Onderzoeksproject PV-Regel: Concepten en oplossingen voor de voorziening van balanceringsvermogen met zonne-energie

Niestetal, 21 oktober 2014—SMA Solar Technology AG (SMA), het Institute for High Voltage Technology and Electrical Energy Systems (elenia) van Technische Universität Braunschweig en GEWI AG zijn een gezamenlijk onderzoeksproject gestart om te onderzoeken hoe PV-systemen balanceringsvermogen kunnen produceren voor de stabiliteit van elektriciteitsnetten in de toekomst. Het doel is om geschikte technische oplossingen te ontwikkelen voor PV-installaties gaande van kleine systemen voor particulieren tot grootschalige zonne-energiecentrales en hun haalbaarheid aan te tonen door middel van een veldtest. SMA is de coördinator van het PV-Regelproject, dat loopt tot juli 2017 en een budget kreeg toegewezen van ongeveer drie miljoen euro. De vier Duitse transmissienetbeheerders Amprion, TenneT, TransnetBW en 50Hertz treden op als associate partners. Het onderzoek wordt door het Duitse ministerie van Economische Zaken en Energie gefinancierd in het kader van het initiatief Duurzame Elektriciteitsnetten.

Met een steeds groter wordend aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de elektriciteitsproductie moet duurzame energie de verantwoordelijkheid opnemen voor het systeem en voor het stabiliseren van het elektriciteitsnet. Balanceringsvermogen leveren indien nodig om de netfrequentie te behouden, is daarin een centraal aspect. De partners van dit gezamenlijke project willen de principes bestuderen van het verstrekken van balanceringsvermogen met zonne-energie, met name op internationaal niveau, en economisch optimale eisenprofielen ontwikkelen voor de toekomstige levering van balanceringsvermogen met zonne-energie. "Zelfs vandaag zijn PV-systemen al volledig betrokken bij het netbeheer. Het potentieel voor een nog grotere betrokkenheid in de toekomst is van wezenlijk belang.", verklaarde Roland Grebe, bestuurslid voor technische innovatie bij SMA op de eerste vergadering. 

Andere doelstellingen van het project omvatten de ontwikkeling van innovatieve concepten voor zonne-energiecentrales om balanceringsvermogen te produceren en het testen van een batterij-omvormer in de megawatt-klasse, die in een instant reserve kan voorzien. In de categorie van de kleinschalige installaties is het doel praktische systeemoplossingen voor de levering van balanceringsvermogen met honderden, en uiteindelijk duizenden, gedecentraliseerde en gekoppelde PV-systemen te ontwikkelen en daarna evalueren.

Naast het PV-Regel-onderzoeksproject werkt SMA samen met partners uit de wetenschap en de industrie in andere door de overheid gesteunde projecten aan andere belangrijke vraagstukken met betrekking tot de netintegratie van zonne-energie en innovatieve oplossingen voor de energietransitie. Deze omvatten, onder meer, de bijdrage van PV-systemen aan spanningsbehoud, aan het beheer van reactief vermogen en aan netstabiliteit, evenals de rol van de zonne-energie in netrestauratie, de integratie van accu's en intelligente oplossingen voor energiebeheer.


Over SMA 
De SMA groep is met een omzet van 0,9 miljard euro in 2013 wereldmarktleider op het gebied van zonnestroom omvormers, een essentieel onderdeel van elke zonnestroominstallatie, en biedt als energiebeheerconcern innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is in 21 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 5000 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke omvormers voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van zonnestroominstallaties. Het productassortiment omvat zowel systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten zonnestroominstallaties en ook voor eiland- en hybride systemen. Het serviceassortiment wordt door uitgebreide services en het operationeel beheren van grootschalige zonne-energiecentrales afgerond. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en opgenomen in de TecDAX.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de 

Perscontact:
Susanne Henkel
Contactpersoon voor de pers
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de 

Contactgegevens Investor Relations:
Julia Damm
Manager Investor Relations
Tel. +49 561 9522-2222
Fax +49 561 9522-2223
IR@SMA.de 


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en houdt geen aanbod of uitnodiging tot inschrijving of aankoop in, het verkrijgen, behouden of verkopen van effecten van SMA Solar Technology AG (de ”Onderneming“) of een huidige of toekomstige dochteronderneming daarvan (samen met de Onderneming: ”SMA-groep“). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst of toezegging in verband met de aankoop of verkoop van effecten van de Onderneming of van een lid van de SMA-groep. Aandelen mogen in de Verenigde Staten van Amerika niet worden aangeboden of verkocht zonder registratie of vrijstelling van registratie zoals is aangegeven in de aangepaste versie van de U.S. Securities Act of 1933.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op planningen, ramingen en prognoses waarover de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of onderneming) op dit moment beschikt. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden gedaan. Toekomstgerichte verklaringen bevatten door de aard van de zaak risico's en onzekerheden. Verschillende bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de onderneming wezenlijk afwijken van de hier genoemde inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De onderneming neemt geen enkele verplichting op zich om deze toekomstgerichte verklaringen te updaten of aan te passen als gevolg van toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.