Resultaat 2012: SMA Solar Technology AG presteerde goed in een moeilijke marktomgeving

Hoogtepunten 2012:

* 7,2 gigawatt verkocht omvormervermogen (2011: 7,6 GW)

* Omzet van 1,5 miljard euro wat de verwachtingen positief benaderde (2011: 1,7 miljard euro)

* Buitenlands aandeel tot 56,3 procent gestegen (2011: 53,6 %)

* Courant resultaat (EBIT) van 102 miljoen euro (2011: 240,3 miljoen euro)

* Financiële onafhankelijkheid: netto liquiditeit van 446,3 miljoen euro (31/12/2011: 473,3 miljoen euro)

* Voorgesteld dividend van 0,60 euro per aandeel

* Raad van bestuur bevestigt omzet- en winstprognose voor het boekjaar 2013

Niestetal, 27 maart 2013 – In een moeilijke marktomgeving bereikte SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) vorig jaar haar omzet- en winstprognose. De onderneming heeft in het afgelopen boekjaar een omzet van 1,5 miljard euro bereikt (2011: 1,7 miljard euro) en een bedrijfsresultaat voor rente en belastingen (EBIT) van 102 miljoen euro (2011: 240,3 miljoen euro). De EBIT-marge lag met 7,0 procent duidelijk onder het voorgaande jaar (2011: 14,3 %). Het bestuur adviseert de raad van commissarissen van SMA om bij de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 mei 2013 een dividend van 0,60 euro per aandeel voor te stellen. SMA behoort met het aanbevolen dividend tot de weinige ondernemingen in de zonne-energiesector die dividend uitkeren.

Volgens de schatting van de raad van bestuur van SMA werden vorig jaar voor ongeveer 31 gigawatt nieuwe PV installaties geplaatst (2011: ongeveer 29 GW). Het jaar 2012 werd gekenmerkt door wereldwijde overcapaciteit in de zonne-energiemarkt en toegenomen concurrentie- en prijsdruk. Door massale subsidie-aanpassingen in Europa en de daaruit voortvloeiende vervroegingseffecten was de ontwikkeling in de eerste negen maanden van 2012 positief voor SMA. In het vierde kwartaal kwam het tot een scherpe daling van de vraag naar PV-omvormers wegens de omzetting van de subsidiekortingen en als gevolg van de toenemende onzekerheid, in het bijzonder in de Duitse PV-markt,. In de verslagperiode verkocht SMA omvormers met een totale capaciteit van 7,2 gigawatt (2011: 7,6 GW). Door een dalende ontwikkeling in Europa werden de markten buiten Europa steeds belangrijker. De groei-impulsen kwamen vooral uit Noord-Amerika, Japan en Thailand. Overeenkomstig steeg het buitenlandse percentage tot 56,3 procent (2011: 53,6 procent). SMA heeft in de verslagperiode hun internationalisering consequent verder versneld en vestigde daarom buitenlandse bedrijven in Zuid-Afrika en Chili. De onderneming is nu in 21 landen vertegenwoordigd en kan daardoor de afhankelijkheid van afzonderlijke markten reduceren.

De netto bedrijfswinst bedroeg in de verslagperiode 75,1 miljoen (2011: 166,1 miljoen euro). SMA bereikte in het jaar 2012 in een moeilijke marktomgeving een positieve vrije cashflow voor dividenduitkering. Dit benadrukt dat het bedrijf in staat is om met haar businessmodel zelfs onder veeleisende concurrentievoorwaarden vrij beschikbare middelen te genereren. De bruto cashflow lag in de verslagperiode op 165,8 miljoen euro (2011: 240,7 miljoen euro). Met het aandeel eigen vermogen van 61,8 procent (31/12/2011: 57,4 %) en een netto liquiditeit van 446,3 miljoen euro (31/12/2011: 473,3 miljoen euro) beschikt SMA nog steeds over een zeer solide balans en kan de verdere ontwikkeling op eigen kracht financieren.

"2013 wordt een moeilijk jaar voor de zonne-energiesector. De PV-markt bevindt zich momenteel in een sterke overgangsfase. Wij hebben onze bedrijfsstrategie echter vroegtijdig op de toekomstige eisen van de energiesector toegespitst. Door het ontwikkelen van innovatieve systeemtechnologieën en oplossingen voor energiebeheer alsook door verdere inspanningen te leveren op het vlak van kostenbesparing en consequente internationalisering zien wij SMA goed gepositioneerd om te profiteren van de kansen in de internationale zonne-energiemarkten. Want één ding is zeker: De wereldwijde verschuiving in de energiesector van centrale energiecentrales naar decentrale energieproductie is enkel met innovatieve systeemtechnologie mogelijk. Op deze wereldwijde groeimarkt focussen wij onze strategie, zegt CEO Pierre -Pascal Urbon.

De raad van bestuur bevestigt haar omzet- en winstprognose voor SMA inclusief Zeversolar voor het jaar 2013. Ze voorziet bij een omzet van 0,9 miljard euro tot 1,3 miljard euro in het beste geval een break-even resultaat. Een verlies kan volgens de raad van bestuur zelfs niet worden uitgesloten.

Het jaarverslag van 2012 staat op de website www.SMA.de/IR/Finanzberichte en kan gedownload worden.


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van 1,5 miljard euro in 2012 wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers, een essentieel onderdeel van elke PV installatie, en biedt als energiebeheerconcern innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is internationaal vertegenwoordigd in 21 landen. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 5000 werknemers. SMA produceert een breed scala aan omvormers. Daartoe behoren specifieke omvormers voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van PV installaties. Het assortiment omvat omvormers die aangesloten worden op het elektriciteitsnet alsook aparte eilandsystemen. Zodoende kan SMA voor alle vermogensklassen en installatietypen de technisch optimale omvormeroplossing aanbieden. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG beursgenoteerd in de Prime Standard van de effectenbeurs van Frankfurt (S92)  alsook opgenomen in de TecDAX. SMA werd in de afgelopen jaren meerdere malen onderscheiden voor uitstekende prestaties als werkgever  en bereikte in 2011 en 2012 bij de landelijke verkiezingen “Great Place to Work” de eerste plaats.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Contactpersoon voor de pers
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de

Contactgegevens Investor Relations:
Julia Damm
Manager Investor Relations
Tel. +49 561 9522-2222
Fax +49 561 9522-2223
IR@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en houdt geen aanbod of uitnodiging tot inschrijving of aankoop in, het verkrijgen, behouden of verkopen van effecten van SMA Solar Technology AG (de ”Onderneming“) of een huidige of toekomstige dochteronderneming daarvan (samen met de Onderneming: ”SMA-groep“). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst of toezegging in verband met de aankoop of verkoop van effecten van de Onderneming of van een lid van de SMA-groep. Aandelen mogen in de Verenigde Staten van Amerika niet worden aangeboden of verkocht zonder registratie of vrijstelling van registratie zoals is aangegeven in de aangepaste versie van de U.S. Securities Act of 1933.
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op planningen, ramingen en prognoses waarover de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of onderneming) op dit moment beschikt. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden gedaan. Toekomstgerichte verklaringen bevatten door de aard van de zaak risico's en onzekerheden. Verschillende bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de onderneming wezenlijk afwijken van de hier genoemde inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De onderneming neemt geen enkele verplichting op zich om deze toekomstgerichte verklaringen te updaten of aan te passen als gevolg van toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.