elexon: nieuwe joint-venture voor laadstations maakt elektrische voertuigparken een realiteit

elexon: nieuwe joint-venture voor laadstations maakt elektrische voertuigparken een realiteit

Drie partners willen de uitbreiding van de laad-infrastructuur voor elektrische voertuigen in heel Europa bevorderen. SMA Solar Technology AG (SMA), AixControl GmbH en aixACCT charging solutions GmbH richten hiervoor de joint-venture elexon op. In dit nieuwe bedrijf bundelen ze hun expertise op het gebied van e-mobiliteit. De focus ligt op laadinfrastructuur, energiebeheer en hernieuwbare energie. elexon is een leverancier die zijn klanten kant-en-klare oplossingen biedt voor de planning, de installatie en het onderhoud van oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Het bedrijf richt zich ook op industriële oplossingen voor laadstations en grote voertuigparken vanwege de productiecapaciteit en de ervaring van de partners van de joint-venture.

"E-mobiliteit en laadinfrastructuur zijn belangrijke onderwerpen voor de toekomst en bieden aantrekkelijke mogelijkheden voor bedrijven", aldus dr. Jürgen Reinert, CEO van SMA. “Met de oprichting van onze joint-venture elexon zijn we nu in staat om de laadinfrastructuur voor duurzame e-mobiliteit mee uit te breiden en te voldoen aan de individuele mobiliteitseisen. Onze jarenlange expertise op het gebied van zonnestroomsysteemtechnologie, accu-opslagsystemen en alomvattend energiebeheer zorgt voor een naadloze integratie van hernieuwbare energie en opslagoplossingen. Met een team van experts afkomstig van de drie bedrijven verhogen we op dat gebied zowel het tempo van de innovatie als de efficiëntie."

"De nieuw opgerichte joint-venture ontsluit in heel Europa een enorm potentieel voor de toekomst van de e-mobiliteit", aldus dr. Stephan Tiedke, CEO van aixACCT. "Met onze innovatieve laadoplossingen bevorderen we die ontwikkeling en maken we een snelle groei van de e-mobiliteit mogelijk. De laadinfrastructuur die we voor Deutsche Post hebben ontwikkeld, wordt beschouwd als een model voor voertuigenparken wereldwijd. Op basis van deze ervaring zullen we samen met onze joint-venture-partners ook kosteneffectieve oplossingen aanbieden in andere domeinen."

"Onze specifieke expertise ligt op het gebied van de ontwikkeling van wisselstroomlaadstations voor het snel opladen van elektrische voertuigen", aldus Jochen von Bloh, CEO van AixControl. "Wisselstroomlaadstations van 22 kW tot het megawattbereik zullen in de toekomst de ruggengraat van de e-mobiliteit vormen. Dat is waar de innovatieve oplossingen van elexon een rol zullen spelen."

Bedrijven met een groot voertuigenpark vertrouwen steeds meer op e-mobiliteit om de CO2-uitstoot te verminderen en kosten te besparen. De eisen gesteld aan laadstations zijn in dit verband anders. Voertuigen die alleen overdag worden gebruikt, kunnen 's nachts tegen een laag laadtarief worden opgeladen, terwijl auto's die snel weer op weg moeten, de nieuwe energie ook snel nodig hebben. elexon combineert beide laadmogelijkheden en maakt het bovendien mogelijk om een aansluiting te realiseren op zonnestroomsystemen die gekoppeld zijn aan opslagtechnologie. Dit betekent het bestaande aansluitvermogen van het net zo effectief mogelijk kan worden benut en dat nieuwe investeringen in de uitbreiding van het net tot een minimum worden beperkt. Dynamisch laadbeheer zorgt ervoor dat alle laadprocessen die in de infrastructuur van een locatie plaatsvinden, steeds optimaal verlopen.

Dankzij de verschillende expertisegebieden van de joint-venture-partners kan elexon voor elke behoefte de juiste laadoplossing aanbieden. Dit omvat ook de planning en installatie van elexon-systeemcomponenten uit één hand. Alle latere herstellings- en onderhoudsbehoeften worden de klok rond gedekt door een netwerk van lokale professionele partners, zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van e-mobiliteit.

Meer informatie vindt u op www.elexon-charging.com.


