De directie van SMA Solar Technology AG verlaagt de omzet- en winstprognose voor het lopende boekjaar

Niestetal, 1 december 2014 – De directie van SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) past haar omzet- en winstprognose voor 2014 aan. Voor het lopende boekjaar verwacht de directie van SMA een omzet tussen 775 miljoen euro en 790 miljoen euro (voorheen: 850 miljoen euro tot 950 miljoen euro) en een verlies van maximaal 115 miljoen euro exclusief voorzieningen voor de geplande inkrimping van het personeelsbestand (voorheen: verlies van maximaal 45 miljoen euro exclusief voorzieningen voor de inkrimping van het personeelsbestand). Als redenen voor de verlaging van de prognose voor het lopende boekjaar noemt de directie de nogmaals versnelde daling van de vraag van de distributieactiviteiten in Europa en projectverschuivingen in Groot-Brittannië. Bovendien belasten extra speciale effecten het resultaat.

"Bij onze vorige prognose zijn we van een sterke stijging van de omzet aan het eind van het jaar uitgegaan. Helaas hebben de markten in Europa zich niet zo goed ontwikkeld als verwacht. Zo heeft de Britse regering de termijn voor de netaansluiting van grote PV-installaties onder het huidige subsidieregime onverwacht met een jaar verlengd tot 31-03-2016. Dit leidt tot omvangrijke projectverschuivingen naar het volgende jaar. Daarbij komt de ondertussen dramatische daling van de handelsactiviteiten in Europa en vooral in Duitsland. Deze trend is in de laatste paar maanden helaas niet veranderd", aldus SMA woordvoerder van de directie Pierre-Pascal Urbon. De oorzaken voor de achteruitgang van het resultaat noemt Urbon vooral het lage omzetniveau en de speciale effecten die uit de marktconsolidatie resulteren. Het reeds behaalde succes bij de materiaalkostenbesparing had als gevolg van volume-effecten volgens Urbon geen invloed op het resultaat zoals dat gepland was.

Om naar winstgevendheid terug te keren, zal SMA de al getroffen maatregelen nog intensiever dan voorheen versnellen. Zo is de directie van plan om de uitgaven voor de ontwikkeling tegen medio 2015 naar 80 miljoen euro per jaar te verlagen. SMA zal tot medio 2015 wereldwijd duidelijk meer dan 600 medewerkers ontslaan. Daarnaast wordt de Chinese dochteronderneming Zeversolar geherstructureerd. Urbon benadrukt bovendien dat SMA met een liquiditeit van waarschijnlijk meer dan 250 miljoen euro aan het einde van 2014 en een aandeel eigen vermogen van 50 procent de transformatie uit eigen middelen kan omzetten.

Over SMA 
De SMA groep is met een omzet van 0,9 miljard euro in 2013 wereldmarktleider op het gebied van zonnestroom omvormers, een essentieel onderdeel van elke zonnestroominstallatie, en biedt als energiebeheerconcern innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is in 21 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 5000 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke omvormers voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van zonnestroominstallaties. Het productassortiment omvat zowel systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten zonnestroominstallaties en ook voor eiland- en hybride systemen. Het serviceassortiment wordt door uitgebreide services en het operationeel beheren van grootschalige zonne-energiecentrales afgerond. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en opgenomen in de TecDAX.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de 

Perscontact:
Susanne Henkel
Contactpersoon voor de pers
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de 

Contactgegevens Investor Relations:
Julia Damm
Manager Investor Relations
Tel. +49 561 9522-2222
Fax +49 561 9522-2223
IR@SMA.de 


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en houdt geen aanbod of uitnodiging tot inschrijving of aankoop in, het verkrijgen, behouden of verkopen van effecten van SMA Solar Technology AG (de ”Onderneming“) of een huidige of toekomstige dochteronderneming daarvan (samen met de Onderneming: ”SMA-groep“). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst of toezegging in verband met de aankoop of verkoop van effecten van de Onderneming of van een lid van de SMA-groep. Aandelen mogen in de Verenigde Staten van Amerika niet worden aangeboden of verkocht zonder registratie of vrijstelling van registratie zoals is aangegeven in de aangepaste versie van de U.S. Securities Act of 1933.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op planningen, ramingen en prognoses waarover de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of onderneming) op dit moment beschikt. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden gedaan. Toekomstgerichte verklaringen bevatten door de aard van de zaak risico's en onzekerheden. Verschillende bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de onderneming wezenlijk afwijken van de hier genoemde inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De onderneming neemt geen enkele verplichting op zich om deze toekomstgerichte verklaringen te updaten of aan te passen als gevolg van toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.