Navigant Research: SMA is de toonaangevende leverancier op het gebied van oplossingen voor energiebeheer en energiemonitoring voor residentiële zonnestroominstallaties

Niestetal, September 26, 2017 – SMA Solar Technology AG (SMA) is de wereldleider op het gebied van oplossingen voor energiemonitoring en -beheer voor residentiële zonnestroominstallaties. Dit werd zopas bevestigd door een studie van het Amerikaanse onderzoeksbureau Navigant Research. In zijn rapport over residentiële monitoring voor zonnestroomsystemen en HEMS (Home Energy Management Systems) onderzocht Navigant de strategie en realisatie van 15 toonaangevende leveranciers op het gebied van oplossingen voor energiemonitoring en -beheer. Uit de studie bleek dat SMA boven zijn concurrenten uitstak.

“Zonder een intelligent energiebeheer kan het enorme potentieel van zonnestroomsystemen niet optimaal benut worden”, zo stelt de CEO van SMA, Pierre-Pascal Urbon. “We hebben bij SMA reeds in een vroeg stadium fors geïnvesteerd in softwareontwikkeling, waardoor we al ruim een kwart miljoen zonnestroomsystemen hebben kunnen connecteren op onze Sunny Portal.” “Dankzij onze Sunny Home Manager 2.0 kunnen particuliere ondernemers van kleine en middelgrote ondernemingen hun systemen optimaal inzetten om nog meer zonnestroom voor eigen gebruik op te wekken. Eind dit jaar zal ons ennexOS-platform de commerciële klanten bovendien de mogelijkheid bieden om hun zonnestroomsystemen bijvoorbeeld te connecteren met hun airco-installaties en opslagsystemen zodat ze in hun productievestiging zoveel mogelijk rechtstreeks zonnestroom zullen kunnen gebruiken. Wij zijn dan ook verheugd dat het prestatievermogen van onze oplossingen voor energiebeheer ook in deze context erkend werd in de recente studie van Navigant Research.”

In zijn analyse van de 15 toonaangevende leveranciers op het gebied van systemen voor energiemonitoring en -beheer hanteerde Navigant Research de volgende criteria: visie, strategie inzake marktbenadering, partners, technologie, geografische reikwijdte, sales, marketing en distributie, productprestatie, productportfolio, ecosysteem, en doorzettingsvermogen.


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van € 1 miljard in 2016 wereldmarktleider op het gebied van omvormers voor zonnepanelen, die een essentieel onderdeel vormen van elke zonnestroominstallatie.SMA biedt een uitgebreid product- en oplossingengamma aan die hoge rendementen toelaten zowel voor residentiële en commerciële zonnestroominstallaties als voor grootschalige centrales. Teneinde het zelfverbruik van zonne-energie efficiënt te verhogen kan de systeemtechnologie van SMA op een eenvoudige manier gecombineerd worden met verschillende batterijtechnologieën. Verder bestaat het gamma van SMA uit intelligente oplossingen voor energiebeheer, uitgebreide diensten en het operationeel beheer van zonne-energiecentrales. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal, nabij Kassel in Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep heeft meer dan 3.000 werknemers over de hele wereld in dienst, inclusief 500 in Development. De bekroonde technologie van SMA is wereldwijd beschermd door ongeveer 900 octrooien en gebruiksmodellen. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de TecDAX opgenomen.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de 

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.