Resultaten 2016: SMA Solar Technology blijft het pad van meer winst en hogere cashflow succesvol bewandelen

Overzicht van het boekjaar 20161:

  • De verkoop van omvormers stijgt naar een recordhoogte van 8,2 GW (2015: 7,3 GW)
  • De verkoop benadert het niveau van het vorige jaar met € 946,7 miljoen (2015: € 981,8 miljoen)
  • Inkomsten voor intresten, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen en goodwill (EBITDA) stijgen naar € 141,5 miljoen (2015: € 121,1 miljoen)
  • Operationele cashflow stijgt aanzienlijk naar € 147,5 miljoen (2015: € 102,7 miljoen)
  • Financiële stabiliteit dankzij een solide eigen vermogen van 48,3% (31 december 2015: 49,1%) en een hoge netto kasstroom van € 362,0 miljoen (31 december 2015: € 285,6 miljoen)
  • Raad van Bestuur en Raad van Commisarissen adviseren een dividenduitkering van € 0,26 per aandeel
  • Raad van Bestuur verwacht een stijging van verkoop tot € 175 miljoen en EBITDA tot € 18 miljoen voor het eerste kwartaal van 2017 en bevestigt de prognoses inzake verkoop en winst voor het volledige jaar

1 Railway Technology wordt niet langer opgenomen in de cijfers van 2016 aangezien de Groep deze afdeling wenst te verkopen. De vergelijkende cijfers van het voorgaande jaar werden daarom retroactief aangepast.

Niestetal, 30 maart 2017–SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) blijft het pad van meer winst en hogere cashflow succesvol bewandelen in 2016 en de verkoop van omvormers stijgt naar een recordhoogte van 8,2 GW (2015: 7,3 GW). De verkoop van SMA Groep benadert het niveau van het vorige jaar met € 946,7 miljoen (2015: € 981,8 miljoen). Ondanks een onverwachte, maar felle daling van de gemiddelde verkoopprijzen, stegen de inkomsten voor intresten, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen en goodwill aanzienlijk tot € 141,5 miljoen (EBITDA marge: 14,9%; 2015: € 121,1 miljoen, 12,3%). De grootste winsten worden nog steeds gemaakt in het segment van de grootschalige zonne-energiecentrales (Industrie). Tegelijkertijd werden o.a. in het segment van de commerciële zonne-energie-installaties (Commercieel) mooie resultaten geboekt. De belangrijkste markten waren Noord-Amerika, Japan, India, Groot-Britannië en Duitsland.

De netto-opbrengsten verdubbelden tot € 29,6 miljoen tijdens het vorige boekjaar (2015: € 14,3 miljoen). De inkomsten per aandeel stegen m.a.w. tot € 0,85 (2015: € 0,41). Dankzij het aantrekkelijke businessmodel en de stijgende flexibiliteit kon SMA een hoge operationele cashflow genereren van € 147,5 miljoen (2015: € 102,7 miljoen). Door de netto kasstroom van € 362,0 miljoen (2015: € 285,6 miljoen) en het eigen vermogen van 48,3% (2015: 49,1%) aan het einde van 2016 beschikt het bedrijf nu over een uiterst solide balansstructuur. Een langlopende kredietlijn van € 100 miljoen bij de nationale banken onderstreept de kredietwaardigheidsratio voor investeringen van SMA. De Raad van Bestuur en de Raad van Commisarissen zullen adviseren dat er op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 23 mei 2017 een dividend van € 0,26 uitgekeerd wordt per aandeel voor het boekjaar 2016. Dit komt overeen met een dividenduitkering van 31% t.o.v. de netto-opbrengsten.

