Jaarlijkse algemene vergadering van SMA Solar Technology AG verleent met duidelijke meerderheid volledige kwijting aan Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Jaarlijkse algemene vergadering van SMA Solar Technology AG verleent met duidelijke meerderheid volledige kwijting aan Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

De aandeelhouders van SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) hebben vandaag, op de algemene vergadering van aandeelhouders te Kassel, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht volledige kwijting verleend voor boekjaar 2018 met een meerderheid van respectievelijk meer dan 99 % en meer dan 97 %. Ook de andere agendapunten kregen de goedkeuring van de meerderheid van de algemene vergadering. Zo'n 250 aandeelhouders woonden de algemene vergadering van SMA Solar Technology AG van 2019 bij, en 86 % van de stemgerechtigden was aanwezig.

De algemene vergadering van aandeelhouders gaat akkoord met het voorstel van de Raad van Bestuur en van de Raad van Toezicht om voor boekjaar 2018 geen dividend uit te keren. SMA realiseerde in 2018 een omzet van 760,9 miljoen € en een EBITDA van -69,1 miljoen €. "2018 was een lastig jaar voor SMA", aldus Jürgen Reinert, algemeen directeur van SMA. "We werden geconfronteerd met veel uitdagingen, waaronder een tekort aan componenten, een verhoogde prijsdruk als gevolg van de internationalisering van de Chinese concurrentie, projectvertragingen en knelpunten in de opslagsystemen. Dat alles had een negatief nettoresultaat tot gevolg. Om onze hoge netto liquiditeit te behouden en om de verdere ontwikkeling van SMA als leverancier van systemen en oplossingen met eigen middelen te kunnen financieren, hebben de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van SMA beslist om geen dividend uit te keren. Onze aandeelhouders steunden dit standpunt op de algemene vergadering."

Na de relatief lage omzetcijfers van het eerste kwartaal van 2019 verwacht de Raad van Bestuur van SMA dat de omzet en het resultaat in de tweede helft van het jaar aanzienlijk zullen stijgen. "De marktsituatie is aanzienlijk verbeterd", aldus Reinert. "Daarnaast werpen onze toegenomen marketing- en verkoopactiviteiten hun vruchten af. We zien momenteel veel orders binnenkomen, vooral op het gebied van projecten. Er is ook een positieve trend in de segmenten van de residentiële en commerciële zonnestroomsystemen. Sinds eind maart is onze product gerelateerde orderportefeuille weer met 80 % gestegen, tot meer dan 420 miljoen €. Met deze orderportefeuille en de omzet die we dit jaar al realiseerden, halen we nu al meer dan 75 % van onze jaarlijkse verkoopdoelstelling."

De Raad van Bestuur van SMA bevestigt in dat verband zijn omzet- en winstvooruitzichten voor boekjaar 2019. Die prognoses gaan uit van een omzet tussen 800 miljoen € en 880 miljoen € en een EBITDA tussen 20 miljoen € en 50 miljoen €. De Raad van Bestuur gaat ervan uit dat de waardeverminderingen en de afschrijvingen ongeveer 50 miljoen € zullen bedragen.

De presentatie en de toespraak van de Raad van Bestuur en andere informatie over de algemene vergadering van aandeelhouders zijn online te vinden op www.sma.de/en/investor-relations/annual–general-meeting.


Over SMA
Als wereldwijd toonaangevende specialist in fotovoltaïsche installatietechniek bepaalt de SMA-Groep vandaag de norm voor de decentrale en duurzame energievoorziening van morgen. Het aanbod van SMA omvat een breed gamma aan efficiënte fotovoltaïsche omvormers, alomvattende systeemoplossingen voor fotovoltaïsche systemen van alle vermogenscategorieën, intelligente energiemanagementsystemen en oplossingen voor accuopslag, evenals complete oplossingen voor fotovoltaïsche, hybride dieseltoepassingen. Digitale energiediensten en een uitgebreide dienstverlening, met inbegrip van - onder meer - de exploitatie en het onderhoud van fotovoltaïsche centrales vervolledigen het aanbod van SMA af. De omvormers van SMA werden in wereldwijd in meer dan 190 landen geïnstalleerd, goed voor een totaal vermogen van zo'n 75 gigawatt. De meermaals bekroonde technologie van SMA wordt beschermd door meer dan 1300 patenten en gebruiksmodellen. Sinds 2008 is de moedermaatschappij van de groep, SMA Solar Technology AG, genoteerd aan de Prime Standard van de Aandelenbeurs van Frankfurt (S92) en is het bedrijf opgenomen in de SDAX-index.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd Bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel. +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Contactpersoon voor de pers:
Susanne Henkel
Manager Vakpers
Tel. +49 561 9522-1124
Presse@SMA.de


Vrijwaringsclausule:
Dit persbericht dient slechts ter informatie en vormt geen aanbod of uitnodiging om in te schrijven op effecten van SMA Solar Technology AG (de "Vennootschap") of van enige huidige of toekomstige dochteronderneming van de Vennootschap (samen met de Vennootschap de "SMA-Groep" genoemd), of deze effecten te verwerven, aan te houden of te verkopen. Dit persbericht mag evenmin als basis dienen van en evenmin als betrouwbare bron worden beschouwd voor contracten voor de aankoop van of het inschrijven op effecten van de Vennootschap of een ander lid van de SMA-Groep, of voor andere verplichtingen. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de Wet op de effecten (Securities Act) van 1933 in geamendeerde vorm.

Dit persbericht bevat mogelijk verklaringen die uitspraken doen over de toekomst. Uitspraken over de toekomst zijn uitspraken die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze bevatten ook verklaringen over onze aannames en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op plannen, schattingen en prognoses die de Raad van Bestuur van SMA Solar Technology AG (SMA of vennootschap) op dit moment beschikbaar heeft. Uitspraken over de toekomst zijn daarom alleen geldig op de dag dat ze worden gedaan. Uitspraken over de toekomst bevatten van nature risico's en onzekere elementen. Diverse bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen leiden tot aanzienlijke verschillen tussen de werkelijke resultaten, de financiële positie, de ontwikkeling of de prestaties van de onderneming en de hier gegeven schattingen. Deze factoren zijn onder meer de factoren die SMA bespreekt in de rapporten die het bedrijf publiceert. Deze rapporten zijn beschikbaar op de website van SMA (www.SMA.de). De onderneming aanvaardt geen enkele verplichting om deze uitspraken over de toekomst bij te werken of aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.