Jaarlijkse Algemene Vergadering van SMA Solar Technolgy AG verleent volledige kwijtschelding aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht met een duidelijke meerderheid en besluit dividend uit te keren

Jaarlijkse Algemene Vergadering van SMA Solar Technolgy AG verleent volledige kwijtschelding aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht met een duidelijke meerderheid en besluit dividend uit te keren

Op de 2021 Jaarlijkse Algemene Vergadering van vandaag, die online plaatsvond omwille van de coronaviruscrisis, verleenden de aandeelhouders van SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) volledige kwijtschelding aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht voor het boekjaar 2020, met een duidelijke meerderheid van respectievelijk meer dan 99% en meer dan 95%. Een grote meerderheid was ook voorstander van de andere voorstellen. Ongeveer 100 aandeelhouders woonden de digitale Jaarlijkse Algemene Vergadering van SMA Solar Technology AG voor 2021 bij en daarbij waren 83% van de stemgerechtigden aanwezig. De Jaarlijkse Algemene Vergadering volgde het voorstel van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en keurde de uitbetaling van het dividend van € 0,30 per in aanmerking komend toonderaandeel goed voor het boekjaar 2020.

In 2020 publiceerde SMA een toename van de omzet met ongeveer 12% tot € 1027 miljoen. De winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) verdubbelde tot € 72 miljoen. Deze groei is met name te danken aan de zeer goede bedrijfsresultaten in de segmenten Home Solutions en Large Scale & Project Solutions. Het nettoresultaat bedroeg € 28,1 miljoen. Met een totale uitbetaling van € 10,4 miljoen bedraagt de uitbetalingsverhouding in verhouding tot de netto-inkomsten 37%. De depositobanken zullen starten met het uitbetalen van dividenden op 4 juni 2021.

SMA behaalde een aanzienlijk beter bedrijfsresultaat in het eerste kwartaal van 2021 dan in de eerste drie maanden van het voorgaande jaar, ondanks lagere verkoopcijfers. De winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) steeg tot € 20 miljoen (Q1 2020: € 12 miljoen). De omzet bedroeg € 240 miljoen (Q1 2020: - € 288 miljoen). De lagere verkoop ten opzichte van vorig jaar kwam voornamelijk door de uitgestelde orders als gevolg van de wereldwijde coronaviruspandemie en een stijging van de prijs van zonnestroommodules. Bovendien omvatte de verkoop in het eerste kwartaal van het vorige jaar een uitzonderlijk groot project in de V.S. Het kwartaal van het voorgaande jaar is daarom slechts tot op zekere hoogte geschikt als referentieperiode.

"SMA heeft tot dusver de aanzienlijke uitdagingen verwant aan de coronaviruscrisis met succes overwonnen en behaalde alle vooropgestelde doelen zonder overheidssteun," aldus SMA Chief Executive Officer Jürgen Reinert. "We zijn trots om wederom een dividend uit te kunnen betalen aan onze aandeelhouders, gebaseerd op de positieve bedrijfsresultaten van vorig jaar en de voorspelde groei voor 2021. De Raad van Bestuur heeft nog steeds vertrouwen in het behalen van de omzet- en winstprognose voor het boekjaar 2021, zoals gepubliceerd in februari. Met het oog op de stijgende vaccinatiecijfers, de verminderde economische onzekerheid en verschillende politieke initiatieven voor klimaatverbetering, verwachten wij een hogere vraag van onze kernmarkten in Europa en de V.S. tijdens de tweede helft van het jaar."

