Bestuur SMA Solar Technology AG werkt prognose voor huidig boekjaar positief bij

Bestuur SMA Solar Technology AG werkt prognose voor huidig boekjaar positief bij

Het bestuur van SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) verhoogt de prognose van de verkoop en inkomsten voor 2017. De nieuwe prognose voorspelt een omzetcijfer tussen € 900 miljoen en € 950 miljoen (voordien: € 830 miljoen en € 900 miljoen) en de inkomsten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen op activa, leningen en goodwill (EBITDA) tussen € 85 miljoen en € 100 miljoen (voordien: € 70 miljoen tot € 90 miljoen). De afschrijvingen blijven ongewijzigd, nl. tussen de € 60 miljoen en € 70 miljoen. Voor de verhoogde prognose baseert het bestuur zich op het hoge aantal bestellingen die maar blijven stijgen sinds begin 2017 alsook op de sterke marktgroei in alle regio's, in het bijzonder in de regio Azië/Oceanië (APAC).

“In de eerste helft van 2017 evolueerde het aantal inkomende orders bij SMA in de positieve zin met een book-to-bill ratio van 1.4. Het orderboek dikte aan met 25% in de eerste zes maanden van het jaar voor een bedrag van zo'n € 673 miljoen op 30 juni 2017. Ook in juli bleef het aantal inkomende orders op een hoog niveau,” zei SMA CEO Pierre-Pascal Urbon. “Tegen deze achtergrond passen we onze verkoopsprognose voor 2017 bij tot € 900-950 miljoen en onze prognose voor inkomsten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen op activa, leningen en goodwill (EBITDA) tot € 85-100 miljoen. De netto cash stijgt tot boven de € 450 miljoen dankzij een hoge operationele cashflow.“ Op 10 augustus 2017 zal SMA zijn halfjaarlijkse financiële rapport voor de periode januari-juni 2017 bekendmaken.


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van € 1 miljard in 2016 wereldmarktleider op het gebied van omvormers voor zonnepanelen, die een essentieel onderdeel vormen van elke zonnestroominstallatie, en levert innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningsstructuren. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal, nabij Kassel in Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep heeft meer dan 3.000 werknemers over de hele wereld in dienst. SMA heeft een uitgebreid productgamma dat voor elk type zonnepaneel en elke installatieomvang de juiste omvormer aanbiedt; zowel voor kleine residentiële installaties als voor grootschalige centrales en zowel voor netgekoppelde zonnestroominstallaties als voor off-grid en hybride installaties. SMA biedt daarnaast ook systeemtechnologie aan voor allerhande batterijtechnologieën en installatieomvangen en werkt samen met gerenommeerde batterijproducenten en bedrijven uit de automobielindustrie. De technologie van SMA is wereldwijd beschermd door ongeveer 900 octrooien en gebruiksmodellen. Het aanbod wordt aangevuld met uitgebreide diensten en het operationele beheer van grootschalige zonnestroomcentrales. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de TecDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.