De zonnestroom-markt in 2018: interview met Jan Van Laethem, Regional Manager SMA Western Europe – West-Africa

1.Hoe kijkt u terug op 2017 voor SMA in de Benelux, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk? 

Ondanks uitdagende marktomstandigheden en een tekort aan componenten, is de eindbalans meer dan positief voor 2017. Het Verenigd Koninkrijk werd voortgestuwd door het segment industriële opslag. Zo’n anderhalf jaar geleden zagen we het potentieel hiervan, en het team is er in geslaagd  een aanzienlijk marktaandeel te veroveren. In België en Nederland hebben we gebruik gemaakt van de groei in de residentiële en commerciële marktsegmenten. Ook Frankrijk was succesvol, met name op het vlak van CRE aanbestedingen en het afsluiten van vele lange-termijn onderhoudscontracten. Dit laatste is immers essentieel voor systemen met een verwachte levensduur van 20 tot 25 jaar – en meer- en het verzekert de blijvende kwaliteit van deze installaties.

2.Hoe staat het met de fotovoltaïsche markt in deze drie zones?

In Frankrijk ligt één van de voornaamste uitdagingen in de tijd die nodig is om grote projecten uit te voeren. Desondanks is de trend positief in alle segmenten, zelfs al blijft de residentiële markt in Frankrijk klein in vergelijking met het intrinsieke potentieel. In het Verenigd Koninkrijk gaat, ondanks het stopzetten van de subsidies, het segment van de opslag in stijgende lijn. De eerste grote zonnestroomcentrales die gebouwd werden zonder subsidies, worden inmiddels in gebruik genomen. Ik verwacht eveneens een sterke toename van batterijopslag in het commerciële segment (grote industriedaken). Voor de Benelux heeft Luxemburg op middelange termijn grote ambities op het gebied van zonnestroomenergie. Nederland heeft een uiterst interessant potentieel van meer dan één gigawatt per jaar, gestimuleerd door subsidies met het SDE+ programma. Momenteel zijn de financiering en het vinden van de nodige mankracht daar de grootste uitdagingen. In België is de situatie altijd net iets complexer, daar elke regio zijn eigen lokale verantwoordelijkheid heeft. Vlaanderen stimuleert de ontwikkeling van zonne-energie door het verder promoten van lokale initiatieven zoals bijvoorbeeld "gedeelde daken". Wallonië zet weliswaar residentiële ondersteuning stop midden 2018, maar projecten op grote daken beginnen te ontspruiten. Alle regeringen ondersteunen wel de ontwikkeling van de zonnestroomsector en de dynamiek is dus positief.

3.Hoe positioneert SMA zich vandaag in deze drie markten?

SMA is aanwezig in alle segmenten. Van de residentiële markt over de grote industrie-daken tot grote projecten in vrij-veld opstelling. We bieden ook oplossingen  voor toepassingen van zelfverbruik tot en met batterijopslag. In het Verenigd Koninkrijk hebben we het voor elkaar gekregen om in slechts twaalf maanden vele honderden megawatts in gebruik te stellen! SMA heeft een gestroomlijnde aanpak voor een snelle inbedrijfstelling en het opvolgen van onze geïnstalleerde basis is ook zeer belangrijk. Met de nieuwe Sunny Tripower CORE1 is SMA uitstekend gepositioneerd om te voldoen aan de eisen die de commerciële markt (industrie- en andere grote daken) met zich meebrengt. Dit uiterst flexibel product was meteen een succes. In het segment van de grootste zonnestroomcentrales kunnen we met onze MVPS-oplossing van SMA een vermogen van meer dan 5,5 MW in één dag in bedrijf stellen. Tot slot, met ennexOS, ons intelligent platform voor energiebeheer, hebben we de basis gelegd voor de toekomst door alle SMA toestellen te verbinden met de buitenwereld en de productie van gedecentraliseerde energie aldus te optimaliseren: de open en gestandaardiseerde aanpak laat toe om actoren, ook van buiten de fotovoltaïsche wereld, te bereiken om energie-uitwisseling op lokaal niveau te verbeteren en verder uit te breiden. We hebben een venster geopend op de wereld van morgen: digitalisering is de sleutel. 

4.Wat zijn de belangrijkste trends voor de toekomst?

Zonder enige twijfel: data zal een centrale plaats innemen. Hernieuwbare energiebronnen, per definitie gedecentraliseerd, moeten maximaal met elkaar worden verbonden. Dit is de sleutel tot succes. Gesloten oplossingen werken niet want deze zijn veel te beperkend; open oplossingen zijn nodig. Dat is nu net waarom we ennexOS hebben ontwikkeld. EnnexOS vergemakkelijkt de interactie tussen verschillende energiestromen, en vormt een communicatiebasis, nodig voor onze producten, maar ook voor andere gebruikers. Een voorbeeldje: gebouwen met zonnepanelen produceren op bepaalde tijdstippen meer dan nodig is om de eigen behoefte te dekken. Dit overschot aan beschikbare energie kan dan elders worden verbruikt, of opgeslagen. We gaan als SMA ook actief samenwerkingen aan met andere serviceproviders om aldus nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen. Opslag zal in alle marktsegmenten groeien.  Op grote schaal, om de stabiliteit van het netwerk te waarborgen, maar ook in het segment van de industriedaken en uiteraard ook in de residentiële markt. Stilaan vertegenwoordigt ook de vervangingsmarkt (repowering) een groot potentieel. Kortom, we hebben oplossingen die aangepast zijn aan de eisen van de hedendaagse markt en die anticiperen op de noden van morgen. We krijgen uiteraard de volle steun van ons hoofdkantoor en onze ervaren en gepassioneerd teams zijn goed gewapend om de uitdagingen van morgen aan te gaan.