Resultaat 2014: SMA Solar Technology AG meldt aanzienlijk verlies door marktneergang in Europa, zwakke handel in China en eenmalige posten

Overzicht:

* Omzetdaling tot € 805,4 miljoen te wijten aan zwakke handel in Europa en zware prijsdruk (2013: € 932,5 miljoen)

* Operationeel resultaat (EBIT) van € -164,9 miljoen (2013: € -89,1 miljoen) beïnvloed door hoge vaste kosten, de Chinese economie en eenmalige posten

* Financiële stabiliteit dankzij groot aandeel netto liquide middelen van € 225,400 miljoen (31 december 2013: € 329,7 miljoen) en een hoge solvabiliteit van 46,8% (31 december 2013: 57,5%)

* Uitvoering van de transformatie op schema - geplande personeelsreductie zal naar verwachting worden gerealiseerd zonder onvrijwillige ontslagen

* Raad van Bestuur bevestigt omzet- en winstverwachting voor het fiscale jaar 2015

Niestetal, 26 maart 2015—In het fiscale jaar 2014 boekte SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) een omzetdaling van 13,6% naar € 805,4 miljoen (2013: € 932,5 miljoen), voornamelijk als gevolg van de ontwikkeling van de markt. In Europa en China daalde vorig jaar de vraag naar PV-omvormers als gevolg van een verandering in de politieke omstandigheden. De daling werd niet gecompenseerd door de groei in Noord-Amerika. In 2014 bleef de zware prijsdruk gelden in alle markten en marktsegmenten. Gemeten aan de hand van het investeringsvolume, daalde de wereldwijde vraag jaar op jaar met 10% tot € 3,9 miljard (ongeveer 40 GW aan nieuw geïnstalleerd vermogen). Met een aandeel van ongeveer 20% heeft SMA zijn positie als wereldwijde marktleider verdedigd in een dynamische en erg competitieve marktomgeving.

In 2014 steeg het internationale aandeel van de omzet naar 76,0% (2013: 71,0%). De belangrijkste buitenlandse markten waren Noord-Amerika, Australië, Japan en Groot-Brittannië. Het operationele resultaat (EBIT) bedroeg € -164,9 miljoen (2013: € -89,1 miljoen). De EBIT-marge bedroeg -20,5% (2013: -9,6%). Het bedrijfsresultaat bevat voorzieningen voor de geplande personeelsreductie, verdere eenmalige posten, zoals waardevermindering, en de verliezen van de Chinese dochteronderneming Zeversolar met een totaal van € 129,7 miljoen. Het operationele resultaat vóór voorzieningen voor de personeelsvermindering is in lijn met de gepubliceerde prognose. De geconsolideerde winst bedroeg € -179,3 miljoen in de verslagperiode (2013: € -66,9 miljoen). 

"We zijn niet tevreden met onze zakelijke prestaties in 2014. Door onze hoge vaste kosten waren we niet in staat snel genoeg te reageren op de aanzienlijke daling van de vraag in Europa. In Duitsland is de vraag als gevolg van politieke beslissingen vorig jaar bijna gehalveerd. Voor het huidige fiscale jaar verwachten we een verdere daling in de installatie van nieuwe PV-systemen in Duitsland. Bovendien werd ons resultaat in 2014 beïnvloed door de verliezen van onze Chinese dochteronderneming Zeversolar en aanzienlijke eenmalige posten. We plannen uitgebreide transformatiemaatregelen om winst te genereren uit de verkoop van slechts € 700 miljoen. In dit verband moet SMA wereldwijd helaas ongeveer 1600 medewerkers (fte's) ontslaan. In het kader van het ontslagprogramma dat eindigde op 25 maart 2014 verwachtte SMA de personeelsvermindering op korte termijn te kunnen realiseren zonder onvrijwillige ontslagen. Momenteel is er nog een kloof van ongeveer 100 fulltime-posities in Kassel/Niestetal om de geplande doelstelling voor personeelsvermindering te bereiken. Het feit dat we de geplande personeelsreductie zonder gedwongen ontslagen zullen kunnen realiseren in een korte periode, is een zeer goed resultaat. Hoewel de personeelsaanpassingen uiterst pijnlijk zijn voor SMA, zijn ze helaas noodzakelijk om weer winstgevend te worden. Met een nettokaspositie van € 225,4 miljoen en een eigen vermogen van ongeveer 47%, kunnen we de transformatie financieren met eigen middelen", verklaart Chief Executive Officer bij SMA, Pierre-Pascal Urbon. Vooral de ondernemingsraad van SMA heeft zich bereid verklaard om alternatieve oplossingen voor onvrijwillige ontslagen te zoeken voor de resterende reductie. 

