Onderzoeksproject PV-KWK: intelligent energiebeheer en fotovoltaïsche (PV) combinatiesystemen voor residentiële stroom-warmtekrachtkoppeling

Niestetal, 5 december 2014 – SMA Solar Technology AG (SMA), Vaillant en de Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule in Aken onderzoeken in een gezamenlijk project de mogelijkheden van de intelligente koppeling van PV-installaties met warmtekrachtkoppelingen (WKK) en warmtepompverwarmingssystemen. In het onderzoeksproject PV-KWK moeten oplossingen worden ontwikkeld, die PV en WKK- of warmtepompverwarmingssystemen optimaal met elkaar combineren, synergieën openleggen en voor veel situaties geschikt zijn. Een ander doel is het optimaliseren van het lastbeheer van de elektrische stroomverbruikers en het gebruik van energieopslag bij pure PV-systemen tot een intelligente integratie van elektrische mobiliteit. SMA is coördinator voor het project dat tot november 2017 loopt en een budget van ongeveer 5,5 miljoen euro toegewezen kreeg. Het Duitse Ministerie van Onderwijs en Onderzoek subsidieert het samenwerkingsproject met drie miljoen euro in het kader van de subsidiemaatregel "Onderzoek en ontwikkeling voor PV".

"Meer en meer huishoudens en bedrijven nemen met zonnepanelen en decentrale warmtekrachtkoppelingen hun stroom- en warmtevoorziening in eigen handen en maken zich onafhankelijker van stijgende energieprijzen. De intelligente koppeling van PV-installaties en warmtekrachtkoppelingen biedt hier aantrekkelijke en technisch geavanceerde perspectieven", zegt Roland Grebe, directeur technische innovaties bij SMA. Om dit te benutten moet een modulair systeem van op elkaar afgestemde, flexibel-inzetbare en combineerbare energievoorzienings- en besturingscomponenten worden gecreëerd voor de stroom- en warmtevoorziening in gebouwen, met interfaces tot de energiemarkt en netwerkbeheer. Daarbij wordt een beroep gedaan op verschillende technologieën voor warmtepompen en WKK, elektrische en thermische opslag en lastbeheer voor elektrische verbruikers.

Door een intelligente koppeling kunnen warmtepompen en WKK's die aanvankelijk enkel voor warmtevoorziening werden geïnstalleerd bijvoorbeeld extra taken overnemen om de fluctuerende stroomvoorziening van zonnepanelen te compenseren. Omgekeerd kan het lastbeheer en eventueel ook de energieopslag van het PV-systeem de werking van de verwarmingscomponenten (WKK of warmtepomp) gelijkstellen en deze toestellen, rekening houdend met de comforteisen van de gebruiker, ontlasten. Dergelijke combinatiesystemen kunnen ingezet worden voor een individuele optimalisatie van het eigenverbruik, voor netontlasting, in overeenstemming met energie-economische optimalisatiecriteria, als "gepoolde virtuele krachtcentrale" of ook als combinatie van deze verschillende benaderingen. 

SMA zal in het kader van het onderzoeksproject zijn bewezen energiebeheeroplossingen uitbreiden en optimaliseren en samen met de partners open interfacestandaarden uitwerken. In de praktijktest zullen diverse proefinstallaties in een- en meergezinshuizen of commerciële gebouwen worden geëvalueerd om zo de bruikbaarheid in de praktijk van de oplossingen aan te tonen.

Het samenwerkingsproject PV-KWK, dat door het Duitse Ministerie van Onderwijs en Onderzoek wordt gesubsidieerd moet de wetenschappelijke en technologische basis vormen voor nieuwe, fabrikant-overkoepelende systeemoplossingen voor de wereldmarkt en de desbetreffende toekomstige producten van de Duitse industrie. Als gevolg daarvan zullen duurzame PV-systemen en zeer efficiënte verwarmingstechnologieën efficiënter dan voorheen worden gecombineerd en met een veel grotere omvang op het gebied van de energievoorziening. Het project zal dus niet alleen bijdragen om Duitsland als economische en industrieel centrum veilig te stellen, maar ook aan de bescherming van het klimaat en de natuurlijke grondstoffen en tenslotte aan de wereldwijde energietransitie door middel van een versnelde verspreiding van zonne-energie.


Over SMA 
De SMA groep is met een omzet van 0,9 miljard euro in 2013 wereldmarktleider op het gebied van zonnestroom omvormers, een essentieel onderdeel van elke zonnestroominstallatie, en biedt als energiebeheerconcern innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is in 21 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 5000 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke omvormers voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van zonnestroominstallaties. Het productassortiment omvat zowel systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten zonnestroominstallaties en ook voor eiland- en hybride systemen. Het serviceassortiment wordt door uitgebreide services en het operationeel beheren van grootschalige zonne-energiecentrales afgerond. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en opgenomen in de TecDAX.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de 

Perscontact:
Susanne Henkel
Contactpersoon voor de pers
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de 

Contactgegevens Investor Relations:
Julia Damm
Manager Investor Relations
Tel. +49 561 9522-2222
Fax +49 561 9522-2223
IR@SMA.de 


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en houdt geen aanbod of uitnodiging tot inschrijving of aankoop in, het verkrijgen, behouden of verkopen van effecten van SMA Solar Technology AG (de ”Onderneming“) of een huidige of toekomstige dochteronderneming daarvan (samen met de Onderneming: ”SMA-groep“). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst of toezegging in verband met de aankoop of verkoop van effecten van de Onderneming of van een lid van de SMA-groep. Aandelen mogen in de Verenigde Staten van Amerika niet worden aangeboden of verkocht zonder registratie of vrijstelling van registratie zoals is aangegeven in de aangepaste versie van de U.S. Securities Act of 1933.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op planningen, ramingen en prognoses waarover de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of onderneming) op dit moment beschikt. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden gedaan. Toekomstgerichte verklaringen bevatten door de aard van de zaak risico's en onzekerheden. Verschillende bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de onderneming wezenlijk afwijken van de hier genoemde inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De onderneming neemt geen enkele verplichting op zich om deze toekomstgerichte verklaringen te updaten of aan te passen als gevolg van toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.