Résidance Les Eglantines - Brussel, België

Commerciële systemen: Résidance Les Eglantines

Sibelga heeft de opdracht gegeven aan EnergyVision om deze installatie uit te voeren in het kader van SolarClick. SolarClick wordt van nabij opgevolgd door Sibelga, de lokale politiek, Brussel Leefmilieu en ook door Brussels Minister van Energie Céline Fremault. Het heeft als doel om de milieudoelstellingen in Brussel te behalen en dit werd toevertrouwd aan Sibelga. Deze zonnestroominstallatie in Brussel produceert jaarlijks 192,34 mWh en heeft een grootte van 237,51 kWc. Er werden 3 STP Tripower 20 000 TL-30 gebruikt & 4 STP Tripower 25 000 TL-30 gebruikt in deze installatie.

SMA Sunny Tripower

Bent u een installateur? Deel uw SMA projecten met ons!

Vul het online formulier in
Als uw referentie geselecteerd wordt door SMA Benelux, zal deze gepubliceerd worden op onze website en/of op onze sociale mediakanalen.

Vragen ? Praat met een expert SMA
Neem contact met ons

Ontdek meer SMA referenties in Nederland
Ga naar overzicht