Hogere omzet en winst voor SMA Solar Technology AG in eerste kwartaal van 2018

Overzicht Q1 2018:
•    1,8 GW verkochte omvormers (Q1 2017: 1,7 GW)
•    Omzet van €182,5 miljoen (Q1 2017: €173,2 miljoen) en EBITDA van €17,5 miljoen 
(Q1 2017: €15.9 miljoen) in lijn met  de richtlijnen van de Raad van Bestuur
•    Financiële stabiliteit dankzij een solide eigen vermogen van 50,1% (31 december 2017: 50,3%) en hoge nettokas van €444,8 miljoen (31 december 2017: €449,7 miljoen)
•    Hoge orderportefeuille van €647,3 miljoen, waarvan €256,3 miljoen kan toegewezen worden aan productbusiness
•    Raad van Bestuur bevestigt de omzet en winst voor het boekjaar 2018


Niestetal, 9 mei 2018 — In het eerste kwartaal van 2018 verkocht SMA Solar Technology AG (SMA / FWB: S92) omvormers met een totaal vermogen van ongeveer 1,8 GW (Q1 2017: 1,7 GW) en verhoogde de omzet in vergelijking met de eerste drie maanden van het voorgaande jaar met 5,4% tot € 182,5 miljoen (Q1 2017: € 173,2 miljoen). Van januari tot maart 2018 steeg de EBITDA tot € 17,5 miljoen (EBITDA-marge: 9,6%, Q1 2017: € 15,9 miljoen, 9,2%). De jaarlijkse winststijging is aanzienlijk omdat de inkomsten van het voorgaande jaar een bedrag in de hoge ééncijferige miljoenen omvat door de eenmalige verkoop van SMA Railway Technology GmbH. De omzet en winst in het eerste kwartaal waren in overeenstemming met de richtlijnen van de Raad van Bestuur die op 28 maart 2018 werden gepubliceerd. De toename van de omzet is met name te danken aan de positieve ontwikkeling in de regio's Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) en Azië- Pacific (APAC).

Het nettoresultaat bedroeg € 2,8 miljoen in het eerste kwartaal van 2018 (Q1 2017: € 6,3 miljoen). De winst per aandeel bedroeg aldus € 0,08 (Q1 2017: € 0,17). Met een nettokas van € 444,8 miljoen (31 december 2017: € 449,7 miljoen) en een eigen vermogenratio van 50,1% (31 december 2017: 50,3%), beschikt SMA nog steeds over een buitengewoon solide balansstructuur. Daarnaast heeft het bedrijf een langetermijnkredietlijn van € 100 miljoen bij binnenlandse banken.

"We zijn tevreden met de ontwikkeling van onze kernactiviteiten in het eerste kwartaal van 2018," verklaart de CEO van SMA Pierre-Pascal Urbon. "In de eerste drie maanden van het boekjaar lag de vraag naar onze producten en diensten op een vergelijkbaar hoog niveau als in de voorgaande kwartalen. We verwachten ook een sterkere tweede helft van het jaar en zijn daarom optimistisch dat we de jaarlijkse doelstellingen zullen halen. We gaan systematisch door met het toevoegen van energiediensten aan ons bedrijf. Op basis van onze uitgebreide toepassingskennis hebben we met ennexOS een verticaal energiebeheerplatform ontwikkeld dat kan worden gebruikt om verschillende technologieën op lokaal niveau aan te sluiten en te optimaliseren. De open structuur maakt ook de verbinding met een cloud-oplossing mogelijk. SMA is daarmee een trendsetter op het vlak van gedecentaliseerde energie en een gewilde samenwerkingspartner voor bedrijven die willen profiteren van dit groeisegment. "

In het licht van de ontwikkeling in het eerste kwartaal van 2018 en de aanhoudende drukke orderportefeuille, bevestigt de Raad van Bestuur van SMA haar verkoops- en winstrichtlijnen voor het boekjaar 2018 dat een omzet voorspelt tussen € 900 miljoen en € 1.000 miljoen en een EBITDA tussen € 90 miljoen en € 110 miljoen. Voor de eerste maal omvat EBITDA uitgaven van meer dan € 10 miljoen voor het opbouwen van de digitale onderneming. De Raad van Bestuur schat dat de afschrijvingen ongeveer € 50 miljoen zullen bedragen.

Het driemaandelijkse rapport voor januari tot maart 2018 kan nagelezen worden op www.SMA.de/IR/FinancialReports. De jaarlijkse algemene vergadering van SMA zal plaatsvinden op 24 mei 2018 in Kassel. 

Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van € 900 miljoen in 2017 wereldmarktleider op het gebied van omvormers voor zonnepanelen, die een essentieel onderdeel vormen van elke zonnestroominstallatie.
SMA biedt een uitgebreid product- en oplossingengamma aan die hoge rendementen toelaten zowel voor residentiële en commerciële zonnestroominstallaties als voor grootschalige centrales. Om het zelfverbruik van zonne-energie efficiënt te verhogen kan de systeemtechnologie van SMA op een eenvoudige manier gecombineerd worden met verschillende batterijtechnologieën. Verder bestaat het gamma van SMA uit intelligente oplossingen voor energiebeheer, uitgebreide diensten en het operationeel beheer van zonne-energiecentrales. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal, nabij Kassel in Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep heeft meer dan 3.000 werknemers over de hele wereld in dienst, inclusief 500 in Development. De bekroonde technologie van SMA is wereldwijd beschermd door ongeveer 900 octrooien en gebruiksmodellen. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en is momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de TecDAX opgenomen.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Germany

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de

Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.