Resultaten voor de periode januari tot september 2012: SMA Solar Technology AG verhoogt volume en behaalt omzet op het niveau van het voorgaande jaar

Hoogtepunten K1–K3 2012:

* Verkochte omvormeroutput met 9,5 percent verhoogd tot 5,9 gigawatt (K1–K3 2011: 5,4 GW)

* Omzet bleef behouden op € 1,2 miljard (K1–K3 2011: € 1,2 miljard)

* Bruto buitenlandse omzet van € 659,7 miljoen bleef op het niveau van het voorgaande jaar (K1-K3 2011: € 656 miljoen)

* Winst vóór rente en belastingen (EBIT) bedroeg € 116 miljoen (K1-K3 2011: € 178,3 miljoen)

* Financiële onafhankelijkheid - netto liquiditeit van € 425,8 miljoen (31 december 2011: € 473,3 miljoen)

* Raad van Bestuur bevestigt omzet- en winstverwachting voor de fiscale jaren 2012 en 2013

Niestetal, 8 november 2012 – SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) bereikte een verdere volume-toename in het derde kwartaal van 2012. Van januari tot september 2012 verkocht het bedrijf PV-omvormers met een totale output van 5,9 gigawatt. Dit betekent een stijging van 9,5 procent in vergelijking met het voorgaande jaar (K1-K3 2011: 5,4 GW). De omzet van SMA Group bereikte het niveau van het voorgaande jaar met € 1,196 miljard (K1-K3 2011: € 1,192 miljard). De bruto buitenlandse omzet bleef over de eerste negen maanden van het jaar ook behouden op € 659,7 miljoen (K1–K3 2011: € 656 miljoen). De ontwikkelingen in de eerste negen maanden van het jaar werden vooral gekenmerkt door besnoeiingen in subsidies in Europa en nieuwe buitenlandse groei.

De winst vóór rente en belastingen (EBIT) voor de eerste tot het derde kwartaal van 2012 bedroeg € 116 miljoen (K1–K3 2011: € 178,3 miljoen). De EBIT-marge van 9,7 procent bevindt zich in de hoogste regionen van de winstverwachting (K1–K3 2011: 15%). De geconsolideerde nettowinst bedroeg € 81 miljoen (K1–K3 2011: € 126,4 miljoen). In de eerste negen maanden van het jaar verhoogde SMA de bruto kasstroom fors naar € 149,5 miljoen in vergelijking met het voorgaande jaar (K1–K3 2011: € 124,6 miljoen). De toename van 20 procent onderstreept nogmaals het vermogen van SMA om liquiditeiten te genereren, zelfs in een moeilijke concurrentiepositie. Met een eigen vermogen van 59 procent (31 december 2011: 57,4%) en een netto liquiditeit van € 425,8 miljoen (31 december 2011: € 473,3 miljoen), behoudt SMA een erg solide balansstructuur en kunnen verdere ontwikkelingen gefinancierd worden met eigen middelen.

De  Raad van Bestuur van SMA bevestigt de omzet- en winstverwachting voor 2012. Er wordt een bedrijfswinst (EBIT) voorspeld van € 100 miljoen tot € 150 miljoen op een omzet van € 1,3 miljard tot € 1,5 miljard. Dit komt overeen met een EBIT-marge van 8  tot 10 procent. Door massale besnoeiingen in subsidies voor zonnepanelen in Europa verwacht de Raad van Bestuur van SMA een merkbare vraagafname en toenemende prijsdruk voor 2013. Er wordt een omzet voorspeld tussen de € 900 miljoen en € 1,3 miljard en een break-even resultaat in het beste geval.

SMA heeft zich aangepast aan de veranderingen van de PV-markt en haar concurrentie-omstandigheden en legde in de afgelopen paar maanden, vooral in de domeinen Aankoop en Ontwikkeling, de basis voor een verdere vermindering van de productiekosten en de toegang tot de markt van 2014 met volledig nieuwe productplatformen.

