Resultaten 2015: SMA Solar Technology AG voltooit bedrijfstransformatie en boekt sneller dan verwacht opnieuw omzetgroei en winst

Resultaten 2015: SMA Solar Technology AG voltooit bedrijfstransformatie en boekt sneller dan verwacht opnieuw omzetgroei en winst

Overzicht:
• Omzetgroei met 24% naar € 999,6 miljoen (2014: € 805,4 miljoen)
• Internationaal aandeel stijgt aanzienlijk naar 87,3% (2014: 78,3%)
• Operationeel resultaat (EBIT) van € 34,3 miljoen (2014: € –164,9 miljoen)
• De netto liquide middelen stegen naar € 285,6 miljoen (31 december 2014: € 225,4 miljoen), ondanks ontslagvergoedingen 
• Zeer solide balans met een eigen vermogen van 49,1% (31 december 2014: 46,8%)
• Raad van bestuur beveelt dividend aan van € 0,14 per aandeel (payout ratio van 34%)
• Raad van Bestuur bevestigt omzet- en winstverwachting voor het boekjaar 2016

Niestetal, woensdag 30 maart 2016 – SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) boekte goede bedrijfsresultaten in 2015, met een omzetverhoging van ongeveer 24% naar € 999,6 miljoen (2014: € 805,4 miljoen). De verkoop werd voornamelijk gestimuleerd door het segment van de grootschalige PV-krachtcentrales (Utility). Tegelijkertijd werd ook in de segmenten residentiële PV-systemen (Residential), commerciële PV-systemen (Commercial) en Service omzetgroei verwezenlijkt. Het hoge internationale aandeel van de verkoop van 87,3% (2014: 78,3%) weerspiegelt de uitstekende internationale positie van de SMA-groep. De belangrijkste buitenlandse markten in de verslagperiode waren Noord-Amerika, Groot-Brittannië, Japan en Australië. In de loop van 2015 verkocht SMA een totaal vermogen van 7,3 GW (2014: 5,1 GW) aan PV-omvormers, wat neerkomt op een stijging van 43,7%.

Als gevolg van de positieve ontwikkeling van de omzet, besparingen op de vaste kosten en positieve wisselkoerseffecten verbeterde de EBITDA aanzienlijk naar € 113,3 miljoen in 2015 (2014: € –58,4 miljoen). De EBIT steeg naar € 34,3 miljoen (2014: € –164,9 miljoen). Er werd aanzienlijke winstgroei gegenereerd in de segmenten Utility, Residential en Service. Over het algemeen is SMA veel sneller dan oorspronkelijk gepland weer op weg naar winstgevendheid op lange termijn.

Ondanks ontslagvergoedingen als resultaat van het verdwijnen van 1400 voltijdsbanen in het kader van de transformatie van het bedrijf, verbeterde de bruto kasstroom aanzienlijk met € 99,1 miljoen naar € 61,8 miljoen in de verslagperiode (2014: € –37,3 miljoen). De netto liquide middelen stegen naar € 285,6 miljoen (31 december 2014: € 225,4 miljoen). Met een eigen vermogen van 49,1% (31 december 2014: 46,8%) heeft SMA een comfortabele eigen-vermogensbasis en bijgevolg een zeer solide balansstructuur. Op basis van het economische succes van het afgelopen fiscale jaar en SMA's sterke balans, beveelt de raad van bestuur aan dat de raad van commissarissen een dividenduitkering voorstelt van € 0,14 per aandeel voor het boekjaar 2015 op de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering op 31 mei 2016. Het bedrag uitbetaald in dividenden zal in totaal € 4,9 miljoen bedragen. Dit komt overeen met een dividenduitkering van 34% van het geconsolideerde resultaat.

“De maatregelen die getroffen werden in het afgelopen jaar beginnen al vruchten af te werpen en SMA is vroeger dan verwacht opnieuw winstgevend. We zijn nu in staat om winst te genereren met een aanzienlijk lagere omzet. Als zodanig hebben we niet alleen meer gepresteerd dan beloofd, we hebben dat op de koop toe verwezenlijkt terwijl de groep zijn grootste herstructurering ooit onderging. Zelfs in moeilijke tijdens hebben we de toekomst nooit uit het oog verloren en hebben we SMA systematisch in de richting van de digitalisering van de energie-industrie geloodst. De partnerschappen die in de afgelopen maanden werden aangegaan met Tesla, Daimler en de transmissienetbeheerder TenneT wezen de weg naar de toekomst. Als wereldwijde marktleider voor PV-systeemtechnologie zijn we een integraal onderdeel van de toekomstige energie-industrie”, licht Pierre-Pascal Urbon toe.

Voor het eerste kwartaal van 2016 verwacht de raad van bestuur van SMA een omzetcijfer van € 235 miljoen tot € 240 miljoen (K1 2015: € 226,3 miljoen) en operationeel resultaat (EBIT) van € 23 miljoen tot € 27 miljoen (K1 2015: € –5,4 miljoen). De raad van bestuur van SMA bevestigt de omzet- en winstverwachting voor het lopende boekjaar, die een omzet van € 950 miljoen tot € 1,050 miljoen voorspelt en een aanzienlijke toename van het operationele resultaat (EBIT) naar tussen de € 80 miljoen en € 120 miljoen.

Het jaarverslag van 2015 is online beschikbaar op www.SMA.de/IR/FinancialReports .

Over SMA

De SMA-groep is met een omzet van ongeveer € 1 miljard in 2015 wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers, een essentieel onderdeel van elke PV-installatie, en biedt innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningsstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel, Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 3500 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke oplossingen voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van PV-systemen. Het herhaaldelijk bekroonde productassortiment omvat systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten PV-systemen alsook voor eiland- en hybridesystemen. SMA biedt daarnaast ook systeemtechnologie aan voor allerhande accutechnologieën en systeemgrootten en werkt samen met gerenommeerde accuproducenten en bedrijven uit de automobielindustrie. De SMA-technologie is wereldwijd beschermd door ongeveer 700 octrooien en gebruiksmodellen. Het aanbod wordt aangevuld met een uitgebreid servicepakket en het operationele beheer van grootschalige PV-centrales. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de TecDAX opgenomen.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de

Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA-groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA-groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA-website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.