Intersolar Europe 2017: De energieoplossingen van SMA maken indruk op de bezoekers

Niestetal/München, 12 juni 2017 – Door de combinatie en de optimalisatie van energiestromen en bijgevolg de verlaagde kosten, maakte het nieuwe ennexOS energiebeheerplatform van SMA Solar Technology AG (SMA) heel wat indruk op de klanten en de bezoekers van de jaarlijkse Intersolar Europe beurs te München. In de toekomst zal dit segment overschrijdend, modulair SMA platform alle energieproducenten en -verbruikers in één systeem met elkaar verbinden en dit beheren waardoor de systeemkosten geoptimaliseerd worden. Ook de opslagsystemen van SMA met batterij-omvormers voor elke toepassing en elk type batterij genoten een grote interesse tijdens deze driedaagse handelsbeurs. Eén van de hoogtepunten was uiteraard het opnieuw winnen van de Intersolar Award. De jury van experten beloonde de Sunny Tripower CORE1-omvormer van SMA voor het bepalen van een nieuwe norm op het vlak van installaties op platte daken en op de grond. De eerste staande stringomvormer maakt het mogelijk een commercieel systeem tot 60% sneller te plaatsen en tegelijkertijd de totale eigendomskosten aanzienlijk te laten dalen.

“We kunnen terugkijken op een uiterst succesvolle beurs,” zegt de CEO van SMA Pierre-Pascal Urbon. “Dat onze technologie opnieuw erkend wordt met de Intersolar Award toont nogmaals dat SMA de juiste oplossingen biedt voor een intelligent en efficiënt gebruik van zonne-energie. Daarenboven zal het nieuwe SMA platform ennexOS onze commerciële klanten een aanzienlijke ondersteuning geven om nog meer onafhankelijk te worden van conventionele nutsbedrijven en de competitiviteit te verhogen. Dankzij onze oplossingen en vernieuwingen op het vlak van energiebeheer en opslagsystemen voor een toekomstbestendige, duurzame energievoorziening konden we nogmaals aantonen dat SMA de gebruikers van zonnestroominstallaties niet enkel pure systeemtechnologie geeft, maar eveneens een eenvoudige integratie voor het verhandelen van energie.”

Energie efficiënter produceren, controleren en gebruiken
Zowel voor private als commerciële gebruikers van residentiële installaties stelde SMA de oplossingen SMA Power+ en SMA Energy+ voor. De gebruikers van zonnestroominstallaties kunnen dit aanwenden om hun energieopbrengsten verder te verhogen en de elektriciteitskosten te verlagen. SMA Energy+ laat daarenboven toe om een batterij-opslagsysteem te integreren in het systeem en maakt het mogelijk om de energie intelligent te beheren door middel van de nieuwe Sunny Home Manager 2.0. Hierdoor kunnen elektrische huishoudtoestellen nog eenvoudiger geïntegreerd worden en wordt hun stroomverbruik geoptimaliseerd.

Unieke concepten voor commerciële zonnestroominstallaties en krachtcentrales
Naast de winnaar van de Intersolar Award, de Sunny Tripower CORE1 die de installatiekost van commerciële zonnestroominstallaties met 60% verlaagt, stelde SMA op het gebied van gedecentraliseerde zonnestroominstallaties ook voor de eerste maal de nieuwe omvormer Sunny High Power PEAK1 voor. Deze omvormer is speciaal ontwikkeld voor gebruik binnen zonnekrachtcentrales met een gedecentraliseerd ontwerp en combineert een maximum aan flexibiliteit qua installatie met aanzienlijke kostenbesparingen.

