Ontwerpen van grote zonnestroominstallaties wordt nog efficiënter: SMA en Trace Software verbinden hun planning tools

Ontwerpen van grote zonnestroominstallaties wordt nog efficiënter: SMA en Trace Software verbinden hun planning tools

Installateurs en projectontwikkelaars kunnen grote zonnecentrales nu nog efficiënter plannen. Het is zelfs mogelijk om zonnestroominstallaties met een vermogen boven 1 Megawatt te bekijken, inclusief alle parameters en in 3D. Dit wordt mogelijk gemaakt door koppeling van de web app’s Sunny Design van SMA Solar Technology AG (SMA), en archelios™ PRO van Trace Software. De nieuwe interface maakt constante gegevensinvoer onnodig, vergt minder inspanning bij het plannen en vereenvoudigt de haalbaarheidsstudie. Met Sunny Design beschikken de gebruikers over het optimale ontwerp van het zonnestroomsysteem - inclusief de EV-laadstations - en archelios™ PRO biedt hen de diverse opties voor de opbrengstanalyse en de haalbaarheidsstudie van de gehele installatie.

"Door onze Sunny Design planningssoftware en archelios™ PRO van Trace Software met elkaar te verbinden, wordt het nog eenvoudiger om een duurzame energievoorziening te configureren voor huishoudelijke en commerciële ondernemingen, met zonnestroominstallaties op daken of op de grond.” zegt Dr. Thomas Straub, Senior Product Manager Sunny Design bij SMA. "Exploitanten en eigenaars die energiesystemen plannen op basis van zonne-energie, beschikken over snellere, eenvoudigere projectimplementatie, en betrouwbare analyses in de eerste ontwerpfase."

"Deze onderlinge verbinding maakt het mogelijk om het beste van SMA’s knowhow en de haalbaarheidsstudies van archelios™ PRO te gebruiken voor elk type zonnestroomproject, van bij de start van het ontwerp tot de geavanceerde 3D-concepten." zegt Dr. Stéphane Boussac, archelios™ Suite Manager bij Trace Software. "Door de tools van SMA en Trace Software met elkaar te verbinden, is het ontwerpen van zonnestroomsystemen nog eenvoudiger geworden voor de ontwikkelaars van zonne-energieprojecten."

Sunny Design Pro stelt systeemplanners in staat om netgekoppelde, off-grid, en PV-hybride systemen in hun ontwerpen op te nemen, evenals systemen met energieopslag. Ook de optimale lay-out en dimensionering voor systemen met accu-omvormers, laadpalen, en energiemanagement maken hier deel van uit. Daarnaast geeft Sunny Design Pro u de mogelijkheid om inkoop- en verkooptarieven flexibel te beheren, verbruiks- en laadprofielanalyses te maken en het gebruik van accuopslag te bestuderen, ook in toepassingen met peak shaving. U kunt ook nauwkeurige scenario’s maken met voorwerpen zoals bomen, dakvensters, schoorstenen of meerdere gebouwen, zodat u in de eerste fase van uw project schaduw op de modules kunt simuleren en analyseren.

Zodra het zonne-energieproject (met of zonder 3D-model) naadloos geïmporteerd is in de archelios™ PRO van Trace Software, kunt u doorgaan met de bekabeling van de stringomvormers, de gedetailleerde beoordeling van opbrengst/verlies en de analyse van de zelfconsumptie. Als dit gebeurd is, kunt u studierapporten bewerken in PDF of csv, Kml- of Dxf-plannen aanmaken, en het elektrische ontwerp voltooien in archelios™ CALC.


Over SMA
Als wereldwijd toonaangevende specialist in zonnestroom- en opslagsysteemtechnologie, bepaalt de SMA-Groep vandaag de norm voor de decentrale en duurzame energievoorziening van morgen. Het aanbod van SMA omvat een breed gamma aan efficiënte zonnestroomomvormers en accu-omvormers, alomvattende systeemoplossingen voor zonnestroom- en opslagsystemen van alle vermogenscategorieën, intelligente energiebeheersystemen, laadoplossingen voor elektrische voertuigen en power-to-gas toepassingen. Digitale energiediensten en een uitgebreide dienstverlening, met inbegrip van - onder meer – de exploitatie en het onderhoud van zonne-energiecentrales vervolledigen het aanbod van SMA. De omvormers van SMA werden wereldwijd in meer dan 190 landen geïnstalleerd, goed voor een totaal vermogen van zo'n 113 gigawatt. De meermaals bekroonde technologie van SMA wordt beschermd door meer dan 1.700 patenten en gebruiksmodellen. Sinds 2008 is de moedermaatschappij van de Groep, SMA Solar Technology AG, genoteerd aan de Prime Standard van de Frankfurt Stock Exchange (S92) en is genoteerd in de SDAX-index.


Over Trace Software International
Trace Software ontwerpt al meer dan 30 jaar software voor het ontwerp en de bediening van elektrische en zonnestroominstallaties voor de bouw en de industrie. De oplossingen van Trace Software voldoen aan de behoeften van elektrische en zonnestroomprojecten, van ontwerp tot ingebruikname, en netwerkdimensionering. Het bedrijf is ook aanwezig op de digitale mock-up markt met een compleet platform voor het ontwerpen van elektrische installaties in Open BIM. Trace Software, gevestigd in Saint-Romain de Colbosc in Frankrijk, verdeelt zijn tools in Europa, Afrika, Zuid-Amerika en Azië via verdelers of dochterondernemingen in Duitsland, Spanje, Marokko en China. Trace Software perscontact : Karine PINSON – Marketing and communication manager – kpinson@trace-software.com


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel. +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

SMA Benelux
Generaal De Wittelaan 19b
2800 Mechelen
België

Perscontact:
Liesbeth Hermans
Head of Marketing Western Europe
Tel. +32 476 20 94 74
Marketing@SMA-Benelux.com


Disclaimer:
Dit persbericht dient slechts ter informatie en vormt geen aanbod of uitnodiging om in te schrijven op effecten van SMA Solar Technology AG (de "Vennootschap") of van enige huidige of toekomstige dochteronderneming van de Vennootschap (samen met de Vennootschap de "SMA-Groep" genoemd), of deze effecten te verwerven, aan te houden of te verkopen. Dit persbericht mag evenmin als basis dienen van en evenmin als betrouwbare bron worden beschouwd voor contracten voor de aankoop van of het inschrijven op effecten van de Vennootschap of een ander lid van de SMA-Groep, of voor andere verplichtingen. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de Wet op de effecten (Securities Act) van 1933 in geamendeerde vorm.

Dit persbericht bevat mogelijk verklaringen die uitspraken doen over de toekomst. Uitspraken over de toekomst zijn uitspraken die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze bevatten ook verklaringen over onze aannames en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op plannen, schattingen en prognoses die de Raad van Bestuur van SMA Solar Technology AG (SMA of vennootschap) op dit moment beschikbaar heeft. Uitspraken over de toekomst zijn daarom alleen geldig op de dag dat ze worden gedaan. Uitspraken over de toekomst bevatten van nature risico's en onzekere elementen. Diverse bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen leiden tot aanzienlijke verschillen tussen de werkelijke resultaten, de financiële positie, de ontwikkeling of de prestaties van de onderneming en de hier gegeven schattingen. Deze factoren omvatten onder meer deze die SMA heeft besproken in gepubliceerde rapporten. Deze rapporten zijn beschikbaar op de website van SMA (www.SMA.de). De onderneming aanvaardt geen enkele verplichting om deze uitspraken over de toekomst bij te werken of aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.