Intersolar 2018: SMA presenteert haar toekomstbestendige oplossingen voor onafhankelijke energievoorziening

Niestetal/München, 17 mei 2018 – SMA Solar Technology AG (SMA) stelt haar oplossingen voor de toekomst van de energiewereld voor op Intersolar 2018. Verbonden systemen, moduletechnologie die kan worden gebruikt voor specifieke toepassingen en de integratie van opslag- en intelligent energiebeheer maken een onafhankelijke, betrouwbare en goedkope energievoorziening mogelijk voor particuliere en commerciële beheerders en installateurs van zonnestroomsystemen. In de schijnwerpers staat het ennexOS-platform voor digitaal, multisectoraal energiebeheer, dat is genomineerd voor de intelligente E AWARD. De Sunny Central Storage is finalist in de categorie opslagtoepassingen van de prestigieuze "ees AWARD". De batterij-omvormer garandeert maximale netwerkstabiliteit bij grootschalige opslagtoepassingen en levert zonne-energie van netkwaliteit in off-gridgebieden.

"Zonne-energie is goed voor een steeds groter wordend aandeel van de wereldwijde elektriciteitsproductie", zei Dr. Jürgen Reinert, CTO / COO van SMA. "Op basis van onze ervaring kunnen we onze klanten nu al toekomstbestendige toepassingen aanbieden voor het efficiënt gebruiken van zonne-energie in een gedecentraliseerde en digitale energiewereld. Met het innovatieve ennexOS energiebeheerplatform heeft SMA een basis gelegd voor multisectoraal energiebeheer. Het laat gebruikers toe te profiteren van nieuwe bedrijfsmodellen voor het genereren, opslaan en verkopen van zonne-energie. Op Intersolar Europe 2018 stelt coneva, SMA's nieuwe dochteronderneming, digitale energieoplossingen voor op basis van ennexOS die bedrijven kunnen gebruiken om de energieproductie en het verbruik over alle sectoren heen te combineren. Coneva werkt eveneens aan uitgebreide white-label oplossingen voor de openbare nutsbedrijven, woningbouwverenigingen en telecommunicatiebedrijven.

Meer zelf opgewekte energie gebruiken
Op het gebied van residentiële zonnestroomsystemen maakt SMA Power+ Solution gebruik van een slimme moduletechnologie die kan worden gebruikt voor specifieke toepassingen. Daarnaast gebruikt het ook de SMA Smart Connected servicefunctie die rechtstreeks in de omvormer is geïntegreerd voor een maximale energieopbrengst en maximaal gemak voor systeemeigenaren en installateurs. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt met de nieuwe Sunny Tripower 3.0-6.0 zonnestroomomvormer. De kleine driefasige omvormer voor residentiële zonnestroomsystemen is compacter dan alle andere driefasige SMA omvormers en verlaagt de installatietijd met ongeveer 30%. Voor huiseigenaren die nog meer zelf opgewekte energie willen gebruiken met behulp van een batterij/opslagsysteem, biedt de nieuwe Sunny Boy Storage 3.7-6.0-batterij de mogelijkheid om tot drie verschillende hoogspanningsbatterijen te integreren.

Efficiënt omgaan met energiestromen
Dankzij de Data Manager M van SMA krijgen de klanten nieuwe mogelijkheden om hun energie onafhankelijk, efficiënt en flexibel in te zetten en om nog meer op kosten te besparen. De energiebeheerder werkt op basis van het ennexOS energiebeheerplatform in commerciële zonnetoepassingen samen met de Sunny Portal, powered by ennexOS, om geoptimaliseerde communicatie, controle en, in de toekomst, het beheer van alle energiestromen te implementeren. De nieuwe Sunny Design Pro, powered by ennexOS, zorgt voor een betere efficiëntie bij de planning van de zonnestroomsystemen. Voor het eerst kunnen systeemplanners commerciële systemen voor alle sectoren plannen, de werking simuleren en de totale kosten voor het systeem berekenen. Het houdt rekening met stroomgeneratoren en -apparaten, batterijopslagsystemen en thermische componenten, zoals verwarming en warmtepompen.
En er is nog meer nieuws voor beheerders van commerciële toepassingen. Met de nieuwe driefasige batterijomvormer Sunny Tripower Storage kunnen hoogspanningsbatterijen flexibel worden geïntegreerd in commerciële en industriële zonnestroomopslagsystemen met vermogens tot 1 MW. Gebruikers kunnen hun stroom optimaliseren en besparen op elektriciteit.

Nieuwe oplossingen voor zonne-energiecentrales 
Dankzij de maximale flexibiliteit, snelle projectimplementatie en het eenvoudig onderhoud kan de nieuwe Sunny Highpower PEAK3-omvormer met een vermogen tot 150 kW worden gebruikt in decentrale zonnestroomcentrales met 1.500 V gelijkspanning. In zonnestroomcentrales met een centrale opbouw garandeert de nieuwe Sunny Central 3000-EV nog meer kracht en een betere vermogensdichtheid. De systeemkosten dalen met maar liefst 10% en zelfs bij temperaturen van 35°C blijft het systeem op volle kracht functioneren dankzij het intelligente koelsysteem OptiCool. Met zijn flexibele data- en signaalinterfaces maakt de nieuwe SMA Power Plant Manager een eenvoudige systeemintegratie mogelijk op basis van het nieuwe ennexOS energiebeheerplatform. Beheerders van zonnestroomsystemen kunnen profiteren van de voordelen van een betrouwbare besturingssysteem en efficiënte onderhoudsfuncties. Sunny Central Storage wordt gebruikt in grootschalige opslagcentrales. Als onderdeel van de SMA opslagoplossing voor grootschalige zonnestroomtoepassingen staat de batterijomvormer, die genomineerd is voor de ees AWARD, garant voor een intelligente netintegratie van opslagsystemen groter dan 1MW met en zonder zonnestroomsystemen.


U kunt uit eerste hand alles te weten komen over de nieuwe SMA oplossingen. Bezoek onze stand B3.210 in hal 3 op Intersolar.


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van € 900 miljoen in 2017 wereldmarktleider op het gebied van omvormers voor zonnepanelen, die een essentieel onderdeel vormen van elke zonnestroominstallatie.
SMA biedt een uitgebreid product- en oplossingengamma aan die hoge rendementen toelaten zowel voor residentiële en commerciële zonnestroominstallaties als voor grootschalige centrales. Om het zelfverbruik van zonne-energie efficiënt te verhogen kan de systeemtechnologie van SMA op een eenvoudige manier gecombineerd worden met verschillende batterijtechnologieën. Verder bestaat het gamma van SMA uit intelligente oplossingen voor energiebeheer, uitgebreide diensten en het operationeel beheer van zonne-energiecentrales. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal, nabij Kassel in Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep heeft meer dan 3.000 werknemers over de hele wereld in dienst, inclusief 500 in Development. De bekroonde technologie van SMA is wereldwijd beschermd door ongeveer 900 octrooien en gebruiksmodellen. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en is momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de TecDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Germany

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.