Opslagsysteem met accu-omvormers van SMA garandeert stroomvoorziening, zelfs bij uitval van het net

Opslagsysteem met accu-omvormers van SMA garandeert stroomvoorziening, zelfs bij uitval van het net

Tegen 2020 wil de gemeente Bordesholm in Sleeswijk-Holstein, Duitsland, zich uitsluitend met hernieuwbare energie bevoorraden. Een opslagsysteem van tien megawatt dat inmiddels in bedrijf is genomen, voorziet in de primaire exploitatiereserve die hiervoor nodig is en staat in de voor de stroomvoorziening in het geval waarin zich in het net een storing voordoet. SMA Solar Technology AG (SMA) leverde voor het project een gecoördineerde systeemoplossing die bestaat uit accu-omvormers van het type Sunny Central Storage en een Hybrid Controller van SMA. De systeemoplossing is voorzien van een nieuwe, bijkomende modus voor zelfstandig functioneren, een heropstartfunctie bij netstoringen en functies die de hersynchronisatie met het net mogelijk maken.

"Onze omvormers van het type Sunny Central Storage vormen een ideale combinatie met het opslagsysteem van tien megawatt in Bordesholm", zegt Mohamed Mostafa, hoofd Industriële Opslagoplossingen bij SMA. "De zeven krachige omvormers van het type Sunny Central Storage en de Hybrid Controller van SMA - die het hele systeem regelt - integreren het opslagsysteem optimaal in het elektriciteitsnet. De accu-omvormers zijn uitgerust met nieuwe functies voor netvorming en heropstarten na een stroomstoring, die een alleenstaand netwerk kunnen vormen binnen enkele milliseconden, zodat de stroomvoorziening bij uitval van het elektriciteitsnet niet onderbroken wordt."

"Met de innovatieve accu-omvormers van SMA kan het accu-opslagsysteem, goed voor een vermogen van 15 MWh, 10 MWh aan primaire bedrijfsreserve leveren," legt Matthias Leuthold uit, hoofd Opslagactiviteiten bij Renewable Energy Systems Deutschland GmbH (RES). "Dankzij de nieuwe functies zorgen de omvormers van het type Sunny Central Storage van SMA het mogelijk om de stroomvoorziening van de bewoners zelfs bij een netstoring in stand te houden. Dit was een van de belangrijkste criteria voor onze klant, het regionale nutsbedrijf Versorgungsbetriebe Bordesholm (VBB). Bovendien kunnen andere diensten, zoals heropstartfunctionaliteit en de mogelijkheid om een alleenstaand netwerk te vormen, in het elektriciteitsnet worden geïntegreerd. Beide functies werden tijdens de inbedrijfstelling uitgetest en voldeden volledig aan onze verwachtingen op het gebied van geplande en ongeplande afsluiting van het net."

Naarmate het aandeel van hernieuwbare energie in het elektriciteitsnet toeneemt, worden grote, op het net aangesloten accu-opslagsystemen, zoals dat van projectontwikkelaar Renewable Energy Systems (RES) in Bordesholm, steeds belangrijker voor de frequentieregeling. Enerzijds zorgen zij voor een exploitatiereserve om de stabiliteit van het net te waarborgen en anderzijds kunnen zij de elektriciteitsvoorziening van een regio garanderen als het hoofdnet uitvalt.


Over SMA
Als wereldwijd toonaangevende specialist in fotovoltaïsche installatietechniek bepaalt de SMA-Groep vandaag de norm voor de decentrale en duurzame energievoorziening van morgen. Het aanbod van SMA omvat een breed gamma aan efficiënte fotovoltaïsche omvormers, alomvattende systeemoplossingen voor fotovoltaïsche systemen van alle vermogenscategorieën, intelligente energiemanagementsystemen en oplossingen voor accuopslag, evenals complete oplossingen voor fotovoltaïsche, hybride dieseltoepassingen. Digitale energiediensten en een uitgebreide dienstverlening, met inbegrip van - onder meer - de exploitatie en het onderhoud van fotovoltaïsche centrales vervolledigen het aanbod van SMA af. De omvormers van SMA werden in wereldwijd in meer dan 190 landen geïnstalleerd, goed voor een totaal vermogen van zo'n 75 gigawatt. De meermaals bekroonde technologie van SMA wordt beschermd door meer dan 1300 patenten en gebruiksmodellen. Sinds 2008 is de moedermaatschappij van de groep, SMA Solar Technology AG, genoteerd aan de Prime Standard van de Aandelenbeurs van Frankfurt (S92) en is het bedrijf opgenomen in de SDAX-index.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd Bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel. +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Contactpersoon voor de pers:
Susanne Henkel
Manager Vakpers
Tel. +49 561 9522-1124
Presse@SMA.de


Vrijwaringsclausule:
Dit persbericht dient slechts ter informatie en vormt geen aanbod of uitnodiging om in te schrijven op effecten van SMA Solar Technology AG (de "Vennootschap") of van enige huidige of toekomstige dochteronderneming van de Vennootschap (samen met de Vennootschap de "SMA-Groep" genoemd), of deze effecten te verwerven, aan te houden of te verkopen. Dit persbericht mag evenmin als basis dienen van en evenmin als betrouwbare bron worden beschouwd voor contracten voor de aankoop van of het inschrijven op effecten van de Vennootschap of een ander lid van de SMA-Groep, of voor andere verplichtingen. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de Wet op de effecten (Securities Act) van 1933 in geamendeerde vorm.

Dit persbericht bevat mogelijk verklaringen die uitspraken doen over de toekomst. Uitspraken over de toekomst zijn uitspraken die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze bevatten ook verklaringen over onze aannames en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op plannen, schattingen en prognoses die de Raad van Bestuur van SMA Solar Technology AG (SMA of vennootschap) op dit moment beschikbaar heeft. Uitspraken over de toekomst zijn daarom alleen geldig op de dag dat ze worden gedaan. Uitspraken over de toekomst bevatten van nature risico's en onzekere elementen. Diverse bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen leiden tot aanzienlijke verschillen tussen de werkelijke resultaten, de financiële positie, de ontwikkeling of de prestaties van de onderneming en de hier gegeven schattingen. Deze factoren zijn onder meer de factoren die SMA bespreekt in de rapporten die het bedrijf publiceert. Deze rapporten zijn beschikbaar op de website van SMA (www.SMA.de). De onderneming aanvaardt geen enkele verplichting om deze uitspraken over de toekomst bij te werken of aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.