Nieuwe wachtwoordrichtlijn van SMA

September 2019

Toekenning van veilige wachtwoorden aan eigenaars en installateurs voor veilige datacommunicatie

Om de veiligheid van onze toestellen en daarmee de hele zonnestroominstallatie nog verder te verhogen en deze te beschermen tegen toegang door onbevoegden, geldt voor stringomvormers van SMA vanaf augustus 2019 een nieuwe wachtwoordrichtlijn. Voor nieuwe toestellen en toestellen die worden geüpdatet, moeten de wachtwoorden voor de gebruikersgroepen "Gebruikers" en "Installateur" voldoen aan de genoemde wachtwoordrichtlijn.

Let op: eerder toegekende wachtwoorden in het betreffende toestel blijven ook na de firmware- update geldig.

Voor de nieuwe wachtwoordrichtlijn is bovendien alleen een handeling van de gebruiker nodig als u zich aanmeldt bij de gebruikersinterface en er nog geen gebruikers- en/of installateurswachtwoord was toegekend.

Bij de inbedrijfstelling van een nieuwe installatie, bij een uitbreiding van een installatie of bij vervanging van toestellen moet u het volgende in acht nemen.

Wachtwoordrichtlijn

 • 8 tot 12 tekens

 • Minimaal 1 kleine letter en 1 hoofdletter

 • Minimaal 1 cijfer

 • Minstens 1 van de 4 speciale tekens: ? _! -

Beschikbaarheid van de nieuwe wachtwoordrichtlijn

Voor de volgende toestellen zijn al updates met de nieuwe wachtwoordrichtlijn verkrijgbaar of deze worden binnenkort ter beschikking gesteld. Voor de overige omvormers wordt deze functie op een later tijdstip beschikbaar gesteld.

Vanaf FW 2.00.XX:

 • Sunny Tripower 60 (STP 60-10)

 • Sunny Tripower 60 Japan (STP 60-JP-10) Sunny Highpower PEAK 1 (SHP 75-10)

 • Sunny Tripower PEAK 3 (SHP 100-20, SHP 150-20)

 • Sunny Tripower Storage 60 (STPS 60-10)

Vanaf FW 3.00.XX:

 • Sunny Boy 1.5 / 2.0 / 2.5 (SB 1.5-2.5-1VL-40)

 • Sunny Boy 3.0 / 3.6 / 4.0 / 5.0 / 6.0 (SB 3.0-6.0-1AV-41)

 • Sunny Boy 3.0-US / 3.8-US / 5.0-US / 6.0-US / 7.0-US / 7.7-US (SB 3.0-7.7-1SP-US-41)

 • Sunny Tripower 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0 (STP 3.0-10.0-3AV-40)

 • Sunny Tripower 15000TL / 20000TL / 25000TL (STP 15-25TL-30)

 • Sunny Tripower CORE1 (STP 50-40)

 • Sunny Island 4.4M / 6.0H / 8.0H (SI 4.4M-12 / SI 6.0H-12 / SI 8.0H-12

Aanwijzing: bij de inbedrijfstelling van een nieuwe installatie met behulp van een SMA datalogger zoals Sunny Home Manager moet u ook wachtwoorden toekennen die voldoen aan de nieuwe wachtwoordrichtlijn, ook al controleert de datalogger nog niet of deze voldoen aan de nieuwe richtlijn. U bespaart zich daarmee mogelijk extra werk als later nieuwe wachtwoorden moeten worden toegekend en verhoogt bovendien de veiligheid van de installatie. Afhankelijk van het product en de firmwareversie wordt momenteel nog niet bij alle producten gecontroleerd of het wachtwoord voldoet aan de nieuwe wachtwoordrichtlijn.

Beproefde procedure voor veilige wachtwoorden

De bovenstaande wachtwoordrichtlijn zorgt al voor een minimum aan veiligheid. Als goede regel voor veilige wachtwoorden kunt u het beste niet kiezen voor namen of woorden uit woordenboeken, geen gegevens die verwijzen naar u of uw onderneming, en geen combinaties van cijfers of letters die naast elkaar op het toetsenbord liggen.

Gebruik in geen geval hetzelfde wachtwoord voor verschillende installaties! Dit voorkomt dat meerdere toepassingen of installaties in gevaar zijn als één van uw wachtwoorden wordt gestolen. Als u veel wachtwoorden voor verschillende doeleinden gebruikt of enkele wachtwoorden slechts zelden gebruikt, raden wij u aan een wachtwoordmanager (ook wel wachtwoordsafe genoemd) te gebruiken; u hoeft dan alleen nog het wachtwoord te onthouden waarmee u toegang tot de wachtwoordmanager krijgt.

Inbedrijfstelling van de omvormer in een nieuw installatie

De inbedrijfstelling van een nieuwe omvormer kan met een SMA datalogger worden uitgevoerd, bijv. de SMA Data Manager. SMA beveelt inbedrijfstelling via de datalogger aan. Als de installatie niet is voorzien van een SMA datalogger, kunt u de wachtwoorden via de gebruikersinterface van de omvormer toekennen volgens deze richtlijn.

