Raad van bestuur van SMA Solar Technology AG verlaagt prognose voor huidig boekjaar

Raad van bestuur van SMA Solar Technology AG verlaagt prognose voor huidig boekjaar

De raad van bestuur van SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) past de omzet- en winstverwachting voor het boekjaar 2016 aan. De nieuwe prognose voorziet een omzetcijfer tussen € 900 miljoen en € 950 miljoen (eerder € 950 miljoen tot € 1.050 miljoen) en blijft een aanzienlijke jaarlijkse stijging van de EBIT voorzien van € 60 miljoen tot € 70 miljoen (eerder € 80 miljoen tot € 120 miljoen). Deze aanpassing van de prognose is hoofdzakelijk teweeggebracht door stijgende prijsdruk in alle marktsegmenten wereldwijd sinds midden 2016 en verscheidene achterstanden in grootschalige zonnestroomprojecten. Op basis van geraamde cijfers zal SMA in het derde kwartaal van 2016 een omzetcijfer behaald hebben van meer dan € 220 miljoen en een EBIT van meer dan € 20 miljoen. In het derde kwartaal lag de brutomarge rond 25%. De hoge nettoliquiditeitspositie van ruim € 350 miljoen op 30 september 2016 onderstreept het aantrekkelijke kasstroomprofiel van SMA.

“SMA zal ook in het huidige boekjaar een positief resultaat boeken. Na een succesvol derde kwartaal in 2016 verwachten we verminderde activiteit tegen het einde van het jaar wegens de aanzienlijke stijging in de prijsdruk en verscheidene achterstanden in projecten in EMEA en Noord-Amerika”, verklaarde Pierre-Pascal Urbon, CEO bij SMA. “SMA heeft tijdig gereageerd op de veranderde marktomstandigheden. Dit jaar hebben we productinnovaties en oplossingen met aanzienlijk lagere kosten voorgesteld aan onze klanten op toonaangevende handelsbeurzen in Europa en de Verenigde Staten. Voor de komende jaren zijn meer innovaties gepland die ook resulteren in een vermindering van de productiekosten. Halverwege het jaar heeft de raad van bestuur van SMA de sluiting van de productievestigingen in Denver, Verenigde Staten en Cape Town, Zuid-Afrika gepland voor eind 2016 teneinde de vaste kosten van de groep te verlagen en de flexibiliteit verder te vergroten. De positieve effecten van productinnovaties en herstructureringsmaatregelen zullen naar verwachting zichtbaar zijn in de resultaten van 2017. Met een hoog eigen vermogen van bijna 50% en een nettokasstroom van meer dan € 350 miljoen is SMA een van de meest solide bedrijven in de zonnestroomsector. Financiële stabiliteit is van groot belang met het oog op de markt voor grootschalige zonnestroomprojecten en de dienstverlening op lange termijn.”

In de nieuwe winstverwachting wordt rekening gehouden met eenmalige effecten van de consolidering van mondiale productievestigingen voor een waarde in de lage tientallen miljoenen. Enkele van die eenmalige effecten zitten al vervat in het resultaat voor het derde kwartaal. Met de positieve impact van de verkoop van SMA Railway Technology GmbH wordt echter geen rekening meer gehouden in de prognose. De raad van bestuur van SMA voorspelt dat een overeenkomst betreffende de afhandeling van SMA Railway Technology GmbH bereikt zal worden in het vierde kwartaal van 2016. Omwille van goedkeuringsvereisten inzake het antitrustbeleid wordt nu verwacht dat de transactie rond zal zijn in de eerste helft van 2017.

In de eerste negen maanden van 2016 wordt verwacht dat SMA een omzet geboekt zal hebben van meer dan € 715 miljoen (K1-K3 2015: € 699,2 miljoen). De bedrijfseenheid Utility, goed voor meer dan 40% van de omzet, was de voornaamste drijvende kracht achter de verkoop. 90% van de omzet in de eerste negen maanden van het boekjaar werd voortgebracht door internationale handel. De brutomarge steeg jaar-op-jaar tot rond 25% (K1-K3 2015: 19,4%) en de EBIT steeg naar ongeveer € 60 miljoen (K1-K3 2015: € 3,4 miljoen). SMA genereerde hoge kasstromen uit operationele activiteiten en verhoogde zo de nettoliquiditeitspositie tot meer dan € 350 miljoen op 30 september 2015 (31 december 2015: € 285,6 miljoen). Op 30 september 2016 bedroeg de achterstand in totaal € 588 miljoen, wat iets lager is dan het niveau van het voorgaande jaar (30 september 2015: € 629 miljoen). Ongeveer € 170 miljoen daarvan was toe te schrijven aan de productdivisie (30 september 2015: € 275 miljoen). SMA zal het kwartaaloverzicht van januari tot september 2016 publiceren op 10 november 2016.


Over SMA
De SMA-groep is met een geanticipeerde omzet van ongeveer € 1 miljard in 2015 wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers, een essentieel onderdeel van elke PV-installatie, en biedt innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningsstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel, Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 3.000 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke oplossingen voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van PV-systemen. Het herhaaldelijk bekroonde productassortiment omvat systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten PV-systemen alsook voor eiland- en hybridesystemen. SMA biedt daarnaast ook systeemtechnologie aan voor allerhande accutechnologieën en systeemgrootten en werkt samen met gerenommeerde accuproducenten en bedrijven uit de automobielindustrie. De SMA-technologie is wereldwijd beschermd door ongeveer 700 octrooien en gebruiksmodellen. Het aanbod wordt aangevuld met een uitgebreid servicepakket en het operationele beheer van grootschalige PV-centrales. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de TecDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel: +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA-groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA-groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA-website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.