Raad van bestuur van SMA Solar Technology AG verhoogt opnieuw verkoop- en winstverwachting voor 2015

Niestetal, 29 september 2015 – Tegen de achtergrond van de aanhoudende groei van de activiteiten, succesvolle productlanceringen en duurzame verbetering van het concurrentievermogen heeft de raad van bestuur van SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) opnieuw de omzet- en winstverwachting voor het lopende boekjaar naar boven bijgesteld. De nieuwe prognose voorspelt een omzet van € 850 miljoen tot € 900 miljoen (voorheen: € 800 miljoen tot € 850 miljoen) en een bedrijfsresultaat (EBIT) van € 0 miljoen tot € 10 miljoen (voorheen: € -25 miljoen tot€ 0 miljoen).

"SMA heeft een duurzame ommekeer verwezenlijkt binnen een korte tijdspanne. Dankzij de verregaande transformatie van de SMA-groep in het lopende boekjaar komen we sterker terug uit de jaren van structurele veranderingen in de zonne-industrie en zullen we dit jaar voor het eerst sinds 2010 weer omzetgroei realiseren. De belangrijkste succesfactoren van SMA voor het verbeteren van het marktaandeel dit jaar zijn, naast het complete productportfolio voor alle vermogensklassen en toepassingen, onze wereldwijde vertegenwoordiging en buitengewone flexibiliteit", aldus Pierre-Pascal Urbon, Chief Executive Officer en Chief Financial Officer van SMA.

Op 12 november zal SMA, samen met het financiële verslag voor januari tot september 2015, meer details vrijgeven over de status van de transformatie van het bedrijf, de zakelijke successen in Duitsland en elders en de financiële resultaten voor de eerste negen maanden van het lopende boekjaar.


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van meer dan 800 miljoen euro in 2014 wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers, een essentieel onderdeel van elke PV-installatie, en biedt innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is in 21 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 4.000 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke oplossingen voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van PV-systemen. Het herhaaldelijk bekroonde productassortiment omvat systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten PV-systemen alsook voor eiland- en hybridesystemen. De technologie is beschermd door meer dan 550 octrooien. Het aanbod van SMA wordt aangevuld met uitgebreide diensten en het operationele beheer van grootschalige PV-centrales. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en in de TecDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland


Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de


Perscontact:
Susanne Henkel
Tel: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Contact Investor Relations:
Tel: +49 561 9522-2222
IR@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG ("maatschappij") of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: "SMA Groep"). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA Groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of maatschappij). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsmede onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.