“Naast de uiterst lage kosten voor stroomopwekking zorgen de klimaatdoelstellingen eveneens voor een belangrijke boost in de zonne-energie industrie,” zegt Pierre-Pascal Urbon, CEO van SMA. “Maar uiteindelijk moet digitalisering zorgen voor de fundamentele verandering van de energiesector. Dankzij automatisatie zullen vraag en aanbod in de toekomst kostenefficiënter met elkaar verbonden worden. SMA heeft zijn strategie gericht op het profiteren van aantrekkelijke groeimogelijkheden. Dit jaar lanceren we bijvoorbeeld een nieuw energiebeheerplatform dat de commerciële gebruikers voor het eerst zal toelaten hun energiestromen te bewaken over de verschillende installaties heen (zonne-energie, verwarming, ventilatie en airconditioning, alsook de opslagsystemen). Door ons platform verder te ontwikkelen optimaliseren we de totale energiekost op lokaal niveau en vereenvoudigen we de interconnectiviteit met globale loT-platformen (=”Lab of Things“-platformen). Dankzij de vele SMA oplossingen kunnen bedrijven hun businessmodel ontwikkelen en hun eigen concurrentievermogen opdrijven. Onze innovatieve oplossingen voor omvormers laten ons daarenboven toe een hoge connectiviteit, netwerkstabiliteit en betrouwbaarheid te garanderen. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor een nog snellere uitbreiding van de zonne-energie sector.”

Voor het eerste kwartaal van 2017 verwacht de Raad van Bestuur van SMA een verkoop van € 165 miljoen tot € 175 miljoen (Q1 2016: € 248,1 miljoen) en inkomsten voor intresten, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen en goodwill (EBITDA) tussen € 15 miljoen en € 18 miljoen (Q1 2016: € 41,3 miljoen). De Raad van Bestuur van SMA bevestigt eveneens de verwachtingen inzake verkoop en winst voor het boekjaar 2017 zoals aangekondigd op 26 januari 2017, waarbij de verkoop geschat wordt tussen € 830 miljoen en € 900 miljoen en de EBITDA tussen € 70 miljoen en € 90 miljoen. De nettokasstroom zal stijgen boven de € 400 miljoen dankzij de hoge operationele cashflow.

“Het boekjaar 2017 wordt ongetwijfeld een uitdaging voor de volledige zonne-energie-sector,” zegt Ulrich Hadding, CFO van SMA. “De voortdurend hoge prijsdruk over alle markten en segmenten heen, gecombineerd met slechte weersomstandigheden in de voornaamste afzetregio’s zoals de Verenigde Staten hebben eveneens een invloed op de bedrijfsresultaten van SMA voor het eerste kwartaal. We verwachten echter dat de zaken zich zullen herpakken doorheen de komende kwartalen en bevestigen aldus onze prognose voor het volledige jaar. Dankzij de lage kapitaalintensiteit van ons businessmodel bouwen we in het huidige boekjaar verder aan onze financiële sterkte.”

Het SMA Jaarrapport voor 2016 is online beschikbaar via www.SMA.de/IR/FinancialReports.


Vergelijking Financiële Kerncijfers


2015220162Prognose
(26 Janv 2017)2Verkochte omvormersGW7.38.2-Verkoop€ miljoen981.8946.7830-900EBITDA€ miljoen121.1141.570-90

Werkkapitaal (% van verkoop)

%22.3%23.8%22%-25%Investeringen (incl. geactiveerde kosten R&D)€ miljoen48.329.0env. 50Netto kasstroom€ miljoen285.6362.0>400

2 Exclusief bedrijfsafdeling Railway Technology (schorsing activiteiten)
 

Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van € 1 miljard in 2016 wereldmarktleider op het gebied van omvormers voor zonnepanelen, die een essentieel onderdeel vormen van elke zonnestroominstallatie. SMA heeft een uitgebreid productgamma dat zorgt voor groot energierendement; zowel voor residentiële installaties als voor grootschalige centrales. Om het eigen verbruik van zonne-energie efficiënter te maken, kan de technologie van het SMA systeem eenvoudig gecombineerd worden met diverse batterijen. Oplossingen voor een intelligent energiebeheer, uitgebreide dienstenpakketten en het operationeel beheer van zonne-energiecentrales vervolledigen het gamma van SMA. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal, nabij Kassel in Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep heeft meer dan 3.000 werknemers over de hele wereld in dienst, inclusief 500 in Development. De multi-award-winning technologie van SMA is wereldwijd beschermd door ongeveer 900 octrooien en gebruiksmodellen. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de TecDAX opgenomen.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.