Financiële resultaten van januari tot september 2014 van SMA Solar Technology AG: aanzienlijke stijging van de omzet in het derde kwartaal kan het lage niveau van de vorige maanden niet compenseren

Overzicht januari tot september 2014:

  • 3,3 gigawatt verkocht omvormervermogen (K1-K3 2013: 4,0 GW)
  • 549,3 miljoen euro omzet (K1-K3 2013: 709,3 miljoen euro)
  • Buitenlands aandeel verder gestegen tot 72,1 procent (K1-K3 2013: 69,3 %)
  • Bedrijfsresultaat (EBIT) van -72,7 miljoen euro (K1-K3 2013: -30,1 miljoen euro)
  • Netto liquiditeit van 224,8 miljoen euro (31/12/2013: 308,1 miljoen euro) en aandeel eigen vermogen van 54,7 procent (31/12/2013: 57,5 %)


De directie bevestigt de op 30 juli 2014 aangepaste omzet- en winstverwachting voor het lopende boekjaar en verwacht een sterke vraag in het vierde kwartaal van 2014.

Niestetal, 6 november 2014 – SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) boekte in het derde kwartaal van 2014 een duidelijke omzetstijging vergeleken met de vorige twee kwartalen. Met een verkocht omvormervermogen van 1,3 gigawatt lag de onderneming bijna op het niveau van het goede derde kwartaal van 2013. Door de zwakke eerste helft van het jaar kon SMA in de totale beschouwing van januari tot september 2014 echter niet aan het omzetvolume van het vorige jaar aansluiten. In de verslagperiode verkocht SMA zonne-energieomvormers voor een totaal vermogen van 3,3 gigawatt (K1-K3 2013: 4,0 GW) en bereikte een omzet van 549,3 miljoen euro (K1-K3 2013: 709,3 miljoen euro).

De daling van de omzet in de verslagperiode is vooral het gevolg van projectverschuivingen in de belangrijkste buitenlandse markten, alsook van een sterk verminderde vraag in Europa door een aanzienlijke verslechtering van de subsidieomstandigheden. Dat was vooral het geval in Duitsland, Spanje, Italië en Griekenland. Ook in Thailand daalde de vraag als gevolg van bezuinigingen op subsidies en door politieke onrust. De daling kon niet volledig worden gecompenseerd door een sterkere vraag in Noord- en Zuid-Amerika.

In de eerste negen maanden van het jaar steeg het buitenlandse aandeel van de omzet naar 72,1 procent (K1-K3 2013: 69,3 %). Tot de belangrijkste buitenlandse markten voor de onderneming behoorden Noord-Amerika, Australië, Japan en Groot-Brittannië.

Het bedrijfsresultaat voor aftrek van afschrijvingen, rente en belastingen (EBITDA) bedroeg in het derde kwartaal 8,8 miljoen euro (K3 2013: 12,7 miljoen euro); het eerste positieve resultaat van het jaar. De verbetering van het resultaat is het gevolg van de aangevatte maatregelen voor de reductie van materiële en niet-personele kosten. Ook de al plaatsgevonden afvloeiing van personeel is af te leiden uit het resultaat. Als gevolg van de zwakke ordersituatie en de hoge prijsdruk in de eerste helft van het jaar boekte SMA in de verslagperiode echter een negatieve EBITDA van -8,2 miljoen euro (K1-K3 2013: 26,9 miljoen euro). Het bedrijfsresultaat voor de aftrek van rente en belastingen (EBIT) daalde in de verslagperiode naar -72,7 miljoen euro (K1-K3 2013: -30,1 miljoen euro). Dit komt overeen met een EBIT-marge van -13,2 procent (K1-K3 2013: -4,2 %). Het concernresultaat was -54,1 miljoen euro (K1-K3 2013: -22,0 miljoen euro).

