boy 1300TL-10

 • Sunny Boy 1600TL-10

 • Sunny Boy 2100TL

 • Sunny Boy 2000/2500/3000HF-30

 • Sunny Tripower 8000/10000/12000/15000/17000TL-10

 • SMC-omvormers