PV SEC in Hamburg: SMA bereikt de mijlpaal van 99 % rendement.

Op PV SEC (European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition) loopt SMA, internationaal marktleider voor PV-omvormers, in de kijker dankzij haar onovertroffen efficiëntie en kostoptimalisatie. Zowel de huidige toestellen als de nieuwe, toekomstgerichte technologieën steken wereldwijd ver boven andere rendementen uit. SMA Solar Technology AG verstevigt eens te meer haar leiderspositie.

Niestetal/Hamburg – SMA Solar Technology AG zet dit jaar tijdens de PV SEC zwaar in op efficiëntieverhoging. Volgens het bedrijf kunnen innovatieve technologieën een doorslaggevende rol spelen in het verminderen van de kosten. Mits voldaan is aan één belangrijk vereiste: er moet voldoende en grondige kennis van zaken aanwezig zijn.

SMA toont zonder schroom dat zij die kennis in huis heeft. Intelligente oplossingen voor nu en voor de toekomst, voor alle bedrijfstakken en vermogensklassen, zetten grote ambities om in daden. Zo is de nieuwe Sunny Tripower 20000TL High Efficiency één van de trekpleisters op de SMA stand (B7/A15). Het bedrijf haalt hiermee als eerste fabrikant 99% maximaal rendement met een productietoestel.
Deze nieuwe 20kW-omvormer is niet alleen indrukwekkend door zijn uitstekende rendement. Dankzij de doorgedreven focus op de essentie (monostring-concept met optionele DC-scheidingsschakelaar) leent hij zich bij uitstek voor de opbouw van heel efficiënte PV installaties met een gemiddeld tot (zeer) groot vermogen.

Innovaties van topniveau

Technisch directeur Roland Grebe licht nog een andere innovatie van SMA toe, de TL Grounding Solution: "Deze gepatenteerde schakeling maakt het mogelijk om decentrale, grote installaties die gebruik maken van dunnefilmpanelen aan te sturen met zeer efficiënte transformatorloze omvormers, zoals de Sunny Tripower. Hierdoor kan de opbrengst met 2 à 3 percent stijgen.

SMA Utility Grade, is een nieuwe, alomvattende aanpak voor PV-krachtcentrales. Het concept bundelt SMA systeemtechnologie en dienstverlening voor projecten bij PV-krachtcentrales. "De producten en services die het Utility Grade label dragen, voldoen aan alle - complexe - eisen die aan moderne, competitieve krachtcentrales worden gesteld”, aldus Jürgen Reinert, hoofd van de divisie  Power Plant Solutions. “Wij bieden alle systeemcomponenten van centrale en decentrale omvormers aan. Van installatiebewaking en middenspanningstechniek tot modulaire systemen. Klanten kiezen afzonderlijke componenten of vooraf geconfigureerde en op elkaar afgestemde pakketten voor de constructie van installaties. Dit vergemakkelijkt de afhandeling van het gehele opleveringsproces enorm".

SMA stelt meteen de Utility Grade-variant voor van de Sunny Central 800CP, inclusief OptiProtect-optie. Dit toestel kan met een innovatief algoritme stringfouten in het veld veilig detecteren, en maakt daarbij een onderscheid met tijdelijke, onschadelijke gebeurtenissen.


Grote krachtcentrales op zonne-energie, uitgerust met een Sunny Central omvormer, vragen een stabiel netwerk. Daarom voert SMA standaard een hoogperformant communicatieplatform in binnen de CP-familie. Dit nieuwe platform, in combinatie met de nieuwe SMA Power Plant Controller, garandeert een snelle registratie en een eenvoudige afregeling van netwerkparameters.

