SMA behoudt haar hoog marktaandeel in de UK in navolging van de ROC-deadline.

Mechelen, 28 april 2015 – SMA Solar UK, een dochteronderneming van SMA Solar Technology AG, de wereldwijde marktleider op het gebied van PV-omvormers, schat haar marktaandeel op 35% in het Verenigd Koninkrijk. Dit hoog marktaandeel werd bereikt na het zeer succesvol installeren van vele installaties over het hele land en behaalde voor al deze installaties de ROC-deadline (Renewable Obligation Certificates). SMA slaagde er eens te meer in om met haar uitgebreide dienstenaanbod en hoog opgeleide professionals snelle installatie en aansluiting op het net aan te bieden, zelfs voor de grootste PV-installaties.

"In de afgelopen vijf jaar hebben we aanzienlijke stappen vooruit gezet in de PV-markt van het Verenigd Koninkrijk. Om onze partners op de meest doeltreffende manier van dienst te zijn, leveren wij innovatieve technologie die voldoet aan project-specifieke eisen, ongeacht de grootte van het project", verklaart Jan Van Laethem, Regional Manager van SMA West-Europa. "Het is onze prioriteit om de behoefte van onze partners te vervullen en oplossingen aan te bieden die een maximaal rendement van hun PV-installatie garanderen. Met meer dan 35 gigawatt geïnstalleerd PV-vermogen wereldwijd kunnen onze klanten gerust zijn met SMA als hun single-source dienstverlener.", voegt Van Laethem eraan toe.

SMA Solar UK heeft haar bedrijfsstrategie afgestemd op de noden van de Britse markt door flexibele en kosteneffectieve oplossingen aan te bieden zoals de MV Power Station, het ideale gebruiksklare Plug & Play-systeem voor PV-centrales in het Verenigd Koninkrijk met de hoogste beschikbaarheid en efficiëntie van de markt tegen de laagste operationele kosten.

Voor een verdere ontplooiing van de activiteiten, snellere responstijden voor onderhoud en een nog betere klantenservice, heeft SMA UK ook haar dienstenaanbod op grote schaal uitgebreid met de oprichting van dienstpunten in Oxfordshire, Bedfordshire, Devon en Somerset. Hierna volgen er nog. SMA Solar UK heeft ook een nieuwe technische Service Line in het leven geroepen specifiek voor de ondersteuning van industriële installaties met SMA Sunny Central omvormers.

SMA service techniekers zijn uit heel de wereld gekomen om SMA UK te ondersteunen. Zo hebben ook drie service techniekers van SMA Benelux op een tiental installatiesites in Engeland en Wales meegeholpen aan de inbedrijfstelling de omvormers.
"We hebben onze goede positie in de Britse markt te danken aan al onze werknemers en partners. Dankzij hun bijdrage en constante focus op kwaliteit, innovatie, efficiëntie en geloofwaardigheid hebben wij het vertrouwen en de waardering van de PV-markt gekregen. Deze voorkeur stimuleert ons in ons streven naar nog meer geïnstalleerd vermogen.", aldus Jan Van Laethem.

Het Verenigd Koninkrijk was de belangrijkste PV-markt in Europa in 2014. SMA is goed gepositioneerd om efficiënt in te spelen op de nieuwe opportuniteiten van de Britse PV-markt in 2015 dankzij complete oplossingen voor verhoogd eigen verbruik van zonne-energie in huishoudens, net als een compleet aanbod voor de opkomende commerciële markt.


Over SMA
De SMA-Groep is met een omzet van € 800 miljoen in 2014 wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers, een essentieel onderdeel van elke PV-installatie, en biedt innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is in 21 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 5000 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke omvormers voor alle toegepaste soorten zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van PV-systemen. Het herhaaldelijk bekroonde productassortiment omvat systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten PV-systemen alsook voor eiland- en hybridesystemen. De technologie is beschermd door meer dan 550 octrooien. Het aanbod wordt aangevuld met uitgebreide diensten en het operationele beheer van grootschalige PV-centrales. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en in de TecDAX opgenomen.


SMA Benelux
Generaal de Wittelaan 19B
2800 Mechelen
België

Perscontact
Liesbeth Hermans
Marketing Manager SMA Benelux
+32 (0)15 281 250
Liesbeth.Hermans@SMA-Benelux.com

Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG ("maatschappij") of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: "SMA Groep"). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA Groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of maatschappij). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsmede onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.
SMA Benelux - Persbericht