GTM Research: SMA voert opnieuw ranking aan als wereldwijd Top Monitoring Provider met Sunny Portal

GTM Research: SMA voert opnieuw ranking aan als wereldwijd Top Monitoring Provider met Sunny Portal

Het PV-monitoringsysteem Sunny Portal van SMA Solar Technology AG (SMA) is met grote voorsprong het grootste online portaal voor PV-installaties, zo blijkt uit de analyse van een nieuw onderzoek door GTM Research naar de wereldwijde markt voor de monitoring van zonne-energie. Voor het eerst voert SMA ook de ranking aan in de categorie middelgrote PV-installaties van 20 kW tot 1 MW.

Beste ter wereld op het gebied van bewaakt nominaal vermogen
De vergelijkende studie "Global PV Monitoring 2016-2020: Markets, Trends and Leading Players" toont aan dat SMA, met 15,1 GW bewaakte PV-kracht wereldwijd, de onbetwistbare aanvoerder is van de lijst van de 50 grootste aanbieders van PV-monitoring. In de categorie commerciële PV-installaties tussen 20 kW en 1 MW haalde SMA een niveau van 8,1 GW dankzij een sterke groei en verzekerde zich zo voor het eerst van de eerste plaats. SMA wist in 2016 ook zijn eerste plaats te behouden in het segment van industriële PV-installaties (1 MW tot 5 MW).


De beste oplossing voor online monitoring van PV-installaties van elk type en elke grootte
SMA biedt zijn klanten de ideale monitoringoplossing aan voor elke PV-installatie. Sunny Portal, in combinatie met de monitoringoplossing Sunny Portal Professional Package is de optimale oplossing voor het professioneel bewaken van verschillende installaties. Het portaal Sunny Places zorgt ervoor dat eigenaars hun PV-installatie kunnen bewaken, vergelijken en onderling informatie kunnen uitwisselen.


Een belangrijke dienst voor de digitalisering van de elektriciteitsvoorziening
"Meer dan 100 GW PV-kracht wordt bewaakt door de top 50 ter wereld, een cijfer dat steeds blijft groeien. Dit toont aan hoe belangrijk het begrip van monitoring is geworden in de wereld van de zonne-energie, vooral met het oog op de toenemende digitalisering van de elektriciteitsvoorziening”, verklaarde Detlef Beister, Business Development Manager Residential bij SMA. "Met de nieuwe SMA Energy Services levert SMA hierbij een behoorlijke bijdrage door klanten in de energiesector toegang te geven tot anonieme, up-to-date informatie via de online SMA-platforms, zodat zij makkelijker zonne-energie kunnen integreren in het net. Ze maken onder meer de voorbereiding mogelijk van regio-specifieke extrapolatie en prognoses van zonne-energie, betere marketing voor elektriciteit die wordt gegenereerd overeenkomstig de Renewable Energy Sources (EEG), een vermindering van de vraag naar reserve-energie en effectief bottleneck-management.”

De resultaten van de studie van GTM Research en SoliChamba Consulting zijn nu hier beschikbaar: http://www.greentechmedia.com/research/report/global-pv-monitoring-2016-2020.

Over SMA
De SMA-groep is met een omzet van € 1 miljard in 2015 wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers, een essentieel onderdeel van elke PV-installatie, en biedt innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningsstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 3500 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke oplossingen voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van PV-systemen. Het herhaaldelijk bekroonde productassortiment omvat systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten PV-installaties alsook voor eiland- en hybride-installaties. SMA biedt daarnaast ook systeemtechnologie aan voor allerhande accutechnologieën en systeemgrootten en werkt samen met gerenommeerde accuproducenten en bedrijven uit de automobielindustrie. De SMA-technologie is wereldwijd beschermd door ongeveer 700 octrooien en gebruiksmodellen. Het aanbod wordt aangevuld met uitgebreide diensten en het operationele beheer van grootschalige PV-centrales. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de TecDAX opgenomen.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel: +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de

Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG ("maatschappij") of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: "SMA Groep"). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA Groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of maatschappij). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsmede onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.