GTM Research: Sunny Portal van SMA het meest populaire monitoringportaal voor zonnestroom

Niestetal, 27 augustus 2014 – Sunny Portal, de monitoringoplossing voor zonnestroominstallaties van SMA Solar Technology AG (SMA) is veruit het grootste onlineportal voor fotovoltaïsche installaties. Dit blijkt uit een door GTM Research gepubliceerde analyse van de wereldwijde zonne-energie markt, zijn technologieën en leveranciers.

Wereldwijd nummer één op het gebied van bewaakt nominaal vermogen 
De resultaten van de wereldwijde vergelijkende studie "Global PV Monitoring: Technologies, Markets and Leading Players, 2014-2018” voor onder andere monitoring-oplossingen voor zonnestroominstallaties zijn duidelijk: Sunny Portal van SMA kwam in het jaar 2013 onder de 70 aanbieders met 12,4 gigawatt (GW) op de eerste plaats. En dat met een voorsprong van meer dan 20 procent op de tweede plaats, wanneer het nominaal vermogen van de bewaakte installaties als criterium wordt genomen. Andere in de studie vermelde concurrenten waren Solar-Log, meteocontrol en skytron energy. Een totaal van ongeveer 170.000 zonnestroominstallaties worden met de Sunny Portal van SMA bewaakt. 

Nieuwe oplossingen voor onlinebewaking
Naar aanleiding van het tienjarige jubileum van Sunny Portal brengt SMA binnenkort ook twee nieuwe monitoring-oplossingen op de markt: het Sunny Portal Professional-pakket voor de professionele bewaking van meerdere installaties en Sunny Places, een community portal waarmee installatie-eigenaars hun zonnestroominstallatie onder andere bewaken, vergelijken met andere en onderling informatie uitwisselen. 

Onmisbaar onderdeel van energiebeheer
Het belang van de portal-oplossingen van SMA wordt ook door hun onmisbaarheid voor intelligent energiebeheer duidelijk: installaties met de SMA Smart Home systeem hebben automatisch toegang tot Sunny Portal, om bijvoorbeeld energiestromen in real-time te bewaken, energiebalansen op te halen of om de gerichte activering van huishoudelijke apparaten te programmeren. 

Zo zullen de monitoring-oplossingen van SMA ook verder hun toppositie bij de gebruikers en vaklieden behouden. De resultaten van de studie van GTM Research en SoliChamba Consulting zijn op het internet beschikbaar op www.greentechmedia.com/research.


Over SMA
De SMA groep is met een omzet van 0,9 miljard euro in 2013 wereldmarktleider op het gebied van zonnestroom omvormers, een essentieel onderdeel van elke zonnestroominstallatie, en biedt als energiebeheerconcern innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is in 21 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 5000 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke omvormers voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van zonnestroominstallaties. Het productassortiment omvat zowel systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten zonnestroominstallaties en ook voor eiland- en hybride systemen. Het serviceassortiment wordt door uitgebreide services en het operationeel beheren van grootschalige zonne-energiecentrales afgerond. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en opgenomen in de TecDAX.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Contactpersoon voor de pers:
Susanne Henkel
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de 

Contactgegevens Investor Relations:
Julia Damm
Manager Investor Relations
Tel. +49 561 9522-2222
Fax +49 561 9522-2223
IR@SMA.de 

Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en houdt geen aanbod of uitnodiging tot inschrijving of aankoop in, het verkrijgen, behouden of verkopen van effecten van SMA Solar Technology AG (de ”Onderneming“) of een huidige of toekomstige dochteronderneming daarvan (samen met de Onderneming: ”SMA-groep“). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst of toezegging in verband met de aankoop of verkoop van effecten van de Onderneming of van een lid van de SMA-groep. Aandelen mogen in de Verenigde Staten van Amerika niet worden aangeboden of verkocht zonder registratie of vrijstelling van registratie zoals is aangegeven in de aangepaste versie van de U.S. Securities Act of 1933.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op planningen, ramingen en prognoses waarover de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of onderneming) op dit moment beschikt. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden gedaan. Toekomstgerichte verklaringen bevatten door de aard van de zaak risico's en onzekerheden. Verschillende bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de onderneming wezenlijk afwijken van de hier genoemde inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De onderneming neemt geen enkele verplichting op zich om deze toekomstgerichte verklaringen te updaten of aan te passen als gevolg van toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.