Pierre-Pascal Urbon wordt de nieuwe Chief Executive Officer van SMA

Niestetal, 17 mei 2011 – Pierre-Pascal Urbon is gekozen tot nieuwe Chief Executive Officer van SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92). De Chief Financial Officer is op een directievergadering tot deze aanvullende functie benoemd en volgt, aansluitend aan de SMA jaarvergadering op 26 mei 2011, Günther Cramer hiermee op als Chief Executive Officer.

„Met de verkiezing van de nieuwe Chief Executive Officer en de geplande overgang van de beide bedrijfsoprichters Günther Cramer en en Peter Drews naar de Raad van Toezicht, nemen we de volgende stap voor de systematische opvolgingsplanning in de directiecomissie van SMA, en voeren daarmee deze reeds vele jaren voorbereide generatiewisseling uit”, aldus Günther Cramer, oprichter en CEO van SMA. „Mijn collega Peter Drews en ik stellen ons na 30 jaar operatieve verantwoordelijkheid op de komende aandeelhoudersvergadering - zoals gepland - kandidaat voor de raad van toezicht. Wij beiden blijven nauw aan SMA verbonden en staan het team met raad en daad terzijde.”

Pierre-Pascal Urbon (40) is sinds 2009 als lid van de directie verantwoordelijk voor Financiën, Recht en Investor Relations. Hij startte bij SMA in 2005 en werd in 2006 als directielid benoemd. Van 1997 tot 2005 was de afgestudeerde bedrijfseconoom werkzaam als adviseur. Pierre-Pascal Urbon is in Ostwestfalen geboren, getrouwd en vader van twee kinderen.

„Met Pierre-Pascal Urbon krijgt SMA een nieuwe directiewoordvoerder die uit onze eigen gelederen voortkomt. Hij heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan het tot stand brengen van de onderneming en vertegenwoordigt strategische continuïteit. Bovendien heeft Pierre-Pascal Urbon de internationalisering van SMA bespoedigd en heeft hij vervolgens een doorslaggevende rol gespeeld bij de beursgang. Hij zal zijn omvangrijke ervaring als adviseur, in het veld en op de internationale fotovoltaïekmarkten, nu samen met zijn mededirectieleden en het wereldwijde team inzetten ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het SMA successverhaal”, aldus Günther Cramer.

De leden van de toekomstige directie vervullen reeds vele jaren verantwoordelijke posities bij SMA en vormen een op elkaar ingespeeld team. Na de aandeelhoudersvergadering op 26 mei 2011 bestaat de directie uit volgende leden: Jürgen Dolle (Personeelsdirectuer), Roland Grebe (Directeur van Ontwikkeling), Uwe Hertel (Directeur Operationele Bedrijfsvoering), Pierre-Pascal Urbon (Chief Executive Officer en Financieel Directeur), Marko Werner (Directeur Sales en Marketing).

 


Over SMA

De SMA Groep is met een omzet van meer dan 1,9 miljard euro in 2010 wereldmarktleider op het gebied van fotovoltaïsche omvormers, een essentieel onderdeel van iedere zonne-energie-installatie. De ondernemingsgroep heeft haar hoofdvestiging in Niestetal bij Kassel en telt 17 buitenlandse maatschappijen op vier continenten. De bedrijfsgroep bood in 2010 werkgelegenheid aan meer dan 5.000 werknemers (incl. deeltijdwerknemers). SMA produceert een breed scala aan omvormers. Daartoe behoren specifieke omvormers voor alle toegepaste typen fotovoltaïsche modules en voor alle vermogensgrootten van fotovoltaïsche installaties. Het assortiment omvat omvormers voor op het elektriciteitsnet aangesloten fotovoltaïsche installaties alsmede voor stand-alone systemen. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en in de TecDAX opgenomen. SMA is in de afgelopen jaren meerdere malen onderscheiden voor uitstekende prestaties als werkgever en bereikte recentelijk bij de landelijke verkiezingen „Great Place to Work” de eerste plaats.

 


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland


Perscontact:
Wolfram Eberhardt
Woordvoerder
Tel. +49 561 9522-11 25
Fax +49 561 9522-11 03
Wolfram.Eberhardt@SMA.de

Susanne Henkel
Persreferente
Tel. +49 561 9522-11 24
Fax +49 561 9522-11 03
Susanne.Henkel@SMA.de

Contact Investor Relations:
Stephanie Kniep
Afdelingshoofd Investor Relations
Tel. +49 561 9522-22 2 2
Fax +49 561 9522-22 23
ir@SMA.de

Julia Damm
Adviseur Investor Relations
Tel. +49 561 9522-11 64

Disclaimer:

Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG ("maatschappij") of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: "SMA Groep"). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA-groep.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of maatschappij). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsmede onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA-website: www.SMA.de. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.