Raad van Bestuur van SMA Solar Technology AG verhoogt winstprognose voor het huidige boekjaar

Raad van Bestuur van SMA Solar Technology AG verhoogt winstprognose voor het huidige boekjaar

De Raad van Bestuur van SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) heeft haar winstprognose voor het boekjaar 2022 verhoogd. De nieuwe prognose voorziet in een operationele winst voor aftrek van rentelasten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen (EBITDA) van €60 miljoen tot €75 miljoen (voorheen: €10 miljoen tot €60 miljoen). Redenen die de Raad van Bestuur aanhaalt voor de prognoseverhoging zijn de voortdurende sterke instroom van nieuwe orders en een geleidelijk verbeterend aanbod van elektronische componenten, wat in het vierde kwartaal een beter dan eerder verwacht bedrijfsresultaat zou moeten opleveren. Bovendien had een speciaal effect uit de verkoop van onroerend goed binnen de onderkant van de vork van tweecijferige miljoenen euro een positief effect op het resultaat van SMA in het derde kwartaal. De Raad van Bestuur voorziet een operationele winst vóór aftrek van rentelasten en belastingen (EBIT) van €22 miljoen tot €37 miljoen (voorheen: €-30 miljoen tot €20 miljoen). De nettokasstroom zal volgens de nieuwe prognose van de Raad van Bestuur tegen eind dit jaar naar verwachting ongeveer €190 miljoen bedragen (voorheen: ongeveer €175 miljoen). De omzetverwachtingen voor het lopende boekjaar werden door de Raad van Bestuur van SMA scherper gesteld op €975 miljoen tot €1.050 miljoen (voorheen: €900 miljoen tot €1.050 miljoen).

"De vraag naar onze producten en oplossingen blijft uitstekend evolueren, met name in de segmenten Home Solutions en Commercial & Industrial Solutions. Tegen eind september hadden we voor meer dan 1,2 miljard euro openstaande orders in de boeken", aldus Jürgen Reinert, Chief Executive Officer van SMA. "De toevoersituatie voor elektronische componenten verbetert continu, zodat we onze klanten steeds beter kunnen toeleveren. Naar eind dit jaar toe zou de beschikbaarheid nog moeten versoepelen. Voor de komende maanden verwachten we ook een versnelde instroom van orders in het segment Large Scale & Project Solutions, dat de laatste maanden herhaaldelijk stuitte op een uitstel van projecten, zodat ook de benutting van onze productiecapaciteit wellicht zal verbeteren tegenover eerder dit jaar."

SMA zal haar kwartaalverslag voor januari tot september 2022 publiceren op 10 november 2022.


Over SMA
Als wereldwijd toonaangevende specialist in zonnestroom- en opslagsysteemtechnologie, bepaalt de SMA-Groep vandaag de norm voor de decentrale en duurzame energievoorziening van morgen. Het aanbod van SMA omvat een breed gamma aan efficiënte zonnestroom- en accu-omvormers, alomvattende systeemoplossingen voor zonnestroom- en opslagsystemen van alle vermogenscategorieën, intelligente energiebeheersystemen, laadoplossingen voor elektrische voertuigen en power-to-gas-toepassingen. Digitale energiediensten en een uitgebreide dienstverlening, waaronder de exploitatie en het onderhoud van zonne-energiecentrales, vervolledigen het aanbod van SMA. De omvormers van SMA werden wereldwijd in meer dan 190 landen geïnstalleerd, goed voor een totaal vermogen van zo'n 120 gigawatt. De meermaals bekroonde technologie van SMA wordt beschermd door meer dan 1.700 patenten en gebruiksmodellen. Sinds 2008 is de moedermaatschappij van de Groep, SMA Solar Technology AG, genoteerd in de Prime Standard van de Frankfurt Stock Exchange (S92) en is het genoteerd in de TecDax- en SDAX-index.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd Corporate Communications:
Anja Jasper
Tel. +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Contactpersoon voor pers:
Susanne Henkel
Senior Corporate Communications Manager
Tel. +49 561 9522-1124
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot inschrijving op of aankoop, bezit of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (de "Vennootschap") of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de Vennootschap (samen met de Vennootschap, de "SMA Groep"). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis of uitgangspunt voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van, of inschrijving op, effecten van de Vennootschap of een onderneming van de SMA Groep, of enigerlei verbintenis. Effecten mogen niet worden aangeboden noch verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of vrijstelling van registratie krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze bevatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Die verklaringen berusten op plannen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van de Raad van Bestuur van SMA Solar Technology AG (SMA of vennootschap). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard van de zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsmede onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de vennootschap wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot die factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Die berichten zijn beschikbaar op de SMA website www.SMA.de. De vennootschap neemt afstand van elke verplichting om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken of aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.