SMA Solar Technology AG

Group Compliance

Compliance bij SMA

Compliance is meer dan simpelweg het aanhouden van wettelijke voorschiften. Het bewaken van onze cultuur van integer, verantwoordelijk en rechtmatig handelen is van doorslaggevend belang voor het succes van SMA.

Strategie

De compliance-werkzaamheden bij SMA zijn erop gericht, de medewerkers niet alleen tot rechtmatig gedrag aan te zetten, maar ook tot correct gedrag in de zin van onze cultuur. Doel is, dat de medewerkers de kennis van de voor hun geldende regels en processen in de dagelijkse werkzaamheden zelfstandig toepassen en altijd conform de regels handelen.

Voor dit doel heeft het compliance-team het SMA Compliance Management System ontwikkeld, dat continu op nieuwe uitdagingen worden aangepast. Het bestaat uit:

  • een voor het hele concern geldende gedragscode voor alle medewerkers,

  • interne richtlijnen en processen betreffende verschillende onderwerpen, inclusief anticorruptie (zie de Toelichting preventie corruptie) en het kartelrecht,

  • Regelmatige fysieke en virtuele opleidingen met betrekking tot kennisoverdracht en bewustwording van de medewerkers en

  • goed toegankelijke communicatiemiddelen, inclusief de compliance-hulplijn en de SMA Speak-Up Line

Gedragscode voor werknemers

De SMA gedragscode vormt de basis voor het Compliance Management System van SMA. De gedragscode concretiseert onze waarden en maakt deze tot duidelijke gedragsnormen voor de Raad van Bestuur, onze managers en elke individuele persoon bij SMA.

Met deze gedragscode willen we niet alleen de wil van de onderneming onderstrepen om alle wettelijke en reglementaire voorschriften volledig te implementeren en na te leven. Daarboven verplichten wij ons om onder alle omstandigheden ethisch te handelen, om onze verantwoordelijkheid als bedrijf te nemen en om anderen met respect te behandelen.

Download

Gedragscode voor medewerkers

Gedragscode voor medewerkers

Nu downloaden

Contact en communicatie

Communicatie is de sleutel voor een effectieve compliance. Naast de regelmatige bijscholingen biedt het compliance-team zowel aan de medewerkers als aan externen de mogelijkheid, vragen over de SMA gedragscode te stellen of zorgen over mogelijke overtredingen van de gedragscode, andere interne richtlijnen of wetgeving kenbaar te maken.

Wanneer u in dit verband een vraag of opmerking heeft, neem dan direct contact op met het SMA Compliance Team via de contactinformatie op de rechterpagina.

Contactgegevens

Compliance-helpline

+49 561 9522 424242

Compliance@SMA.de

Speak-Up Line

Wanneer u geen direct contact met het compliance-team wilt, dan kunt u via de SMA Speak-Up Line wangedrag of bepaalde risico's melden. De SMA Speak-Up Line is een communicatiemiddel, dat via de app, het web of de telefoon toegankelijk is. Het is in handen van een externe serviceverlener en biedt medewerkers en externen een veilige, ook anonieme, mogelijkheid tot communiceren. Alle via de SMA Speak-Up Line binnenkomende meldingen worden uitsluitend aan het compliance-team doorgegeven, waar deze vertrouwelijk worden behandeld en zorgvuldig worden gecontroleerd. Zie voor meer informatie de SMA richtlijn voor het melden van wangedrag.

Download

SMA richtlijn voor het melden van wangedrag

SMA richtlijn voor het melden van wangedrag

Nu downloaden

De Speak-Up Line bereikt u nadat u met de privacyverklaring akkoord bent gegaan.