Er is een betere manier om met schaduw om te gaan. Meer opbrengst met SMA ShadeFix.

De uitdaging van schaduw.

De winnaar wordt beloond met hoge opbrengsten.

Bomen moeten koste wat het kost worden beschermd, zelfs als ze schaduw veroorzaken. Dakkapellen en schoorstenen hebben zeker een belangrijke functie. Maar niet voor uw zonnestroominstallatie. Alles wat zich tussen de zon en uw zonnepanelen bevindt, vermindert de energieopbrengst door schaduwvorming. Daarom moet er worden ingegrepen, maar dan wel zonder alles met de grond gelijk te maken. Kostbare en tijdrovende installaties van optimizers wilt u vermijden. Vooral omdat extra installaties het risico op storingen van uw zonnestroominstallatie verhogen – maar niet noodzakelijkerwijs uw energieopbrengst verhogen.

ShadeFix - De uitdaging van schaduw.
SMA ShadeFix - Soms is een goede oplossing vinden moeilijk.

Soms is een goede oplossing vinden moeilijk.

Soms ligt die voor de hand.

Altijd aanwezig in een SMA omvormer. Hoge opbrengsten ondanks schaduwvorming. Geen inspanning, geen extra kosten. Klinkt dat als een goed idee? Nou, dat is het ook! Want SMA’s intelligent schaduwbeheer SMA ShadeFix is al geïntegreerd in de zonnestroomomvormers van SMA. Er is geen extra installatie nodig zoals bij optimizers. SMA ShadeFix reageert betrouwbaar op schaduwvorming. De prestaties van uw zonnepanelen worden geoptimaliseerd en hierbij wordt het risico van uitval van uw zonnestroominstallatie geminimaliseerd. En het beste van alles: SMA ShadeFix is in de zonnestroomomvormers van SMA automatisch en kosteloos geactiveerd. Opbrengst verzekerd!

Omvormer aan, opbrengsten omhoog.

Schaduw wordt een bijkomstigheid.

SMA ShadeFix verhoogt in normale schaduwsituaties de energieopbrengst van uw zonnestroominstallatie. Dit maakt SMA ShadeFix veelal de meest efficiënte oplossing voor het verhogen van de opbrengsten van zonnepanelen die schaduw ondervinden. Hiervoor zorgt de consequente verdere ontwikkeling van onze omvormertechnologie.

Als de zonnestroominstallatie zeer veel schaduwvorming ondervindt, levert zelfs de beste oplossing geen extra opbrengst. Zonnepanelen zijn namelijk niet gemaakt om volledig in de schaduw te liggen, dus het is aan te raden deze plaatsen zoveel mogelijk te vermijden Dit zijn echter uitzonderlijke situaties. In alle overige gevallen kunt u steeds op SMA ShadeFix rekenen!

SMA ShadeFix - Omvormer aan, opbrengsten omhoog.

Zo werkt SMA ShadeFix

FAQ’s

SMA ShadeFix is ons op software gebaseerde schaduwbeheer voor installaties met lichte tot middelzware schaduwvorming. Energieopbrengsten worden geoptimaliseerd zonder dat extra onderdelen vereist zijn in de installatie of op de zonnepanelen. SMA ShadeFix is nu al in de zonnestroomomvormers van SMA geïntegreerd en wordt automatisch geactiveerd tijdens de inbedrijfstelling. Er ontstaan hierdoor geen extra kosten, omdat SMA ShadeFix een integraal onderdeel is van de besturing van bijna alle zonnestroomomvormers van SMA.

SMA ShadeFix maakt gebruik van een slimme MPP-regeling, die zich in de loop der jaren heeft bewezen om bij schaduwvorming het vermogenspunt te vinden met het hoogste rendement. Met SMA ShadeFix gebruikt de zonnestroomomvormer van SMA op elk moment het meest optimale energieaanbod van de zonnepanelen om opbrengsten te verhogen in installaties met schaduwvorming.

SMA ShadeFix optimaliseert de energieopbrengst in systemen met een normale mate van schaduwvorming. Hierdoor is SMA ShadeFix in de meeste situaties met schaduwvorming de ideale oplossing om het beschikbare vermogen van de zonnepanelen optimaal te benutten. SMA ShadeFix is ee, software-gebaseerde oplossing en is nu al in de zonnestoomomvormers van SMA geïntegreerd. Er zijn geen extra installaties nodig zoals bij optimizers. Uw voordeel: een geminimaliseerd risico op uitval van de gehele installatie. De kosten en inspanningen voor de planning en montage van de installaties worden laag gehouden. SMA ShadeFix is een integraal onderdeel van de besturing van alle zonnestroomomvormers van SMA. Het maakt deel uit van het leveringspakket van bijna alle zonnestroomomvormers van SMA. Verdere aanschafkosten, als bij andere prestatieoptimizers, vervallen en de benodigde tijd waarna de installatie zich rendeert, wordt niet onnodig verlengd.

SMA ShadeFix is hetzelfde als OptiTrac Global Peak. In de toekomst zal SMA zich nog meer richten op deze functie en de verdere technische ontwikkeling van deze oplossing voor schaduwmanagement. Daarom hebben we besloten om de functie opnieuw in de markt te positioneren en de functie de aandacht te geven die ze verdient.

SMA ShadeFix is in bijna alle actuele zonnestroomomvormers van SMA aanwezig (zie handleiding of datasheet van de omvormer). Het is mogelijk dat de parameternaam nog niet wordt getoond op de gebruikersinterface. De functie is echter volledig beschikbaar omdat SMA ShadeFix standaard is geactiveerd.

Vanaf september 2019 zullen alle zonnestroomomvormers van SMA met OptiTrac Global Peak geleidelijk worden voorzien van een firmware-update. De aanpassing van de functie gebeurt geheel automatisch. De status van de functie blijft gelijk en er zijn geen verdere instellingen nodig.

In de actuele zonnestroomomvormers van SMA is de functie standaard geactiveerd. Indien nodig kan het tijdsinterval waarin de omvormer naar het optimale vermogenspunt zoekt, via de gebruikersinterface worden ingesteld (zie handleiding van de omvormer). Meer instellingen zijn niet nodig.

Download hier het technisch document

Hoe de energieopbrengsten van een zonnestroominstallatie met schaduw efficiënt verhogen?

Download hier het technisch document