"De toename van de vraag in het derde kwartaal bleek niet zo sterk als verwacht. Ten eerste zijn projecten in het vierde kwartaal van 2014 en het volgende boekjaar verschoven. Aan de andere kant hebben zijnde handelsactiviteiten in Europa vergeleken met de eerste helft van het jaar opnieuw verslechterd. Voor het vierde kwartaal van 2014 verwachten we een betere omzetsituatie, die wij al in de hoge orderportefeuille van SMA kunnen herkennen. In totaal blijft de markt voor zonne-energieomvormers volatiel en gekenmerkt door een hoge druk op de prijzen. Onze strategie is erop gericht om SMA in deze marktomgeving weer naar winstgevendheid te brengen. Met een aandeel eigen vermogen van bijna 55 procent en een netto liquiditeit van circa 225 miljoen euro kan SMA de vereiste maatregelen uit eigen middelen omzetten. De vrijdag jongstleden voltooide overname van het Europese serviceportfolio van Phoenix Solar is een belangrijke bouwsteen van deze strategie.", verduidelijkte woordvoerder van de directie van SMA Pierre-Pascal Urbon.

De directie van SMA bevestigt de op 30 juli 2014 aangepaste omzet- en winstprognose voor het boekjaar 2014. Die voorziet voor de SMA-groep een omzet van 850 miljoen euro tot 950 miljoen euro. Daarnaast verwacht de directie in het beste geval een bedrijfsresultaat in evenwicht. Aan de onderkant van de omzetverwachting gaat de directie uit van een verlies van ca. 45 miljoen euro. Voorwaarde voor het bereiken van het onderste einde van de omzetprognose is dat de verwachte sluitingen van contracten in de projectbusiness voor het vierde kwartaal ook een levering in dit boekjaar plannen. Bovendien verwacht de directie van SMA een gebruikelijke opleving van de handelsactiviteiten aan het eind van het jaar. Bij de winstverwachting blijven de bijzondere lasten van de op 30 juli 2014 aangekondigde afvloeiing van medewerkers buiten beschouwing.

Het financieel verslag voor januari tot september 2014 staat op de website www.SMA.de/IR/Finanzberichte en is voor download beschikbaar.

Over SMA 
De SMA groep is met een omzet van 0,9 miljard euro in 2013 wereldmarktleider op het gebied van zonnestroom omvormers, een essentieel onderdeel van elke zonnestroominstallatie, en biedt als energiebeheerconcern innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is in 21 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 5000 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke omvormers voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van zonnestroominstallaties. Het productassortiment omvat zowel systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten zonnestroominstallaties en ook voor eiland- en hybride systemen. Het serviceassortiment wordt door uitgebreide services en het operationeel beheren van grootschalige zonne-energiecentrales afgerond. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en opgenomen in de TecDAX.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de 

Perscontact:
Susanne Henkel
Contactpersoon voor de pers
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de 

Contactgegevens Investor Relations:
Julia Damm
Manager Investor Relations
Tel. +49 561 9522-2222
Fax +49 561 9522-2223
IR@SMA.de 


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en houdt geen aanbod of uitnodiging tot inschrijving of aankoop in, het verkrijgen, behouden of verkopen van effecten van SMA Solar Technology AG (de ”Onderneming“) of een huidige of toekomstige dochteronderneming daarvan (samen met de Onderneming: ”SMA-groep“). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst of toezegging in verband met de aankoop of verkoop van effecten van de Onderneming of van een lid van de SMA-groep. Aandelen mogen in de Verenigde Staten van Amerika niet worden aangeboden of verkocht zonder registratie of vrijstelling van registratie zoals is aangegeven in de aangepaste versie van de U.S. Securities Act of 1933.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op planningen, ramingen en prognoses waarover de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of onderneming) op dit moment beschikt. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden gedaan. Toekomstgerichte verklaringen bevatten door de aard van de zaak risico's en onzekerheden. Verschillende bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de onderneming wezenlijk afwijken van de hier genoemde inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De onderneming neemt geen enkele verplichting op zich om deze toekomstgerichte verklaringen te updaten of aan te passen als gevolg van toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.