Efficiënte opslagmogelijkheden voor alle toepassingsvelden en batterijtypes
Ook de opslagmogelijkheden van SMA met batterij-omvormers voor alle toepassingsvelden en batterijtypes werden met heel wat interesse onthaald door de bezoekers van Intersolar. De nieuwe Sunny Island 4.4M, 6.0H, 8.0H met geïntegreerde gebruikersinterface voor on- en off-gridtoepassingen, de nieuwe Sunny Boy Storage 3.7, 5.0, 6.0 en de nieuwe Sunny Tripower Storage voor de integratie van hoogspanningsbatterijen in private en commerciële on-gridtoepassingen lieten een grote indruk na op de beursgangers. Voor de grote opslagsystemen stelde SMA de nieuwe Sunny Central Storage 2200/2500-EV batterij-omvormer voor die ontwikkeld werd om een grote hoeveelheid hernieuwbare energie te integreren op het elektriciteitsnet met een maximale netstabiliteit.

Betrouwbare systeemoplossingen voor gecentraliseerde en gedecentraliseerde zonnekrachtcentralesOp het vlak van grootschalige krachtcentrales konden de gebruikers, EPC’s en investeerders de hoogtepunten van de kwaliteit van SMA ontdekken op de stand. Deze staan garant voor een maximale betrouwbaarheid en een langdurige beschikbaarheid van de systeemoplossingen bij zonnekrachtcentrales met een gecentraliseerde of gedecentraliseerde structuur. Het nieuwe Medium Voltage Power Station 5500SC-EV is de beste SMA oplossing voor zonnekrachtcentrales binnen het gigawattsegment.

Voor meer informatie over de nieuwe producten en oplossingen van SMA kunt u terecht op www.SMA.de 


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van € 1 miljard in 2016 wereldmarktleider op het gebied van omvormers voor zonnepanelen, die een essentieel onderdeel vormen van elke zonnestroominstallatie.SMA biedt een uitgebreid product- en oplossingengamma aan die hoge rendementen toelaten zowel voor residentiële en commerciële zonnestroominstallaties als voor grootschalige centrales. Teneinde het zelfverbruik van zonne-energie efficiënt te verhogen kan de systeemtechnologie van SMA op een eenvoudige manier gecombineerd worden met verschillende batterijtechnologieën. Verder bestaat het gamma van SMA uit intelligente oplossingen voor energiebeheer, uitgebreide diensten en het operationeel beheer van zonne-energiecentrales. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal, nabij Kassel in Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep heeft meer dan 3.000 werknemers over de hele wereld in dienst, inclusief 500 in Development. De bekroonde technologie van SMA is wereldwijd beschermd door ongeveer 900 octrooien en gebruiksmodellen. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de TecDAX opgenomen.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd Bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel. +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel. +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de

Disclaimer:
Dit persbericht heeft als doel informatie te verstrekken en is geen aanbieding of uitnodiging tot registratie, aankoop, aanhouden of verkopen van effecten van SMA Solar Technology AG (“het bedrijf”) of een huidige of toekomstige dochteronderneming van het bedrijf, noch vormt het de basis van, of kan het verbonden zijn met, enig contract tot aankoop of registratie voor effecten van het bedrijf of enig lid van de SMA Group of eender welke andere verbintenis. Effecten mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of een vrijstelling van registratie overeenkomstig de Amerikaanse Effectenwet van 1933, zoals gewijzigd.
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden omschrijven. Dit zijn eveneens de verklaringen inzake veronderstellingen en prognoses. Deze verklaringen zijn gebaseerd op plannen, inschattingen en prognoses die het Bestuur van SMA Solar Technology AG (SMA of bedrijf) beschikbaar heeft op dit ogenblik. Toekomstgerichte verklaringen zijn dus enkel geldig op de dag waarop ze gemaakt werden. Toekomstgerichte verklaringen omvatten door haar aard risico’s, onzekerheden en andere factoren die kunnen leiden tot noemenswaardige verschillen tussen de werkelijke resultaten, de financiële positie, de ontwikkeling of de prestaties van de ondernemingen en de inschattingen die hier gegeven worden. Deze factoren bestaan uit deze die SMA besproken heeft in gepubliceerde rapporten. Deze rapporten kunnen teruggevonden worden op de website van SMA. Het bedrijf aanvaardt geen verplichting om deze toekomstgerichte verklaringen te updaten of aan te passen ten gevolge van toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.