Meer gebruikerscomfort

Het segment Medium Power Solutions focust op de toekomst met onderwerpen als eigenverbruik, Smart Grids en netwerkintegratie. Naast de voor blindvermogen geschikte Sunny Boy SB 5000TL-21 familie presenteert SMA ook de AR4105-conforme Sunny Boy HF apparaten. Al deze toestellen voldoen volledig aan de eisen van de nieuwe VDE-AR4105 norm (de nieuwe laagspanningsrichtlijn voor netgekoppelde omvormers in Duitsland) en beschikken met OptiTrac Global Peak voortaan over het uitgebreide MPP-Tracking-algoritme van SMA. Dat zorgt zelfs bij gedeeltelijk beschaduwde zonnepanelen voor uitstekende opbrengsten.

De erg gebruiksvriendelijke opvolger van de populaire Sunny Beam is de Sunny View: dit gekleurde touchscreen toont op eenvoudige manier alle installatiegegevens.
De Sunny Home Manager zal binnenkort in staat zijn om huishoudelijke apparaten van het merk Miele, die de eigenschap "SG Ready" (Smart Grid Ready) bezitten, direct aan te sturen en daardoor optimaal in het vermogensbeheer te betrekken. De gebruiker ondervindt hier enkel voordelen van: de bediening verandert niet maar de gegevensuitwisseling met de Sunny Home Manager zorgt voor een nauwkeurige planning van het eigen verbruik. Daarnaast werken de ingenieurs van SMA aan een kostenvriendelijke uitbreiding van het netwerkbeveiligingsbeheer, omdat volgens EEG 2012 (Duitse energieprogramma) ook PV-installaties tussen 30 en 100 kW hieraan moeten deelnemen.
Uiteraard blijven de Sunny Webbox en de SMA Power Reducer Box als oplossing voor grotere PV installaties nog altijd beschikbaar.

In het segment Off Grid Solutions staan 2 nieuwigheden in het licht. Enerzijds is er de SMA Multicluster-technologie voor het opbouwen van netwerkonafhankelijke energievoorzieningen tot een systeemvermogen van 300 kW. Anderzijds werd het Sunny Back-upsysteem uitgebreid met nieuwe functies voor energiemanagement. In combinatie met de Meterbox vormt dit een autonome productoplossing om het aandeel eigenverbruik te verhogen dankzij de opslag van stroom uit zonne-energie, voor later verbruik. De functie van de noodstroomvoorziening blijft daarbij volledig intact.
De Sunny Back-upsystemen S en M zullen vanaf dit najaar compatibel zijn met lithium-ionbatterijen van verschillende fabrikanten. Deze batterijtechnologie boekt duidelijk betere resultaten wat betreft efficiëntie en de laadcyclus. De klant krijgt zo de mogelijkheid om de meest optimale batterijtechnologie voor zijn persoonlijke gebruikssituatie te selecteren.

Over SMA

SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) is wereldwijd marktleider op het gebied van zonne-energieomvormers en een toonaangevende aanbieder van transformatoren, smoorspoelen en innovatieve energieoplossingen voor het op spoorverkeer over korte en lange afstand. De SMA Groep behaalde in 2010 een omzet van 1,9 miljard euro. Het hoofdkantoor van SMA Solar Technology AG is gevestigd in Niestetal bij Kassel en de firma is aanwezig op 4 continenten in 18 landen. Bovendien biedt ze wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 6.500 werknemers (incl. tijdelijke arbeidskrachten). Het meermaals bekroonde productassortiment omvat zonne-energieomvormers voor residentiële toepassingen, grootschalige zonne-energieprojecten en eilandsystemen. Zodoende kan SMA voor alle vermogensklassen en installatietypes de technisch optimale oplossing aanbieden. Het aanbod wordt ondersteund met een wereldwijd servicenetwerk. De zeer flexibele productiesites in Duitsland en Noord-Amerika hebben een jaarlijkse capaciteit van ca. 11,5 GW. Bovendien heeft de SMA groep een productiebedrijf voor elektromagnetische kerncomponenten in Polen. Sinds 2008 is SMA in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt genoteerd en in de TecDAX opgenomen. SMA is in de afgelopen jaren meerdere malen onderscheiden voor uitstekende prestaties als werkgever en bereikte in 2011 bij de landelijke verkiezingen „Great Place to Work” de eerste plaats.