Voorbeeld (Sunny Boy):

 1. Breng een verbinding met het toestel tot stand.
 2. Nadat de gebruikersinterface van de omvormer is gestart, wordt gevraagd om het wachtwoord voor de gebruikersgroep "Gebruikers" in te geven.
 3. Kies een taal en voer het wachtwoord voor de gebruikersgroep "Gebruikers" twee keer in. Daarbij wordt gecontroleerd of het wachtwoord voldoet aan de nieuwe richtlijn (5 groene vinkjes)
 4. Druk op de knop Opslaan.
 5. Daarna wordt gevraagd om het wachtwoord voor de gebruikersgroep "Installateur" in te geven.
 6. Kies een taal en voer het wachtwoord voor de gebruikersgroep "Installateur" twee keer in. Daarbij wordt gecontroleerd of het wachtwoord voldoet aan de nieuwe richtlijn (5 groene vinkjes). Zorg dat u een ander wachtwoord dan voor de gebruikers toekent.
 7. Sla uw invoer op en druk op de knop om u aan te melden.
 8. De gebruikersinterface wordt geopend voor de verdere inbedrijfstelling van de omvormer.
Wachtwoord voor gebruiker - SMA Solar
Wachtwoord voor gebruiker - SMA Solar

Vervanging van toestellen of uitbreiding van het installatiesysteem

Voor de inbedrijfstelling van een nieuw, op de bijgewerkte wachtwoordrichtlijn gebaseerd toestel in een installatiesysteem moet één bijzonderheid in acht worden genomen. Allereerst moet in de toestellen die al aanwezig zijn in de installatie eenmalig het installatiewachtwoord worden vervangen door een wachtwoord dat aan de nieuwe richtlijn voldoet. Deze stap is natuurlijk alleen nodig als het tot nu toe gebruikte installatiewachtwoord nog niet voldoet aan de richtlijn. Daarna kan de omvormer pas in bedrijf worden gesteld.

Aanwijzing bij het installatiewachtwoord

De wachtwoorden van de gebruikersgroep "Installateur" op de toestellen hebben een speciale betekenis, omdat deze worden gebruikt voor de communicatie binnen de installatie tussen dataloggers en omvormers en voor de Webconnect-communicatie. Daarom wordt bij het wachtwoord van de gebruikersgroep "Installateur" ook wel gesproken van het installatiewachtwoord. De communicatie binnen de installatie verloopt alleen correct als alle omvormers van de installatie hetzelfde installatiewachtwoord gebruiken.

Voorbeeld:

Toekenning van een nieuw installatiewachtwoord volgens de nieuwe wachtwoordrichtlijn
 1. Toekenning van een nieuw installatiewachtwoord volgens de nieuwe wachtwoordrichtlijn:
  De procedure is afhankelijk van het type communicatie resp. van de eventueel in de installatie aanwezige datalogger.
  • Bij installaties met Webconnect of een Sunny Home Manager kunt u het nieuwe installatiewachtwoord gemakkelijk in één stap via Sunny Portal toekennen aan alle toestellen in de installatie.
  • Bij installaties met een SMA Cluster Controller of SMA Data Manager kunt u het nieuwe installatiewachtwoord gemakkelijk in één stap met de betreffende datalogger toekennen aan alle toestellen in de installatie.
  Het nieuwe installatiewachtwoord wordt automatisch overgenomen als wachtwoord voor de gebruikersgroep "Installateur" voor de omvormer. Bij een latere directe verbinding met de omvormer moet dus dit nieuwe wachtwoord worden gebruikt.
 2. Als de installatie niet beschikt over een SMA datalogger en er geen datacommunicatie via Webconnect met Sunny Portal plaatsvindt, moet het installatiewachtwoord ofwel met de software Sunny Explorer of met de gebruikersinterface van de betreffende omvormer worden toegekend.

Aanwijzing: voor toekenning van nieuwe installatiewachtwoorden en de inbedrijfstelling van omvormers kunt u indien nodig het betreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing bij het hierboven genoemde product raadplegen.

De rest van de inbedrijfstelling kunt u uitvoeren via een SMA Data Manager of via de gebruikersinterface van de omvormer.

Als u het wachtwoord voor de omvormer bent vergeten, kunt u de omvormer met een Personal Unlocking Key (PUK) vrijschakelen. Voor elke omvormer is er per gebruikersgroep (Gebruikers en Installateur) één PUK beschikbaar. De PUK kunt u aanvragen bij onze servicelijn. Als u de aanvraag hebt ingediend en deze door de medewerkers van de servicelijn is verwerkt, kunt u uw omvormer met de PUK via Sunny Explorer vrijschakelen en een nieuw wachtwoord toekennen.

Tip: bij installaties met een Webconnect-aansluiting op het portal of met een Sunny Home Manager kan het installatiewachtwoord ook via het Sunny Portal worden ingesteld.