Intelligente verbinding: SMA Data Manager succesvol getest op het 3e E-Mobility Plugfest

Intelligente verbinding: SMA Data Manager succesvol getest op het 3e E-Mobility Plugfest

Door uw elektrische voertuig thuis op te laden, bespaart u tijd en geld, vooral wanneer het laadsysteem van uw elektrisch voertuig intelligent is aangesloten op uw thuisnetwerk. Op het 3e E-Mobility Plugfest, georganiseerd door EEBUS Initiative, werd de communicatie tussen het laadsysteem en andere energiegeneratoren en –verbruikers in uw huis op de proef gesteld. Eén van de resultaten van de test was dat de Data Manager S, als de centrale controller van het thuisenergiebeheersysteem van SMA Solar Technology AG (SMA), zorgt voor veilig en kostengeoptimaliseerd laden.

"Op de energiemarkt komen energiegeneratoren, -verbruikers en elektriciteitsnetten steeds dichter bij elkaar,” zegt Maik Brüschke, hoofd Productgroepoplossingen bij SMA. Componenten in energiesystemen die via EEBUS communiceren, spreken dezelfde taal, wat betekent dat de energiestromen efficiënter kunnen worden gecoördineerd en geoptimaliseerd. Plugfest in Brussel richtte zich op e-mobiliteit, een belangrijke pijler van onze toekomstige energievoorziening. We zijn verheugd dat ons energiebeheerplatform ennexOS en de SMA Data Manager S met de EEBUS-specificatie efficiënt opladen voor elektrische voertuigen mogelijk maken. In de toekomst zal de SMA Data Manager S ook de verschillende elektriciteitssectoren - inclusief zelf opgewekte zonnestroomelektriciteit, warmte, e-mobiliteit en opslagsystemen - integreren in het thuisenergiebeheersysteem, waardoor consumenten worden geholpen hun energieverbruik te optimaliseren en de kosten te verlagen.” "Elektrische voertuigen zullen een sleutelrol spelen in het digitale energielandschap van de toekomst," zei Veit Rohrberg, hoofd van Audi's Smart Charging ontwikkelingsteam. "Als een flexibel energieopslagsysteem biedt het een enorm potentieel voor het bevorderen van e-mobiliteit in het kader van de energietransitie en voor het absorberen van voorwaardelijke piekbelastingen door regeneratieve opwekking. Daarom werkt Audi aan naadloze communicatie tussen verschillende sectoren om het energiesysteem van de toekomst te optimaliseren. Ons eerste volledig elektrisch, commercieel voertuig, de Audi e-tron, is op een intelligente manier verbonden met het huisenergiesysteem en biedt klanten een echte toegevoegde waarde."

Uniforme standaard voor probleemloze communicatie
Tijdens het E-Mobility Plugfest op 28 en 29 januari zullen de EEBUS-leden in de Audi-fabriek in Brussel hun ontwikkelingen testen aan de hand van de open communicatiestandaard. Ontwikkelaars en technici zullen per model experimenten uitvoeren om te testen of het zonnestroomsysteem, het laadsysteem, het elektrisch voertuig en de verwarming vlot met elkaar kunnen communiceren. De apparaten zijn verbonden door middel van een huisenergiebeheersysteem (Home Energy Management System - HEMS), een controlecentrum waar alle relevante informatie en gegevens worden verzameld, zodat de apparaten hun respectieve elektriciteitsvraag onderling kunnen communiceren. Na Plugfest zullen de deelnemende bedrijven samenzitten om de EEBUS-specificaties voor e-mobiliteit vast te leggen.

SMA en AUDI AG werken samen op het vlak van e-mobiliteit
In juni vorig jaar kondigden SMA en AUDI AG hun plannen aan om samen te werken op het vlak van e-mobiliteit. Dankzij de SMA Data Manager S en AUDI AG’s laadsysteem “connect”, kan de nieuwe Audi e-tron eenvoudig, veilig en voordelig worden opgeladen. De SMA Data Manager S zorgt ervoor dat de batterijen worden opgeladen met elektriciteit wanneer de prijzen bijzonder laag zijn. Niet alleen de persoonlijke mobiliteitsbehoeften, maar ook factoren zoals vertrektijd en oplaadniveau worden hier in overweging genomen. Dankzij de intelligente laadfuncties genieten de klanten van een stroomuitvalbeveiliging. De klant kan altijd het maximaal beschikbare vermogen gebruiken dat de huisaansluiting en de auto toelaten om te laden. Het laadsysteem houdt rekening met de behoeften van andere belastingen en voorkomt zo overbelasting van de gebruikersverbinding en het uitvallen van de hoofdschakelaar. Als het huis een zonnestroomsysteem heeft, kunnen klanten het laadproces zodanig optimaliseren dat de Audi e-tron prioriteit geeft aan zijn zelf opgewekte elektriciteit tijdens het opladen.


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van € 900 miljoen in 2017 wereldmarktleider op het gebied van omvormers voor zonnepanelen, die een essentieel onderdeel vormen van elke zonnestroominstallatie. SMA biedt een uitgebreid product- en oplossingengamma aan die hoge rendementen toelaten zowel voor residentiële en commerciële zonnestroominstallaties als voor grootschalige centrales. Teneinde het zelfverbruik van zonne-energie efficiënt te verhogen kan de systeemtechnologie van SMA op een eenvoudige manier gecombineerd worden met verschillende batterijtechnologieën. Verder bestaat het gamma van SMA uit intelligente oplossingen voor energiebeheer, uitgebreide diensten en het operationeel beheer van zonne-energiecentrales. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal, nabij Kassel in Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep heeft meer dan 3.000 werknemers over de hele wereld in dienst, inclusief 500 in Development. De bekroonde technologie van SMA is wereldwijd beschermd door ongeveer 1.200 octrooien en gebruiksmodellen. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de SDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Germany

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.