Dr.-Ir. Jürgen Reinert benoemd tot Chief Executive Officer van SMA - Pierre-Pascal Urbon verlaat het bedrijf

Dr.-Ir. Jürgen Reinert benoemd tot Chief Executive Officer van SMA - Pierre-Pascal Urbon verlaat het bedrijf

De Raad van Toezicht van SMA Solar Technology AG (SMA / FWB: S92) vermindert het aantal leden van de Raad van Bestuur. Dr.-Ir. Jürgen Reinert wordt de nieuwe voorzitter van de raad en zal in de toekomst verantwoordelijk zijn voor Verkoop en Service naast Technologie en Operations. Ulrich Hadding blijft verantwoordelijk voor Financiën, Juridische en Personeelszaken en neemt de verantwoordelijkheid voor Investeringsrelaties op zich. Pierre-Pascal Urbon zal de onderneming aan het einde van het jaar op eigen verzoek verlaten en heeft in overeenstemming met de Raad van Toezicht ontslag genomen uit de Raad van Bestuur. Hij is sinds 2006 lid van de Raad van Bestuur van SMA en sinds 2011 voorzitter.

Dr.-Ir. Jürgen Reinert (50) wordt met onmiddellijke ingang voorzitter van de Raad van Bestuur van SMA. Hij volgt Pierre-Pascal Urbon (47) op, die het bedrijf op eigen verzoek verlaat op 31 december 2018.

Pierre-Pascal Urbon werkt sinds oktober 2005 bij SMA, is sinds juli 2006 lid van de Raad van Bestuur en sinds juni 2011 Chief Executive Officer van SMA. Onder zijn leiding heeft SMA zich ontwikkeld tot een internationaal, technologisch toonaangevend bedrijf. Pierre-Pascal Urbon ontwierp de IPO van SMA in 2008, de overname van de Chinese concurrent Zeversolar in 2012 en de strategische alliantie met Danfoss A/S in 2014. Hij was in grote mate verantwoordelijk voor de internationalisering van SMA en de herstructurering in 2015. Pierre-Pascal Urbon heeft de bedrijfsstrategie van SMA aangepast aan een marktomgeving die niet langer afhankelijk is van overheidssubsidies. Door zich verder te verdiepen in de systemen en oplossingen, zowel als in energiediensten, blijft SMA zich verder ontwikkelen tot segmenten met een hogere marge.

Dr. Erik Ehrentraut, voorzitter van de Raad van Toezicht van SMA, communiceert: "Wij danken Pierre-Pascal Urbon hartelijk voor zijn succesvolle toewijding aan SMA in de afgelopen 13 jaar. Hij heeft het bedrijf gevormd en heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes ervan. Ik betreur het ten zeerste dat hij SMA verlaat. Ik wens hem het allerbeste in zijn verdere carrière, zowel op professioneel als privévlak en een blijvend succes."

Peter Drews, oprichter van SMA en lid van de Raad van Toezicht, voegt hieraan toe: "Pierre-Pascal Urbon heeft een belangrijke rol gespeeld in de succesvolle beursintroductie, de overnames van bedrijven gedurende de afgelopen jaren en de strategische heroriëntatie, en heeft zo bijgedragen aan de sterke strategische en financiële positie van SMA. De oprichters van SMA danken hem voor zijn uitstekende prestaties."

Jürgen Reinert werkt sinds 2011 bij SMA en is sinds 2014 lid van de Raad van Bestuur. Hij was eerder verantwoordelijk voor Ontwikkeling, Operations en Bedrijfseenheden. Voordat hij bij SMA kwam, werkte hij van 1999 tot 2011 voor Emotron AB in Zweden. Hij studeerde elektrotechniek in Zuid-Afrika en behaalde zijn doctoraat bij het Instituut voor Vermogenselektronica en Elektrische Aandrijvingen (ISEA) aan de RWTH-universiteit van Aachen.

Erik Ehrentraut: "Ik ben heel blij dat ik de ideale opvolger heb gevonden in de persoon van Jürgen Reinert. Hij is al 5 jaar lid van de Raad van Bestuur van SMA en gedurende deze tijd heeft hij bewezen een uitstekende manager en ervaren ondernemer te zijn. Hij speelde een beslissende rol bij het vormgeven van de strategie om energiediensten aan te bieden met de bijbehorende innovaties. Daarom zijn wij er ook van overtuigd dat de ervaring en expertise van de Raad van Bestuur de positieve toekomst van het bedrijf zal waarborgen. Met Jürgen Reinert als voorzitter rekenen we op continuïteit in het management van het bedrijf. Hij geniet het volste vertrouwen van de Raad van Toezicht en ik kijk er naar uit om met hem verder te werken in zijn nieuwe, uitgebreide en nog meer verantwoordelijke rol."


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van € 900 miljoen in 2017 wereldmarktleider op het gebied van omvormers voor zonnepanelen, die een essentieel onderdeel vormen van elke zonnestroominstallatie. SMA biedt een uitgebreid product- en oplossingengamma aan die hoge rendementen toelaten zowel voor residentiële en commerciële zonnestroominstallaties als voor grootschalige centrales. Teneinde het zelfverbruik van zonne-energie efficiënt te verhogen kan de systeemtechnologie van SMA op een eenvoudige manier gecombineerd worden met verschillende batterijtechnologieën. Verder bestaat het gamma van SMA uit intelligente oplossingen voor energiebeheer, uitgebreide diensten en het operationeel beheer van zonne-energiecentrales. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal, nabij Kassel in Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep heeft meer dan 3.000 werknemers over de hele wereld in dienst, inclusief 500 in Development. De bekroonde technologie van SMA is wereldwijd beschermd door ongeveer 1.100 octrooien en gebruiksmodellen. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de SDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Germany

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.