Raad van Bestuur SMA stelt herstructureringsplannen voor - wereldwijd personeelsbestand wordt ingekrompen met zo’n 425 voltijdse jobs

Raad van Bestuur SMA stelt herstructureringsplannen voor - wereldwijd personeelsbestand wordt ingekrompen met zo’n 425 voltijdse jobs

De Raad van Bestuur van SMA Solar Technology AG (SMA / FWB: S92) heeft de in september aangekondigde herstructureringsmaatregelen aan de werknemers voorgesteld. Eén van de belangrijkste geplande maatregelen is de stopzetting van de vestiging in China en de verkoop van de Chinese bedrijven aan het lokale management. De reorganisatie zal een inkrimping van het wereldwijde personeelsbestand met ongeveer 425 voltijdse jobs betekenen. De herstructureringsmaatregelen zijn nodig om SMA snel weer rendabel te maken in een omgeving die wordt gekenmerkt door een scherpe prijsdaling. Daarnaast positioneert SMA zich voor de toekomst als leverancier van systemen en oplossingen.

"Onze overwegingen inzake herstructurering hadden betrekking op de kwestie van de vestigingen. Met de maatregelen die nu zijn genomen, toont de Raad van Bestuur van SMA zijn betrokkenheid in Duitsland als vestigingsplaats. De maatregelen zijn gericht op het verminderen van de vaste kosten van SMA en het optimaal benutten van onze capaciteit op het hoofdkantoor door ons te concentreren op onze kerncompetenties, op het uitbesteden en automatiseren van activiteiten en het reorganiseren van structuren. Helaas is de vermindering van het wereldwijde personeelsbestand met ongeveer 425 voltijdse jobs onvermijdelijk in deze context. Het is erg belangrijk voor ons om de geplande personeelsvermindering op een sociaal verantwoorde manier te implementeren," verklaart de CEO van SMA Dr. Jürgen Reinert. "De verkoop van de bedrijfseenheden in China aan het lokale management zal goede omstandigheden scheppen voor de verdere positieve ontwikkeling van de business aan beide kanten. Om het succes van SMA op de lange termijn veilig te stellen, zullen we het proces dat is begonnen om het bedrijf uit te bouwen tot een leverancier van systemen en oplossingen steeds verder bevorderen en blijven investeren in de toekomstgerichte gebieden van energiebeheer, opslagintegratie, efficiëntieverhoging en digitale bedrijfsmodellen."

Onder voorbehoud van de goedkeuring van de ondernemingsraad zullen de geplande herstructureringsmaatregelen vanaf januari 2019 worden geïmplementeerd. Wereldwijd wil de Raad van Bestuur van SMA ongeveer 425 van de in totaal 3.307 voltijdse banen (exclusief tijdelijke werknemers) schrappen tussen 31 december 2018 en 2020. Meer dan 100 van deze voltijdse jobs hebben betrekking op Duitsland en meer dan 300 op de buitenlandse vestigingen. De Raad van Bestuur van SMA streeft ernaar de personeelsvermindering op een maatschappelijk verantwoorde manier uit te voeren. Op dit moment kunnen gedwongen ontslagen echter niet worden uitgesloten.

De Raad van Bestuur van SMA bevestigt zijn richtlijnen inzake omzet en inkomsten voor het huidige boekjaar. Het verwacht een omzet van € 760 miljoen tot € 780 miljoen en een negatieve EBITDA in de midden- tot hoge-tienduizenden euro's. Voor 2019 streeft de Raad van Bestuur van SMA naar omzetgroei en een positieve EBITDA.


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van € 900 miljoen in 2017 wereldmarktleider op het gebied van omvormers voor zonnepanelen, die een essentieel onderdeel vormen van elke zonnestroominstallatie. SMA biedt een uitgebreid product- en oplossingengamma aan die hoge rendementen toelaten zowel voor residentiële en commerciële zonnestroominstallaties als voor grootschalige centrales. Teneinde het zelfverbruik van zonne-energie efficiënt te verhogen kan de systeemtechnologie van SMA op een eenvoudige manier gecombineerd worden met verschillende batterijtechnologieën. Verder bestaat het gamma van SMA uit intelligente oplossingen voor energiebeheer, uitgebreide diensten en het operationeel beheer van zonne-energiecentrales. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal, nabij Kassel in Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep heeft meer dan 3.000 werknemers over de hele wereld in dienst, inclusief 500 in Development. De bekroonde technologie van SMA is wereldwijd beschermd door ongeveer 1.200 octrooien en gebruiksmodellen. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de SDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Germany

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.