Hoe conform zijn met de nieuwe C10/11 normering?

September 2020

Vanaf 1 september 2020 moeten alle omvormers voldoen aan de nieuwe C10/11 normering. In dit artikel lichten we toe hoe u kan checken of uw omvormers conform zijn met de nieuwe C10/11, wat u nodig hebt om een firmware update uit te voeren en welke juiste landcode u moet selecteren.  

1. Europese regelgeving en vernieuwde C10/11 normering​​​​​​

Op 27 april 2016 werd een nieuwe verordening gepubliceerd door de Europese Unie, met nieuwe en gestandaardiseerde aansluitvoorwaarden voor stroomgeneratoren (RfG – Requirements for Generators) in Europa die uiterlijk op 27 april 2019 dient te worden toegepast. Deze Europese regelgeving vertaalt zich lokaal in België in de vernieuwde C10/11 normering. De herziening van norm C10/11 werd goedgekeurd op 1 september 2019 en sinds 1 november 2019 moet deze regelgeving gevolgd worden.

Synergrid heeft een update gemaakt van de lijst met omvormers die geplaatst mogen worden in de zogeheten C10/26 lijst van gehomologeerde materialen. De finale lijst is nu gepubliceerd en van kracht sinds 01 september 2020 en deze bevat uitsluitend omvormers welke volledig voldoen aan de nieuwe regelgeving.

2. Impact SMA omvormers

SMA voldoet aan deze nieuwe regelgeving voor het volledige huidige portfolio en bevestigt datde omvormers aan de nieuwe finale C10/26 lijst zijn toegevoegd. De omvormers moeten weliswaar beschikken over de juiste firmware (FW 3.10). Mogelijks dient hiervoor een firmware update uitgevoerd te worden.

3. Voor u van start gaat: belangrijke richtlijnen

-    Check welke firmware de omvormer nu heeft. De firmware die initieel geïnstalleerd is bij levering, staat vermeld op het etiket van de doos. Indien uw toestel al een firmware 3.10 (of hoger) bevat hoeft u geen update meer uit te voeren. 

-    Als u een firmware heeft die lager is dan 3.10, dan dient u een update uit te voeren. U kan het bestand voor de firmware updates van uw toestel downloaden op deze pagina.  

-    Download het updatebestand op een computer die u rechtstreeks op de omvormer gaat verbinden. 

-    Voor het inloggen op de omvormer, geven wij er de voorkeur aan dat dit gebeurt via een Ethernetkabel en als Installateur.  

-    Zorg dat de omvormer in werking is wanneer u de update uitvoert. Hiervoor heeft u voldoende zon of DC-spanning nodig. 

-    Doe de firmware update ter plaatste bij de klant, meteen na installatie (binnen de 10 uur) om aan de regelgeving te voldoen en om de  juiste landcode te selecteren. 

-    Selecteer steeds de juiste landcode.

-    Houd rekening met de tijd die u nodig heeft om een update uit te voeren. Dit is de geschatte tijd die u moet voorzien: 

SB 1.5-2.5-1 VL-40: 12 minuten
SB 3.0-5.0-1 AV-41: 6 minuten
STP 3.0-6.0-3 AV-40: 6 minuten
STP 8.0-10.0-3 AV-40: 6 minuten
STP 15000/20000/25000 TL-30: 9 minuten
STP 50-40 (CORE1): 9 minuten (+ 17 minuten voor een migratiepakket)
SBS 2.5-1 VL-10: 12 minuten
SI 4.4M/6.0H/8.0H: 15 minuten

4. Hoe een firmware update uitvoeren?

4.1. Via WebUI

Toestellen met WebUI: 

SB1.5-2.5-1VL-40
SB3.0-5.0-1AV-41
STP3.0-10.0-3AV-40
STP50-40 (CORE1)
SBS 2.5
SBS 3.7/5.0/6.0
SI 4.4M/6.0H/8.0H-13

Hoe? 
Lees in dit artikel hoe u een firmware update via WebUI kan uitvoeren. Of bekijk de video waarin stap per stap wordt uitgelegd hoe het werkt. 

4.2. Sunny Explorer

Toestellen van het oude platform: 
STP 15000/20000/25000 TL-30

Hoe? 
Open het programma Sunny Explorer op uw Windows computer. Verbind de computer via een Ethernetkabel met de omvormer. 

 

Het softwareprogramma en de handleiding kunt u hier downloaden.

4.3. Via Data Manager M

Alle omvormers die geconnecteerd zijn met Data Manager M kunnen tegelijk een firmware update krijgen.


Hoe? 
Download het updatebestand van onze website. 
Maak op een folder ‘Update’ op een USB stick. Plaats hier de nodige updatebestanden.
Plaats de USB stick in de aangegeven plaats I

Meer informatie vindt u terug in de handleiding.

5. Welke landcode kiezen? 

Het is altijd interessant om na een update de installatiewizard opnieuw te doorlopen en alle parameters te controleren. Dit moet zeker gebeuren na een update t.b.v. de vernieuwde C10/11 norm in België.
Ga naar “gebruikersinstellingen” en dan naar “installatiewizard starten”. Doorloop de verschillende stappen. Bij de keuze van de Belgische landcode C10/11 zijn er 2 of meer mogelijkheden. U dient aan te geven:

  • Of u op laagspanning aansluit of op middenspanning.

  • Of u gebruik maakt van een externe ontkoppelingsbeveiliging (net ontkoppelkast, verplicht voor installaties>30kVA) of niet.

6. Nieuw na  firmware update

Om de beveiliging van onze toestellen en daarmee ook de hele zonnestroominstallatie nog verder te verhogen en deze te beschermen tegen toegang door onbevoegden, geldt er na het uitvoeren van deze firmware update een nieuwe wachtwoordrichtlijn. Meer informatie hierover kan u hier terugvinden