Welkom aan het capaciteitstarief!

De energiemarkt is in volle verandering. Op 1 januari 2023 voerde de Vlaamse netbeheerder Fluvius het capaciteitstarief in. Wat is dit precies en wat betekent het voor uw klanten? Hoe kunt u als installateur van zonnestroominstallaties hierop inspelen? SMA is ook hierin uw innovatiepartner. Wij bieden u een oplossing die u als extra troef kunt inzetten in verkoopgesprekken met toekomstige klanten.

Wat is het capaciteitstarief en hoe wordt het berekend?

Een elektriciteitsfactuur bestaat niet enkel uit de kost voor netstroom. Naast verschillende toeslagen en taxen worden ook distributienetkosten aangerekend: kosten voor de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur. Vanaf 2023 wordt een deel van die netkosten berekend op basis van het piekverbruik van de klant uit het net. Dat betekent dat consumenten minder betalen naarmate ze het netwerk minder belasten door pieken in hun verbruik.

Het capaciteitstarief wordt berekend op basis van het piekverbruik in blokken van 15 minuten en het maximale piekverbruik per kalendermaand. Elke maand opnieuw wordt het gemiddelde berekend van de 12 voorafgaande maandpieken. Die gemiddelde maandpiek bepaalt de hoogte van het capaciteitstarief dat aangerekend wordt. Voor een maandpiek die onder de 2,5 kW blijft, rekent de netbeheerder een minimumbijdrage aan. Het wordt dus cruciaal om het verbruik van netstroom zoveel mogelijk te spreiden zodat de verbruikspieken worden afgevlakt.


Waarom is het capaciteitstarief nodig?

De energiemarkt en de manier waarop we met energie omgaan is de laatste jaren drastisch veranderd. Veel consumenten zijn prosumenten geworden en produceren deels energie die ze zelf verbruiken of injecteren in het net. Anderzijds verbruiken we door de opmars van warmtepompen en elektrische voertuigen meer stroom dan voorheen. Veel nieuwbouwhuizen en -appartementen hebben zelfs geen gasaansluiting meer. De infrastructuur en het beheer van het net dient deze evoluties te volgen en dat vergt niet enkel investeringen. Het betekent ook dat we met ons allen bewuster moeten omgaan met energie. Met het capaciteitstarief wil de netbeheerder ons aanzetten om het verbruik van netstroom zoveel mogelijk te spreiden. Wie daarin slaagt, wordt beloond met lagere netkosten.


Wat is peak load shaving?

Een gezin waarvan iedereen overdag naar het werk of naar school gaat, heeft typisch ’s ochtends een hoge piek, wanneer het ontbijt wordt voorbereid en de waterpomp volop draait. Overdag is het verbruik van netstroom minimaal, maar ’s avonds, wanneer ook de zonnepanelen geen energie meer opleveren, volgt een tweede piek met het bereiden van het avondmaal en andere huishoudelijke taken.

Wat is peak load shaving?

Peak load shaving bestaat erin pieken in het verbruik van netstroom te vermijden en het verbruik te spreiden over de hele dag. Een bewoner kan proberen daarvoor zorgen door zelf te vermijden om toestellen zoals de waterkoker, de droogtrommel en de inductieplaat tegelijk te gebruiken. Het is natuurlijk veel eenvoudiger met slim energiebeheer en, als het even kan, zonder comfortverlies!

SMA biedt de oplossing met slim energiebeheer

Sunny Home Manager 2.0, het besturingscentrum van SMA Home Energy Solution, stuurt grootverbruikers, laadpaal en opslag aan. Dat gebeurt op basis van het verbruiksprofiel en de prioriteiten van uw klant. Hier wordt ook de weersvoorspelling aan gekoppeld. De Sunny Home Manager 2.0 houdt het capaciteitstarief lager door peak load shaving: pieken in het verbruik van netstroom worden afgevlakt door het intelligent te combineren met schone, goedkope zonne-energie.

SMA biedt de oplossing met slim energiebeheer

Wat zijn de voordelen van peak load shaving en SMA Home Energy Solution?

Hoger verbruik van eigen stroom betekent besparen op de aankoop van dure energie en minder stroom goedkoop in het net injecteren

Lagere netkosten want het verbruik van netstroom wordt gespreid door de slimme combinatie met schone en goedkope zonne-energie

Lagere netkosten want het verbruik van netstroom wordt gespreid door de slimme combinatie met schone en goedkope zonne-energie

Een lagere energiefactuur zonder in te boeten aan comfort

Kwartierwaarden activeren!

Wie over een digitale meter beschikt kan de maandpieken nagaan via mijn.fluvius.be. Het is zelfs mogelijk om de kwartierwaarden in detail op te volgen en te zien wanneer piekvermogen is gemeten! Hiervoor dient men de optie ‘kwartierwaarden’ te activeren. Raad dus uw (potentiële) klanten aan om in mijn.fluvius.be deze optie te activeren. De verzamelde verbruiksgegevens laadt u later op in Sunny Design, de tool van SMA om energiesystemen te ontwerpen. Zo stelt u straks de juiste installatie voor aan uw klant én kan onze Sunny Home Manager het slim energiebeheer helemaal afstemmen op hun verbruik.

Ja, ik wil op de hoogte blijven en mijn klanten de beste oplossing bieden voor een laag capaciteitstarief!