Woordenlijst

Verklarende woordenlijst – uitleg over termen in verband met zonnestroom.

Centrale omvormers

Centrale omvormers zijn bijzonder geschikt voor de opbouw van zonnestroomsystemen met een homogene structuur (zonnepanelen van hetzelfde type en met een identieke oriëntatie en helling). Ze worden gebruikt voor installaties met een vermogen vanaf 500 kW en zijn meestal bestemd voor buitenopstelling.

Dumpload

(Engels: "dump" = afvoeren, "load" = last)
Hier: Bij een te groot aanbod van energie, een spontaan bijschakelbare verbruiker; kan ook gebruikt worden als compensatie van sterke schommelingen in de belasting. Energetisch gezien zijn verbruikers met opslagcapaciteit (bronpompen, koelaggregaten, boilers) het best. Voor de eigenlijke technische werking kunnen echter ook gekoelde belastingsweerstanden worden gebruikt.

ESS (Electronic Solar Switch)

DC-scheidingsschakelaar die in het toestel is geïntegreerd, voor de veilige onderbreking van de stroomlevering van de zonnepanelen naar de omvormer – bediening m.b.v. handgreepafdekking.
Pas na het verwijderen van het omhulsel zijn de DC-stekkers bereikbaar en kunnen ze, zonder gevaar voor een lichtboog, losgekoppeld worden. Door het loskoppelen van de stekkers is het vrijschakelen van de nog steeds van spanning voorziene generator voor iedereen duidelijk.

H5-topologie

De brug van omvormers met H5-topologie beschikt over een vijfde halfgeleiderschakelaar. Deze zorgt voor maximale efficiëntie bij het omzetten van de stroom en een rendement van 98%.

HF

Afkorting voor "High Frequency" en onderdeel van de naam van de Sunny Boy serie met een transformator met een hoge frequentie. De omvormers hebben een galvanische scheiding in combinatie met een compacte omvang en een voor transformatorapparatuur zeer hoog rendement.

Low-Voltage Ride Through (LVRT)

Netbeheerfunctie uit het bereik van de dynamische netondersteuning: bij korte onderbrekingen van de netspanning schakelt de omvormer niet uit, zoals tot nu toe werd voorgeschreven, maar ondersteunt het net met blindstroom. Na afloop van de storing levert hij dan onmiddellijk weer terug.

Maximum Power Point (MPP)

Werkingspunt (stroom/spanning) van de zonnepanelen waarop deze onder de gegeven omstandigheden het grootst mogelijke vermogen levert. De positie van het MPP verandert voortdurend, o.a. onder invloed van de instraling en de temperatuur.

Micro-omvormers

Omvormers met klein vermogen die meestal per paneel worden aangesloten. Voordeel is het MPP-tracken en monitoring per paneel, nadeel zijn de hogere kosten van materieel en installatie. Tegenwoordig voegen we optimizers toe aan enkele panelen van een stringomvormer.

MPP-tracker

Inrichting die de stroom en spanning van de zonnepanelen zó instelt dat deze zich tijdens de werking op zijn "Maximum Power Point" bevindt.

Multistringomvormer

Omvormer die de voordelen van meerdere stringomvormers (gescheiden MPP-regeling van afzonderlijke strings) en een centrale omvormer (lage vermogensspecifieke kosten) in hoge mate combineert.

Netfrequentie

Netfrequentie wordt gedefinieerd als de frequentie van de wisselspanning in het openbaar stroomnet. D.w.z. de snelheid waarmee de polariteit van de spanning zich regelmatig omkeert. Als er meer energie uit het net wordt afgenomen als dat er geleverd wordt, dan daalt de netfrequentie. Als er een overschot aan productievermogen is dan stijgt de frequentie. Voor het veilige werking van het elektriciteitsnet, moet de frequentie binnen nauwe grenzen constant worden gehouden. In Europa ligt de instelwaarde op 50 hertz (= 100 polariteitwisselingen per seconde).

Omzettingsrendement

Het omzettingsrendement is een eigenschap van de omvormer en beschrijft welke percentage van het inkomende gelijkstroomvermogen aan de uitgang als wisselstroomvermogen ter beschikking staat. Toptoestellen van SMA bereiken omzettingsrendementen van meer dan 99 procent. Ter vergelijking: moderne dieselmotoren van perosonenauto’s hebben rendementen van maximaal 45 procent.