Over SMA
Als wereldwijd toonaangevende specialist in fotovoltaïsche installatietechniek bepaalt de SMA-Groep vandaag de norm voor de decentrale en duurzame energievoorziening van morgen. Het aanbod van SMA omvat een breed gamma aan efficiënte fotovoltaïsche omvormers, alomvattende systeemoplossingen voor fotovoltaïsche systemen van alle vermogenscategorieën, intelligente energiemanagementsystemen en oplossingen voor accuopslag, evenals complete oplossingen voor fotovoltaïsche, hybride dieseltoepassingen. Digitale energiediensten en een uitgebreide dienstverlening, met inbegrip van - onder meer - de exploitatie en het onderhoud van fotovoltaïsche centrales vervolledigen het aanbod van SMA af. De omvormers van SMA werden in wereldwijd in meer dan 190 landen geïnstalleerd, goed voor een totaal vermogen van zo'n 75 gigawatt. De meermaals bekroonde technologie van SMA wordt beschermd door meer dan 1400 patenten en gebruiksmodellen. Sinds 2008 is de moedermaatschappij van de groep, SMA Solar Technology AG, genoteerd aan de Prime Standard van de Aandelenbeurs van Frankfurt (S92) en is het bedrijf opgenomen in de SDAX-index.


Over AixControl
AixControl GmbH is gespecialiseerd in geavanceerde systeemoplossingen voor complexe vermogenselektronica in het laag- en middenspanningsbereik. AixControl GmbH werd in 2002 opgericht als een spin-off van de Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (onderdeel van de Universiteit van Aken) en begeleidt industriële klanten bij de migratie van de eerste functionele prototypes naar echte producten. AixControl GmbH beschikt hiervoor over verschillende ontwikkelingsafdelingen die zich toeleggen op vermogenselektronica, aansturing en ingebedde systemen, inclusief software- en firmware-ontwikkeling. De afgelopen jaren heeft AixControl GmbH zijn productiecapaciteit opgebouwd. AixControl GmbH biedt klanten een volledig gamma vermogenselektronische componenten uit één hand, van ontwikkeling tot serieproductie. Dit stelt AixControl in staat om problemen tijdens de marktintroductie zo snel en efficiënt mogelijk op te lossen.


Over de laadoplossingen van aixACCT
aixACCT charging solutions GmbH houdt zich bezig met de planning, adviesverlening, productie, installatie en het onderhoud van laadinfrastructuur (wisselstroomlaadstations) voor elektrische auto's. aixACCT charging solutions GmbH is de houder van twee gebruiksmodellen die geregistreerd zijn bij het Duitse Octrooi- en Merkenbureau. aixAcct charging solutions GmbH bedient met name internationale klanten uit de automobielsector en heeft in Duitsland alleen al met succes meer dan 6000 laadpunten geïnstalleerd. De afgelopen drie jaar werden meer dan 300 locaties bediend. Meer locaties zijn gepland.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd Bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel. +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Contactpersoon voor de pers:
Susanne Henkel
Manager Vakpers
Tel. +49 561 9522-1124
Presse@SMA.de


Vrijwaringsclausule:
Dit persbericht dient slechts ter informatie en vormt geen aanbod of uitnodiging om in te schrijven op effecten van SMA Solar Technology AG (de "Vennootschap") of van enige huidige of toekomstige dochteronderneming van de Vennootschap (samen met de Vennootschap de "SMA-Groep" genoemd), of deze effecten te verwerven, aan te houden of te verkopen. Dit persbericht mag evenmin als basis dienen van en evenmin als betrouwbare bron worden beschouwd voor contracten voor de aankoop van of het inschrijven op effecten van de Vennootschap of een ander lid van de SMA-Groep, of voor andere verplichtingen. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de Wet op de effecten (Securities Act) van 1933 in geamendeerde vorm.

Dit persbericht bevat mogelijk verklaringen die uitspraken doen over de toekomst. Uitspraken over de toekomst zijn uitspraken die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze bevatten ook verklaringen over onze aannames en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op plannen, schattingen en prognoses die de Raad van Bestuur van SMA Solar Technology AG (SMA of vennootschap) op dit moment beschikbaar heeft. Uitspraken over de toekomst zijn daarom alleen geldig op de dag dat ze worden gedaan. Uitspraken over de toekomst bevatten van nature risico's en onzekere elementen. Diverse bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen leiden tot aanzienlijke verschillen tussen de werkelijke resultaten, de financiële positie, de ontwikkeling of de prestaties van de onderneming en de hier gegeven schattingen. Deze factoren zijn onder meer de factoren die SMA bespreekt in de rapporten die het bedrijf publiceert. Deze rapporten zijn beschikbaar op de website van SMA (www.SMA.de). De onderneming aanvaardt geen enkele verplichting om deze uitspraken over de toekomst bij te werken of aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.