Lydia Sommer benoemd tot nieuwe financieel directeur van SMA Solar Technology AG

De raad van bestuur van SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) heeft Lydia Sommer benoemd tot directielid van de onderneming. Mevrouw Sommer neemt vanaf 1 november 2012 de leiding over financiën en rechten over van Pierre-Pascal Urbon, die tot nu toe een veelzijdige rol had: verantwoordelijke voor deze gebieden, woordvoerder van de directie en Chief Financial Officer. In de toekomst zal Pierre-Pascal Urbon zich in de rol van directiewoordvoerder vooral op de ondernemingstrategie en de internationalisering van de onderneming concentreren. Lydia Sommer is overgestapt van het Siemens-concern, waar zij reeds verschillende topposities binnen nationale en internationale financiën en controlling bekleedde.

Om de bewezen kansen op de internationale zonne-energiemarkten in een moeilijke marktomgeving systematisch en efficiënt te benutten, heeft de raad van bestuur besloten om de directie van SMA weer uit te breiden van vier naar vijf leden. "Onder de gewijzigde omstandigheden van de internationale zonne-energiemarkten zijn de consequente omzetting, de verdere ontwikkeling van de ondernemingsstrategie en de verdere internationalisering van SMA van cruciaal belang voor het succes van de onderneming op lange termijn.", aldus Pierre-Pascal Urbon. "Dankzij de uitbreiding van de directie van SMA kan ik me volledig op deze taken toeleggen."

"Met Lydia Sommer hebben wij een vrouwelijke manager met internationale ervaring op het gebied van financiën en rechten aangeworven, die ongetwijfeld een uitstekende aanwinst zal zijn voor ons gevestigde directieteam.", zegt Günther Cramer, voorzitter van de raad van bestuur van SMA Solar Technology AG. "Terwijl Pierre-Pascal Urbon de strategische koers voor het toekomstige succes van de onderneming verder ontwikkelt, wordt het de taak van mevrouw Sommer om de financiële onafhankelijkheid van SMA uit te bouwen en de kostenoptimalisatie te versnellen."

Met ingang van 1 november 2012 bestaat de directie van SMA Solar Technology AG uit de volgende leden: Pierre-Pascal Urbon (woordvoerder, strategie), Jürgen Dolle (personeel, operations), Roland Grebe (technologie), Lydia Sommer (financiën en rechten) en Marko Werner (verkoop).

 

Over SMA
De SMA Groep draaide in 2011 een omzet van 1,7 miljard euro en is de wereldwijde marktleider op het gebied van zonne-energieomvormers, een belangrijk onderdeel van alle PV installaties. De hoofdzetel bevindt zich in Niestetal nabij het Duitse Kassel en is vertegenwoordigd in 21 landen op zes verschillende continenten. Wereldwijd worden zo’n 5500 mensen tewerkgesteld, plus een aantal tijdelijke werknemers dat varieert op seizoensbasis. Het brede productgamma van SMA omvat omvormers die compatibel zijn met elk paneel op de markt en dit voor alle installatiegroottes. Het productgamma omvat zowel omvormers voor PV installaties in een netwerk, alsook omvormers voor vrijstaande installaties. Zo biedt SMA alle mogelijke technische oplossingen aan met betrekking tot omvormers voor alle installatiegroottes en -types. Sinds 2008 is het hoofdbedrijf van de holding, SMA Solar Technology AG, genoteerd op de beurs van Frankfurt (Prime Standard of the Frankfurt Stock Exchange, S92) alsook op de TecDAX-index. Gedurende de laatste jaren werd het bedrijf beloond met meerdere onderscheidingen voor uitmuntendheid als werkgever en in 2011 en 2012 werd het ook eerste in de “Great Place to Work”® wedstrijd.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel. +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Persreferent
Tel. +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-531400
Presse@SMA.de

Contact Investor Relations:
Stephanie Kniep
Afdelingshoofd Investor Relations
Tel. +49 561 9522-2222
Fax +49 561 9522-2223
IR@SMA.de
Julia Damm
Manager, Investor Relations
Tel. +49 561 9522-1164


Disclaimer:

Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt niet een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG („maatschappij“) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (samen met de maatschappij: „SMA Groep“). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA Groep.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of maatschappij). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten door de aard van de zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier genoemde inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De maatschappij verplicht zich in geen enkel opzicht deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.