OptiCool

Gepatenteerd behuizingconcept van SMA, waarbij de binnenruimte van de behuizing in twee kamers verdeeld is. Het gedeelte waarin de gevoelige elektronica zich bevindt, is stof- en waterdicht afgesloten. In het andere gedeelte, dat indien nodig actief gekoeld kan worden, bevinden zich transformatoren, smoorspoelen en andere niet-gevoelige onderdelen.

Optiprotect

Een omvangrijk veiligheidsconcept dat gebruikt werd voor de Sunny Tripower. Elektronische stringzekering, automatische opsporing van een stringuitval en de overspanningsbeveiliging die geïntegreerd kan worden in de behuizing, bewaken en beveiligen optimaal de zonnestroominstallatie en daarmee dus ook de energieopbrengsten.

OptiTrac Global Peak

Een ontwikkeling van SMA dat ervoor zorgt dat zonnestroominstallaties met gedeeltelijk overschaduwde zonnepanelen toch een maximaal rendement opleveren. Het zorgt dat uit een zonnestroominstallatie met schaduwzones steeds het maximum vermogen wordt gehaald, door een globaal maximum vermogen over de verschillende zones te berekenen. Wanneer de functie aan staat zorgt het voor verliezen in de opbrengst, maar deze zijn nauwelijks meetbaar (minder dan 0.2%).
Concreet: ook bij schaduw presteren uw zonnepanelen optimaal. De functie wordt automatisch geactiveerd wanneer de omvormers ons fabriek verlaten (vanaf productiedatum 9 juli 2014). Indien het niet nodig is, kan het worden uitgezet door uw installateur.

Power Ratio

De nominale vermogensverhouding: verhouding tussen het maximale ingangsvermogen van de omvormer en het piekvermogen van de panelen. In de Benelux wordt meestal een Power Ratio van 90% of minder gekozen, omdat de panelen zelden tot nooit hun piekvermogen produceren; hierdoor kan met een kleinere en dus goedkopere omvormer worden volstaan.

SMA Grid Guard

Op basis van voorgeschreven parameters controleert het Grid Guard concept voor de netwerkbewaking onder andere de spanning en de frequentie van het aangesloten hoogspanningsnet. Zo voorkomen we dat er een stand-alone netwerk ontstaat zodra het netwerk wordt losgekoppeld (zie ook "ENS"). Met Grid Guard kunnen de omvormers van SMA in vrijwel elk elektrisch terugleveringsnet ter wereld probleemloos en betrouwbaar toegepast worden.

SMA Grid Guard Code

Een persoonlijke code van 10 cijfers voor de installateur, waarmee deze de netbewakingsparameters van omvormers kan aanpassen. Kan bij SMA Service worden aangevraagd.

SMA Utility Grade

Volledig concept voor de wereldwijde realisatie van zonne-energiecentrales, dat SMA systeemtechnologie en dienstverleningen combineert. Alle producten met dit label voldoen aan alle eisen voor moderne, concurrerende zonne-energiecentrales.

Stand-alone (of Off Grid of eiland) netwerkomvormers

Netwerk vormende omvormers voor het opbouwen van een stand-alone wisselstroomnet. In combinatie met een batterij kan hij spanning en frequentie permanent binnen de vereiste grenzen houden.
Bij SMA is dit de Sunny Island reeks.

Stringomvormers

Bij de stringtechnologie worden de zonnepanelen in afzonderlijke paneelvlakken verdeeld.
Elke afzonderlijke "string" heeft een eigen stringomvormer. Dit zorgt voor lagere systeemkosten, een eenvoudigere installatie en een grotere energie-opbrengst en beschikbaarheid van de installatie.

SUNCLIX

DC plug systeem voor SMA omvormers, ontwikkeld door Phoenix Contact. Gemakkelijk aan te brengen en verwijderen zonder krimptang. Worden geleverd bij iedere SMA omvormer.

TL

TransformatorLoos. Een concept waarbij de transformator uit de omvormer is verwijderd waardoor deze lichter, stiller en efficiënter wordt. De meeste nieuwe omvormers zijn allemaal TL-modellen.