De Raad van Bestuur van SMA volgt de huidige onzekerheid, die de levering van elektronische componenten bemoeilijkt, op de voet. Tot dusver zijn er geen waarneembare effecten geweest voor de productiehoeveelheden. De Raad van Bestuur zal ook de ontwikkelingen in verband met de coronacrisis op de voet volgen, zodat er snel en flexibel kan worden gereageerd op een plotselinge toename van de vraag. De Raad van Bestuur van SMA bevestigt de omzet- en winstverwachting voor het boekjaar 2021, zoals gepubliceerd op 5 februari 2021, die een omzetstijging tussen € 1075 miljoen en € 1175 miljoen en een EBITDA tussen € 75 miljoen en € 95 miljoen voorspelt. De Raad van Bestuur gaat ervan uit dat SMA in de loop van het jaar haar positie op de belangrijkste markten kan versterken. Ook verwachten ze dat SMA kan profiteren van de verwachte groei van de zonnestroommarkten in Europa en Amerika en van de wereldwijde opslagmarkt. De voortdurende verbetering van de productportefeuille en de uitvoering van kostenbesparende maatregelen zullen blijven bijdragen tot de winstgevendheid van SMA.

De presentatie en de toespraak van de Raad van Bestuur, evenals verdere informatie over de Jaarlijkse Algemene Vergadering, kan online worden geraadpleegd op www.sma.de/en/investor-relations/annual–general-meeting.


Over SMA
Als wereldwijd toonaangevende specialist in zonnestroominstallatietechniek bepaalt de SMA-Groep vandaag de norm voor de decentrale en duurzame energievoorziening van morgen. Het aanbod van SMA omvat een breed gamma aan efficiënte zonnestroomomvormers en accu-omvormers, alomvattende systeemoplossingen voor zonnestroominstallaties van alle vermogenscategorieën, intelligente energiemanagementsystemen en complete oplossingen voor fotovoltaïsche, hybride dieseltoepassingen. Digitale energiediensten en een uitgebreide dienstverlening, met inbegrip van - onder meer – de exploitatie en het onderhoud van zonne-energiecentrales vervolledigen het aanbod van SMA. De omvormers van SMA werden wereldwijd in meer dan 190 landen geïnstalleerd, goed voor een totaal vermogen van zo'n 100 gigawatt. De meermaals bekroonde technologie van SMA wordt beschermd door meer dan 1.600 patenten en gebruiksmodellen. Sinds 2008 is de moedermaatschappij van de Groep, SMA Solar Technology AG, genoteerd aan de Prime Standard van de Frankfurt Stock Exchange (S92) en is genoteerd in de TecDAX-index.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel. +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Bedrijfspers
Tel. +49 561 9522-1124
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient slechts ter informatie en vormt geen aanbod of uitnodiging om in te schrijven op effecten van SMA Solar Technology AG (de "Vennootschap") of van enige huidige of toekomstige dochteronderneming van de Vennootschap (samen met de Vennootschap de "SMA-Groep" genoemd), of deze effecten te verwerven, aan te houden of te verkopen. Dit persbericht mag evenmin als basis dienen van en evenmin als betrouwbare bron worden beschouwd voor contracten voor de aankoop van of het inschrijven op effecten van de Vennootschap of een ander lid van de SMA-Groep, of voor andere verplichtingen. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de Wet op de effecten (Securities Act) van 1933 in geamendeerde vorm.

Dit persbericht bevat mogelijk verklaringen die uitspraken doen over de toekomst. Uitspraken over de toekomst zijn uitspraken die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze bevatten ook verklaringen over onze aannames en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op plannen, schattingen en prognoses die de Raad van Bestuur van SMA Solar Technology AG (SMA of vennootschap) op dit moment beschikbaar heeft. Uitspraken over de toekomst zijn daarom alleen geldig op de dag dat ze worden gedaan. Uitspraken over de toekomst bevatten van nature risico's en onzekere elementen. Diverse bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen leiden tot aanzienlijke verschillen tussen de werkelijke resultaten, de financiële positie, de ontwikkeling of de prestaties van de onderneming en de hier gegeven schattingen. Deze factoren omvatten onder meer deze die SMA heeft besproken in gepubliceerde rapporten. Deze rapporten zijn beschikbaar op de website van SMA (www.SMA.de). De onderneming aanvaardt geen enkele verplichting om deze uitspraken over de toekomst bij te werken of aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.