Raad van Bestuur van SMA Solar Technology AG verlaagt omzet- en winstverwachting voor 2018 - Vooruitzichten voor 2019 ongewijzigd

Raad van Bestuur van SMA Solar Technology AG verlaagt omzet- en winstverwachting voor 2018 - Vooruitzichten voor 2019 ongewijzigd

In tegenstelling tot de verwachtingen, zette de daling van het zakencijfer sinds september dit jaar bij SMA Solar Technology AG (SMA / FWB: S92) zich voort in november. De Raad van Bestuur van SMA verwacht daarom een omzet van slechts € 760 miljoen tot € 780 miljoen voor 2018 (voordien: € 800 miljoen tot € 850 miljoen). De toenemende noodzakelijke herstructureringsmaatregelen en aanvullende eenmalige effecten zullen een verdere impact hebben op de winst in 2018. De Raad van Bestuur verwacht een negatieve EBITDA in het middellange tot bovenste dubbele cijferbereik in miljoen euro (voorheen: break-even naar licht negatieve EBITDA). De Raad van Bestuur van SMA verwacht wel nog steeds een omzetgroei en een positieve EBITDA voor 2019.

“De Raad van Bestuur van SMA heeft al in een vroeg stadium besloten om de structuren van het bedrijf aan te passen aan de veranderde omstandigheden die worden gekenmerkt door een sterke aanhoudende prijsdruk,” aldus Dr. Jürgen Reinert, CEO van SMA. "We verwachten om binnenkort de besprekingen met de ondernemingsraad over de geplande herstructureringsmaatregelen af te ronden. Begin volgend jaar starten we dan met de implementatie hiervan. Daarnaast zijn we al begonnen met het introduceren van nieuwe producten en oplossingen op de internationale markten en hebben we onze verkoopacties versterkt om de omzet te verhogen en een positieve EBITDA te realiseren in het volgende jaar."


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van € 900 miljoen in 2017 wereldmarktleider op het gebied van omvormers voor zonnepanelen, die een essentieel onderdeel vormen van elke zonnestroominstallatie. SMA biedt een uitgebreid product- en oplossingengamma aan die hoge rendementen toelaten zowel voor residentiële en commerciële zonnestroominstallaties als voor grootschalige centrales. Teneinde het zelfverbruik van zonne-energie efficiënt te verhogen kan de systeemtechnologie van SMA op een eenvoudige manier gecombineerd worden met verschillende batterijtechnologieën. Verder bestaat het gamma van SMA uit intelligente oplossingen voor energiebeheer, uitgebreide diensten en het operationeel beheer van zonne-energiecentrales. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal, nabij Kassel in Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep heeft meer dan 3.000 werknemers over de hele wereld in dienst, inclusief 500 in Development. De bekroonde technologie van SMA is wereldwijd beschermd door ongeveer 1.200 octrooien en gebruiksmodellen. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de SDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Germany

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.