"Met oog op de verwachte sterke daling van de vraag in het komende jaar, is het voor ons meer dan ooit belangrijk dat we investeren in de ontwikkeling van toekomstige technologieën die van strategisch belang zijn en dat we die uit eigen middelen kunnen financieren. Belangrijke groeiimpulsen ontstaan uit toepassingen waarbij zonne-energie de meest kosteneffectieve oplossing is in vergelijking met traditionele energiebronnen. Hierbij zullen we ons onderscheiden van onze concurrenten met technologische innovaties voor de regulering van hybride PV/dieselsystemen, intelligent energiebeheer voor de optimalisatie van eigen verbruik alsook systeemoplossingen voor grootschalige PV installaties. Bovendien zijn onze sterke internationale dienstverlening en verkoopsstructuur een aanzienlijk concurrentievoordeel", aldus de voorzitter van de Raad van Bestuur van SMA, Pierre-Pascal Urbon.

U kunt het driemaandelijkse financieel verslag van januari tot en met september 2012 vinden op www.SMA.de/IR/FinancialReports. Daarnaast kunt u een video-verklaring van de voorzitter van de Raad van Bestuur bekijken op de blog www.SMA-Sunny.com.

 

Over SMA
De SMA Groep heeft in 2011 een omzet behaald van 1,7 miljard euro en is wereldwijd marktleider op het gebied van PV-omvormers, een belangrijk onderdeel van alle PV installaties. Haar hoofdzetel bevindt zich in Niestetal nabij het Duitse Kassel en is vertegenwoordigd in 20 landen op vier verschillende continenten. Wereldwijd zijn meer dan 5500 mensen tewerkgesteld, plus een variabel aantal tijdelijke werknemers, afhankelijk van het seizoen. Het brede productassortiment van SMA omvat omvormers die compatibel zijn met elk type zonnepaneel op de markt en dit voor alle installatiegroottes. Het assortiment omvat zowel omvormers voor PV installaties in een netwerk alsook omvormers voor stand-alone systemen. SMA is daarom in staat een technische oplossing te bieden in de vorm van een omvormer voor elke installatiegrootte en -type. Sinds 2008 is het moederbedrijf van de holding, SMA Solar Technology AG, genoteerd op de beurs van Frankfurt (Prime Standard of the Frankfurt Stock Exchange, S92) alsook op de TecDAX-index. De laatste jaren werd het bedrijf meerdere malen beloond met onderscheidingen als kwaliteitswerkgever en in 2011 en 2012 behaalde het bedrijf de eerste plaats in de “Great Place to Work”®-wedstrijd.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Hoofd persdienst
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Investor relations contact:
Julia Damm
Investor Relations Officer
Tel.: +49 561 9522-2222
Fax: +49 561 9522-2223
IR@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en houdt geen aanbod of uitnodiging tot inschrijving of aankoop in, noch het verkrijgen, behouden of verkopen van aandelen van SMA Solar Technology AG (de “Onderneming”) of een huidige of toekomstige dochteronderneming daarvan (samen met de Onderneming: “SMA Groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst of toezegging in verband met de aankoop of verkoop van aandelen van de Onderneming of van een lid van de SMA Groep. Aandelen mogen in de Verenigde Staten van Amerika niet worden aangeboden of verkocht zonder registratie of vrijstelling van registratie zoals is aangegeven in de aangepaste versie van de U.S. Securities Act of 1933.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op planningen, ramingen en prognoses waarover de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of onderneming) op dit moment beschikt. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden gedaan. Toekomstgerichte verklaringen bevatten door de aard van de zaak risico's en onzekerheden. Verschillende bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de onderneming wezenlijk afwijken van de hier genoemde inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De onderneming neemt geen enkele verplichting op zich om deze toekomstgerichte verklaringen te updaten of aan te passen als gevolg van toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.