Voor het eerste kwartaal van 2015 anticipeert de Raad van Bestuur van SMA op een omzet van € 210 miljoen tot € 230 miljoen (K1 2014: € 176,3 miljoen) en een operationeel resultaat (EBIT) van € -5 miljoen tot € -10 miljoen. Daarom wordt verwacht dat de bedrijfsprestaties positiever zullen zijn dan in dezelfde periode van het voorgaande jaar (K1 2014: € -22,0 miljoen). SMA zal een sterke start van het tweede kwartaal maken met een orderportefeuille voor meer dan € 150 miljoen (exclusief dienstverlening). De Raad van Bestuur bevestigt de omzet- en winstverwachting voor het lopende boekjaar en voorspelt een omzet van € 730 miljoen tot € 770 miljoen. Gezien het feit dat de besparingen uit de transformatiemaatregelen die momenteel worden uitgevoerd pas ten vroegste vanaf medio 2015 zullen worden opgenomen in winst of verlies, voorspelt de directie van SMA een negatief operationeel resultaat (EBIT) van € -30 miljoen tot € -60 miljoen voor het lopende jaar. De directie van SMA verwacht weer een positief operationeel resultaat (EBIT) te behalen in 2016. 

Het jaarverslag van 2014 is online beschikbaar op www.SMA.de/IR/FinancialReports.


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van ongeveer 790 miljoen euro in 2014 wereldmarktleider op het gebied van zonne-energie omvormers, een essentieel onderdeel van elke zonnestroominstallatie, en biedt als energiebeheerconcern innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningsstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is in 21 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 5000 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke omvormers voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van zonnestroominstallaties. Het productassortiment omvat zowel systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten zonnestroominstallaties en ook voor off grid en hybride systemen. Het service-aanbod wordt door uitgebreide diensten en het operationeel beheren van grootschalige zonne-energiecentrales afgerond. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en in de TecDAX opgenomen.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de 

Perscontact:
Susanne Henkel
Contactpersoon voor de pers
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de 

Contactgegevens Investor Relations:
Julia Damm
Manager Investor Relations
Tel. +49 561 9522-2222
Fax +49 561 9522-2223
IR@SMA.de 


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en houdt geen aanbod of uitnodiging tot inschrijving of aankoop in, het verkrijgen, behouden of verkopen van effecten van SMA Solar Technology AG (de ”Onderneming“) of een huidige of toekomstige dochteronderneming daarvan (samen met de Onderneming: ”SMA-groep“). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst of toezegging in verband met de aankoop of verkoop van effecten van de Onderneming of van een lid van de SMA-groep. Aandelen mogen in de Verenigde Staten van Amerika niet worden aangeboden of verkocht zonder registratie of vrijstelling van registratie zoals is aangegeven in de aangepaste versie van de U.S. Securities Act of 1933.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op planningen, ramingen en prognoses waarover de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of onderneming) op dit moment beschikt. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden gedaan. Toekomstgerichte verklaringen bevatten door de aard van de zaak risico's en onzekerheden. Verschillende bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de onderneming wezenlijk afwijken van de hier genoemde inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De onderneming neemt geen enkele verplichting op zich om deze toekomstgerichte verklaringen te updaten of aan te passen als gevolg van toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.