Raad van bestuur van SMA verwacht voor 2016 duidelijke verbetering van bedrijfsresultaat bij omzet van € 950 miljoen tot € 1050 miljoen en stelt dat de onderneming optimaal is voorbereid op de digitalisering van de energiesector.

Raad van bestuur van SMA verwacht voor 2016 duidelijke verbetering van bedrijfsresultaat bij omzet van € 950 miljoen tot € 1050 miljoen en stelt dat de onderneming optimaal is voorbereid op de digitalisering van de energiesector.

Niestetal, 29 januari 2016 – De raad van bestuur van SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) verwacht voor het lopende boekjaar een omzet van € 950 miljoen tot € 1050 miljoen en een duidelijke stijging van het bedrijfsresultaat (EBIT) naar € 80 miljoen tot € 120 miljoen. Andere onderwerpen bij de Capital Markets Day vandaag zijn de markt- en concurrentiesituatie in de branche voor PV-omvormers, de strategische focus en de technologische USP's van SMA.

"Met ons complete product- en dienstenportfolio en onze internationale positionering kan SMA in alle marktsegmenten en regio's deelnemen aan de verdere ontwikkeling in de energievoorzieningssector.” aldus de bestuursvoorzitter (CEO) van SMA, Pierre-Pascal Urbon. “In het kader van de digitalisering van de energiesector zullen er nieuwe bedrijfsmodellen ontstaan, waarvoor wij reeds nieuwe technologische oplossingen en diensten ontwikkeld hebben. Behalve gegevens voorzien om de opgewekte en verbruikte zonnestroom beter te voorspellen, is ook de integratie van batterijsystemen een belangrijk thema in de toekomst. SMA heeft zich hiervoor al in een vroeg stadium strategisch gepositioneerd. Met de Sunny Boy Storage, de nieuwe opslagoplossing voor batterijsystemen met hoge voltages zoals de Tesla Powerwall, die we vandaag voor het eerst aan het publiek voorstellen, kunnen we niet alleen profiteren van de te verwachten nieuwe installaties van batterij-opslagsystemen residentiële zonnestroominstallaties, maar ook de grote markt van bestaande installaties bedienen."

Voor 2016 verwacht het bestuur van SMA dat de wereldwijde PV-markt doorgroeit naar 60 GW (2015: 51 GW). Aangezien de groei voornamelijk in regio's met een grote prijsdruk plaatsvindt, gaat het bestuur uit van een gematigde groei van de omzet voor PV-omvormers naar € 4,9 miljard (2015: € 4,7 miljard). Tegen deze achtergrond verwacht het bestuur van SMA voor 2016 voor de SMA Groep een omzet van € 950 miljoen tot € 1050 miljoen (voorlopige omzet 2015: ongeveer € 1,0 miljard). Dankzij de succesvol uitgevoerde transformatie van de onderneming heeft SMA zijn financiële en operatieve flexibiliteit vergroot. De raad van bestuur van SMA verwacht daarom dat het bedrijfsresultaat (EBIT) significant jaar op jaar zal stijgen van €80 miljoen tot €120 miljoen (voorlopig bedrijfsresultaat 2015: €30 miljoen euro tot €33 miljoen euro).

Naar verwachting zullen rond 40 analisten, investeerders en vertegenwoordigers van de pers uit binnen- en buitenland deelnemen aan de Capital Markets Day. De presentatie van de Capital Markets Day met meer informatie is beschikbaar op http://www.sma.de/investor-relations/publikationen/praesentationen.html.

Over SMA
De SMA Groep is met een verwachte omzet van rond een miljard euro in 2015 wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers, een essentieel onderdeel van elke PV-installatie, en biedt innovatieve technologieën voor toekomstige energievoorzieningsstructuren. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is vertegenwoordigd in 20 landen. Bovendien biedt ze wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 3.500 werknemers. SMA heeft een ruim assortiment aan producten, die wereldwijd passende omvormers voor alle soorten panelen met diverse capaciteiten biedt: voor kleine dakinstallaties, grote zonne-energieparken, installaties aangesloten op het elektriciteitsnet, alsmede stand-alone en hybride systemen. Daarnaast levert SMA technologie voor verschillende batterijtechnologieën en vermogensgrootten en werkt de onderneming samen met gerenommeerde batterijfabrikanten en bedrijven uit de automobielsector. De technologie van SMA is beschermd door ongeveer 700 octrooien en geregistreerde gebruiksmodellen. Het aanbod van SMA wordt aangevuld met uitgebreide diensten en het operationele beheer van grootschalige PV-centrales. Sinds 2008 staat de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92). Momenteel is SMA de enige onderneming uit de zonne-energiesector met een vermelding in de TecDAX.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel. +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Corporate Press Manager
Tel. +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de

Disclaimer:
Dit Corporate News dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG ("maatschappij") of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: "SMA Groep"). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA Groep.

 

Dit Corporate News kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of maatschappij). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard van de zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsmede onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn op de SMA website www.SMA.de beschikbaar. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.