Raad van Bestuur van SMA Solar Technology AG verlaagt de richtlijnen voor het lopende boekjaar

Raad van Bestuur van SMA Solar Technology AG verlaagt de richtlijnen voor het lopende boekjaar

De Raad van Bestuur van SMA Solar Technology AG (SMA / FWB: S92) past de verkoop- en winstrichtlijnen voor het lopende boekjaar aan. De Raad van Bestuur verwacht voor 2018 een omzet tussen € 800 miljoen en € 850 miljoen (voorheen: € 900 miljoen tot € 1.000 miljoen). De reden hiervoor is een verdere scherpe prijsdaling en het uitstel van verschillende projecten als gevolg van de marktdaling in China. De Raad van Bestuur kondigt structurele aanpassingen voor SMA aan. Overeenkomstige maatregelen zullen tegen het einde van het jaar worden vastgesteld. Dit zullen eenmalige kosten zijn die de winst van SMA negatief zullen beïnvloeden. De Raad van Bestuur verwacht daarom een break-even tot een licht negatieve EBITDA (na eenmalige effecten door herstructurering) voor 2018 (voorheen: EBITDA van € 90 miljoen tot € 110 miljoen). De Raad van Bestuur van SMA anticipeert op omzetgroei en een positieve EBITDA voor 2019.

"De enorme en onverwachte daling van de uitbreidingsdoelen voor zonne-energie door de Chinese overheid heeft geleid tot een enorme overcapaciteit in de productie van zonnepanelen en omvormers in China. Als gevolg hiervan leggen Chinese fabrikanten toenemende druk op internationale markten,” legt de CEO van SMA Pierre-Pascal Urbon uit. "Dit heeft de toch al scherpe prijsdaling in alle markten en segmenten nog versterkt. De afgelopen weken hebben we ook gezien dat projectontwikkelaars en investeerders de implementatie van zonnestroomsystemen in het komende jaar steeds vaker uitstellen in afwachting van nog lagere prijzen. In dat opzicht krijgt SMA momenteel minder orders binnen dan verwacht."

Om SMA onder de gewijzigde omstandigheden snel weer winstgevend te maken, heeft de Raad van Bestuur besloten om de bedrijfsstructuren aan te passen. "We zullen in de komende maanden en tot 2019 productinnovaties introduceren in de belangrijkste zonne-energiemarkten die ons in staat stellen om de toenemende prijsdruk in de onderdelensector tegen te gaan. Onze expertise op het gebied van energiebeheer en de integratie van batterijopslagsystemen draagt op beslissende wijze bij tot het aanboren van systemen en diensten met een hogere marge op lange termijn. Op middellange termijn zullen we ook structurele aanpassingen doorvoeren om nog flexibeler te kunnen reageren op marktspecifieke veranderingen," aldus Pierre-Pascal Urbon. "De geplande maatregelen moeten tegen het einde van het jaar worden goedgekeurd. Ze hebben betrekking op zaken als het verminderen van de complexiteit op het gebied van exploitatie en technologie, het uitbesteden van activiteiten en de globale aanpassing op administratief vlak. Dankzij de kracht van haar balans en haar ervaring met de consistente implementatie van herstructureringsmaatregelen, is SMA goed gewapend om te profiteren van de verwachte marktconsolidering en om snel weer winstgevend te worden."


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van € 900 miljoen in 2017 wereldmarktleider op het gebied van omvormers voor zonnepanelen, die een essentieel onderdeel vormen van elke zonnestroominstallatie. SMA biedt een uitgebreid product- en oplossingengamma aan die hoge rendementen toelaten zowel voor residentiële en commerciële zonnestroominstallaties als voor grootschalige centrales. Teneinde het zelfverbruik van zonne-energie efficiënt te verhogen kan de systeemtechnologie van SMA op een eenvoudige manier gecombineerd worden met verschillende batterijtechnologieën. Verder bestaat het gamma van SMA uit intelligente oplossingen voor energiebeheer, uitgebreide diensten en het operationeel beheer van zonne-energiecentrales. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal, nabij Kassel in Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep heeft meer dan 3.000 werknemers over de hele wereld in dienst, inclusief 500 in Development. De bekroonde technologie van SMA is wereldwijd beschermd door ongeveer 1.200 octrooien en gebruiksmodellen. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de SDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Germany

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.