Hogere winstverwachting voor 2015

Niestetal, 9 juli 2015 – De Raad van Bestuur van SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) heeft zijn omzet- en winstverwachting voor 2015 naar boven bijgesteld. De nieuwe prognose voorspelt een omzet van € 800 miljoen tot € 850 miljoen (voorheen: € 730 miljoen tot € 770 miljoen) en een bedrijfsresultaat (EBIT) van € -25 miljoen tot € 0 miljoen (voorheen: € - 30 miljoen tot € -60 miljoen). Als reden voor de bijstelling van de prognose noemt de Raad van Bestuur de beter dan verwachte ontwikkeling van de wereldmarkt voor PV-omvormers, een aanzienlijke verbetering van de concurrentiepositie van SMA en een orderportefeuille die hoog blijft.

"De wereldwijde vraag naar PV-omvormers is in 2015 hoger dan we aanvankelijk hadden verwacht. Deze positieve ontwikkeling wordt grotendeels bepaald door de buitenlandse markten, in het bijzonder Noord-Amerika. Daarentegen stelt de Duitse zonne-energiemarkt maar weinig voor als het gevolg van het energiebeleid van het Federale Ministerie van Economische Zaken en Energie. Dankzij onze succesvolle internationalisatie en de introductie van nieuwe productoplossingen hebben we geprofiteerd van de internationale groei van de markt en ons marktaandeel vergroot. Een systematische toepassing van de maatregelen voor de transformatie van het bedrijf en de strategische samenwerkingen met Danfoss en Siemens zal onze concurrentiepositie verder verbeteren. Het is in deze context en op basis van de orderportefeuille die zo hoog blijft, dat we onze omzetverwachting voor 2015 verhogen naar tussen de € 800 miljoen en de € 850 miljoen en onze winstverwachting naar tussen de € -25 miljoen en € 0 miljoen", legt Pierre-Pascal Urbon uit, Chief Executive Officer en Chief Financial Officer bij SMA. Volgens Urbon liggen omzet en winst voor de eerste helft van het jaar in lijn met de aanvankelijke prognose, met een omzet die naar verwachting meer dan € 420 miljoen zal bedragen (verwachting: € 400 miljoen tot € 450 miljoen) en een EBIT van ongeveer € -15 miljoen (verwachting: € -15 miljoen tot € -25 miljoen).
Uit recente studies van IHS en GTM Research blijkt dat SMA de wereldwijde marktleider voor PV-omvormers is in termen van omzet. Volgens GTM Research is SMA ook de leider in de belangrijke Amerikaanse markt met een aandeel van 24%. "SMA's hoge marktaandelen tonen aan dat het bedrijf aangepast is aan de structurele veranderingen in de zonne-industrie en strategisch goed gepositioneerd is in belangrijke groeimarkten", aldus Pierre-Pascal Urbon.
SMA zal de resultaten voor de eerste helft van 2015 publiceren op 13 augustus.


Over SMA
De SMA-Groep is met een omzet van € 800 miljoen in 2014 wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers, een essentieel onderdeel van elke PV-installatie, en biedt innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is in 21 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid

aan meer dan 4.500 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke omvormers voor alle toegepaste soorten zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van PV-systemen. Het herhaaldelijk bekroonde productassortiment omvat systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten PV-systemen alsook voor eiland- en hybridesystemen. De technologie is beschermd door meer dan 550 octrooien. Het aanbod wordt aangevuld met uitgebreide diensten en het operationele beheer van grootschalige PV-centrales. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en in de TecDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland


Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de


Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Contact Investor Relations:
Tel: +49 561 9522-2222
Fax: +49 561 9522-2223
IR@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG ("maatschappij") of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: "SMA Groep"). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA Groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of maatschappij). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsmede onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.